ندا پرسید

بیرون ریختن بدن کودک بعد از تب
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۵ اسفند ۱۴۰۲
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.