سلام بچه ی من,شش ماهشه ۱۵مهر دعوت بودیم روستا بعد برگشتن پشت کتفش ی جوشی هس زیرپوستیه با رنگ قرمز و یکم ابی

گفتیم شاید ا گزیدگی ی حشره ای باشه ک بدنش تحمل نمیکنه ولی تا الان همینه

خیلی نگرانم خواهش میکنم ج بدین 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۲۱, ۱۴۰۱