سلام نوازد من ۸روزه بدنیا امده زدیش رو ۱۱ است این خطرناکه راه حل اینکه زدیش پایین بیاید چیست

میثم سوال پرسید شهریور ۲۷, ۱۴۰۱