سلام پسرپنج ماهه دارم که یک هفته میشه سرما خورده دکتر نبردم قطره پلارژینو اسپری بینی مصرف کردم خوب نشده بینیش بنده دروست شیر نمیخوره مدام بد خلقی داره چه کار کنم

ثریا سوال پرسید اسفند ۱۰, ۱۴۰۱