پسر من خیلی یهویی اسهال و استفراغ شدید گرفت،
البته دیشب تا صبح سه بار استفراغ کرد،(یهو گفت مامان شکمم چرا درد می‌کنه یه چند دقیقه بعد یهو استفراغ کرد،ینی قبلش حالش خوب بود)
دیشب داروی دمیترون رو ۴ سی سی دادم خورد،یکم بهتر شد ،
دی سیکلومین هم دادم
امروز بعد از ناهار هم پدی لاکت دادم،
شاید اسهالش بند بیاد ،
چون هم دل پیچه داره
هم اینکه همش اسهال
جوری که مای بی بی کردمش(سنش هم ۴سال ونیم)،
بنظر شما این حالتی که براش پیش اومده ،امکان داره یهویی اینطوری شده باشه بخاطر مسمومیت غذایی ؟یا اینکه ویروس؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۴, ۱۴۰۱