سلام.وقت بخیر.دخترم ۳ سال و نیمه هستش.

به شدت عصبیه.همش در حال گریه و بهونه گیریه.

هر چیزی که بهش گفته میشه با بد اخلاقی و بی حوصلگی برخورد میکنه.طوری که حتی پدر بزرگ و یا مادر بزرگش هم نمیتونن باهاش ارتباط بگیرن.حتی با یه حرف و یا حتی شوخی کوچیک جیغ و داد میکنه و عصبی میشه.خیلی بی قرار هم هست و کلا در حال ورجه وورجه و شیطنت و خرابکاری.

با ناخنهاش هم ور میره و یا با دندونش و یا با دستش میکنتشون.

اشتهاش هم خیلی کمه.وزنش هم ۱۳ کیلو هستش.

پاسخی را انتخاب نکردید