کودک من ۵ ماهه اس و وزن ۸/۵ کیلو

آموزش خواب و قطع شر شب رو میخوام انجام بدم براش.

الان هر دو ساعت و یا کمتر بیدار میشه و شیر میخوره . برای شروع آموزس خواب در ابتدا باید ساعت شیر دهی رو هر چند ساعت کنم؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۹, ۱۴۰۰