باسلام .پسری دارم دوماهه ، بعد از خوردن شیر (شیر خودم )سینه اش خرخر میکنه .اسهال ومدفوعش سبز و چسبناکه .متخصص شهرمون شربت ازیترومایسین ۲۰۰ و شربت سرفه کودکان دادن به همراه شربت زینک و گفتن کولیک داره .ایا خرخر نوزاد از کولیک ؟برای رفعش چیکار کنم؟درضمن یک هفته من دارو هارا استفاده میکنم ولی اثری نداشته .

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۰, ۱۴۰۱