آریا پرسید

آیا کودکان هم سرطان معده میگیرند؟
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۱۰ دی ۱۴۰۲
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.