میبخشید من یه بچه دارم حدود ۲ سالشه اما هنوز نمیتونه راه بری یک قسم پاهاش سرده و میلرزه چهارغوک میکنه غذاشو هم میخوره یک خورده زیادتر گریه میکنه خودم فکر میکنم cp داره تشخیص شما چیست و دیگه اینکه تاچی وقت ممکنه بتونه راه بره تشکر از مشوره ای رایگان شما

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۲۰, ۱۴۰۰