سلام خسته نباشید

پسرم یک سالو چهار ماه داره. ۲روز تب داشت که استامینیفونش رو سه روز بهش دادم و امروز که روز پنجم میشه بدنش لک های ریز قرمز کمرنگ داره یعنی راش پوستی. روی شکمش و گودی کمرش و کمی هم پشت گوشش. میزان ادرارش هم کم شده. ولی اشتهاش مثل قبله.

و

پاسخی را انتخاب نکردید