مادر مشكوك به كروناست و پزشك دارو هيدروكسى كلروكين را تجويز كرده. آيا با مصرف اين دارو منعى در شيردهى به نوزاد ١١ ماهه وجود دارد يا خير؟

وضعیت این سوال را به حالت «انتشار» در آورد