سلام پسرم تازه به دنیا اومده همون موقع که به نیا اومد یه تاول آبدار کوچک روی انگشت دستش بود که دکتر اطفال زایشگاه گفت مشکلی نداره ولی بعد از دوسه روز یه تاول بزرگتر روی باسن بچه در اومدمیترسم این تاول ها روز به روز بیشتر بشن یا مشکل خاصی مثل بیماری پروانه ای باشن آخه این تاول ها مثل اثر سوختگی که بعدش تاول آبدار میشن هستن شما رو به خدا یه راهنمایی بکنید

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است مرداد ۲۳, ۱۴۰۱