پریناز پرسید

اسهال بعد از واکسن ۶ ماهگی و دادن قطره اهن و مولتی ویتامین
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۲۰ دی ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.