دخترم ۱۱ سالشه سه ساله سرفه های خشک داره و یکسره سرفه میکنه به هر پزشکی هم مراجعه کردیم نتیجه ای نگرفتیم

به این سوال پاسخ داده است