سلام گاهی وقتی دختر بچه ام خودشو جمع میکنه وزور میزنه ودیر بعد از شیر خوردن اروق میزنه

به این سوال پاسخ داده است