سلام پسرم ۵ماهونیمیشه تب کرد دکتر گفت ویروسیه و مرتب ۳ساعت و نیم ۴ ساعت بهش قطره استانتوفن دادم بعد از سه روز ب پزشک دیگ مراجعه کردم گفتن عفونتی نداره و علاوه بر استانتوفن قطره پیلارژن و شربت آزیترو دادن بعد از ۸ روز فاصله تب ۶ ساعت شد ۷ روز ۸ ساعت ۹ روز ده ساعت و روز دهم قطع شد،روز دهم پسرمو آزمایش بردم esr 51بود متخصص اطفال گفتن بستری بشه ولی من بستریش نکردم خاستم بدونم ممکنه آزمایش اشتباه بوده باشه چون تب پسرم قطع شد چرا esr انقد بالا بوده

منیژه سوال پرسید اسفند ۱۲, ۱۴۰۱