سلام دخترم یک سال و دوهفتشه الان ۶ روز اسهال بند نمیاد بعضی وقتا اسهالش ابکیه بعضی وقتا یکم غلیظ تر فکر میکنم بر اثر اسهال باشه پاش تاول زده و قرمز و واکسن یک سالگیش رو هم نزدم 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است مهر ۱۳, ۱۴۰۱