علی پرسید

سلام نوزاد مدفوع نمیکنه
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.