با سلام خانم دکتر پسر من ۲۲مهر واکسن یک سالگی زد و ۱ ابان تب ۳۹/۵ کرد یعنی دقیقا ۹ روز بعد به مدت ۳ روز و از روز چهارم  تب خفیف تری  داشت  با درجه ۳۸ ۳۸/۵ و روی صورتش یه سری دونه قرمز زد و گوشه داخلی چشم سمت راستش هم قرمز شد  و روز پنجم تمام بدنش دانه های کوچکی زد مثل سرخک و اسهال و استفراغ شدید هم به علایم قبلیش اضافه شد و شب روز پنجم استفراغ و تبش قطع شد اما همچنان اسهال داره و امروز که روز ششمه لکه های قرمز روی شکم و پشت کمرش فروکش کرده اما امروز روی دست و پاهاش دونه زده  به نظر شما مشکل بچم چیه حساسیت به واکسن یک سالگیه یا اینکه مشکل دیگه ای داره و اگه حساسیت به واکسن داره من باید واکسن ۱۸ ماهگیشا بزنم یا نه

دکتر فرناز محامدی عنوان شده به عنوان سوال برجسته آذر ۱۲, ۱۴۰۰