پسرم چند روز دیگه یک سالش میشه و شیر خودمو میخورد از ۹ام سال ۱۴۰۲ شیر خشک اپتامیل دادم بهش چ.ن شیرم خشک شده. فقط تب داره و اسهال هم گرفته آب دهش راه افتاده. و اطراف مقعدش دچار حساسیت قرمز رنگ شده. دندون هم داره در میاره نمی تونم بفهمم حساسیت به شیر یا مال دندونشه. شیر خشکشو عوض کنم یا نه؟ لطفا راهنماییم کنید 

پریسا سوال پرسید فروردین ۱۷, ۱۴۰۲