با سلام مجدد؛

خانوم دکتر عزیز ………..پیرو سوال قبلی و توضیحات داده شده ، مادر نوزاد هیچ نوع فراورده گاوی استفاده نکرده است،توصیه شما برای درمان رو خواهشمندم بفرمایید(با تشکر….قاسمیان)

به این سوال پاسخ داده است