امکان داره برای الودگی هوا باششه؟ حالم خوب نیستش چیکار باید کنم؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۲, ۱۴۰۱