با سلام

دختر من وزن کمی داره و اشتهی ضعیف

پسرم هم شبها دندان قروچه داره و بزرگی هر سه لوزه

که نمیدانیم باید جراحی شود یا خیر

با سپاس

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۲۹, ۱۴۰۰