سلام نوزاد ۱۱ روزه ما به صداهای اطراف یا دست زدن بالای سرش واکنش نشون نمی‌ده…. تو شنوایی سنجی غربالگری هم مشکل خاصی رویت نشده ولی باتوجه به اینکه یک عمو و یک عمه نوزاد ناشنوا هستن در شنوایی سنجی قید شده یک ماه دیگر تست مجدد ضروری است حالا از لحاظ شنوایی نوزاد خیلی نگران هستیم… آیاعدم واکنش به صدا در این سن بیانگر ناشنوایی میباشد؟

به این سوال پاسخ داده است