باسلام پسرم شش ماه داره وبرروی دست وپاهاش بیشترپاهاش جوش میزنه مثل آبسه هستنددرمانش چیه ممنونم

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است مهر ۱۳, ۱۴۰۱