سلام پسرم ۱/۸ماهشه شکم دردی داره بعد ایصال هست غزا هی نمیخوره موقعی دست شوی کردن خیلی گریه میکنه

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۱۴, ۱۴۰۲