فردین پرسید

استفراغ واسهال وتب نوزاد
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۵ اسفند ۱۴۰۲
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.