سلام ،نوه ام رو دیشب ختنه کردیم .ولی امروز غروب حلقه افتاد آیا مشکلی پیش میاد.سنش ۲۵ روزه

طاهره سوال پرسید بهمن ۲۴, ۱۴۰۱