دخترم پنج ماهشه چند روزه سرما خورده دو روزه یهو سینه اش صدا میده بردم‌دکتر دارو و اسپری آسم داد اما ذره ای بهتر نشده . قلیون تو خونه هست دکتر گفت حساسیت پیدا کردم از قلیون هم دورش کردم اما شبا حالش بد میش و سینه اش ناجور صدا میده 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است اسفند ۱۶, ۱۴۰۲