عزیز پرسید

تاول های آبدار روی پوست نوزاد تازه به دنیا آمده
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.