سلام دخترم تب ۳۸/۵کرده علایم دیگری نداره دارو نمیخوره میتونم شیاف دیکلو استفاده کنم؟  چه دوزی؟ دو سال و چهار ماهه

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۴, ۱۴۰۱