ددد پرسید

دلیل وجود لخته خون در استفراغ نوزاد
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۲۶ بهمن ۱۴۰۲
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.