سلام من نوزاد پسر  ۵ ماه دارم چن روزه ادرارش کم  شده نسبت به قبل و یه لکه صورتی رو پوشکش هست 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲, ۱۴۰۱