زینب پرسید

خوردن قرص اشتباهی توسط کودک
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۲۱ آبان ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.