بلاگ

جدید ترین اخبار کرونا ویروس

آخرین اخبار کرونا ویروس ۲۰۱۹

در این پست آخرین اخبار و آمار کرونا ویروس ایران و جهان را به اطلاع شما هموطنان عزیز می رسانیم. لازم به ذکر است این اخبار به اقتباس از منابع داخلی و خارجی جدید در اینجا گرد آوری شده است و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد. جدید ترین اخبار در مورد وضعیت انتشار کرونا ویروس به صورت روزانه در این پست به روز رسانی می شود.

۰۵ ژوئن ۲۰۲۰ – ۱۵ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۶۴۲۷۰ مورد رسیده است. تعداد ۱۲۷۴۸۵ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۸۰۷۱  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۶۹ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۴ ژوئن ۲۰۲۰ – ۱۴ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۶۰۶۹۶ مورد رسیده است. تعداد ۱۲۵۲۰۶ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۸۰۱۲  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۵۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۳ ژوئن ۲۰۲۰ – ۱۳ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۵۷۵۶۲ مورد رسیده است. تعداد ۱۲۳۰۷۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۹۴۲  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۶۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۲ ژوئن ۲۰۲۰ – ۱۲ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۵۴۴۴۵ مورد رسیده است. تعداد ۱۱۸۸۴۸ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۷۸۷  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۷۸ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۱ ژوئن ۲۰۲۰ – ۱۱ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۵۱۴۶۶ مورد رسیده است. تعداد ۱۱۸۸۴۸ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۷۹۷  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۲۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۳۱ می ۲۰۲۰ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۴۸۹۵۰ مورد رسیده است. تعداد ۱۱۶۸۲۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۷۳۴  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۳۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۳۰ می ۲۰۲۰ – ۰۹ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۴۶۶۶۸ مورد رسیده است. تعداد ۱۱۴۹۳۱ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۶۷۷  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۴۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۹ می ۲۰۲۰ – ۰۸ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۴۳۸۴۹ مورد رسیده است. تعداد ۱۱۲۹۸۸ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۶۲۷  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۴۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۸ می ۲۰۲۰ – ۰۷ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۴۱۵۹۱ مورد رسیده است. تعداد ۱۱۱۱۷۶ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۵۶۴  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۵۱ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۷ می ۲۰۲۰ – ۰۶ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۳۹۵۱۱ مورد رسیده است. تعداد ۱۰۹۴۳۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۵۰۸  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۶۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۶ می ۲۰۲۰ – ۰۵ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۳۷۷۲۴ مورد رسیده است. تعداد ۱۰۷۷۱۳ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۴۵۱  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۵۸۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۴ می ۲۰۲۰ – ۰۴ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۳۵۷۰۱ مورد رسیده است. تعداد ۱۰۵۸۰۱ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۴۱۷  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۱۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۳ می ۲۰۲۰ – ۰۳ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۳۳۵۲۱ مورد رسیده است. تعداد ۱۰۴۷۲ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۳۵۹  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۳۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۲ می ۲۰۲۰ – ۰۲ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۳۱۶۵۲ مورد رسیده است. تعداد ۱۰۲۲۷۲ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۳۰۰  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۵۹ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۱ می ۲۰۲۰ – ۰۱ خرداد ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۰۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۹۳۴۱ مورد رسیده است. تعداد ۱۰۰۵۶۵ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۲۴۹  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۵۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۰ می ۲۰۲۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۶۹۴۹ مورد رسیده است. تعداد ۹۸۸۰۸ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۱۸۳  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۷۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۹ می ۲۰۲۰ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۴۶۰۳ مورد رسیده است. تعداد ۹۷۱۷۳ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۱۱۹  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۹۸ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۸ می ۲۰۲۰ – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۲۴۹۹ مورد رسیده است. تعداد ۹۵۶۶۱ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۷۰۵۷  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۱۲ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۷ می ۲۰۲۰ – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۰۱۹۸ مورد رسیده است. تعداد ۹۴۴۶۴ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۹۸۸  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۰۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۶ می ۲۰۲۰ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۸۳۹۲ مورد رسیده است. تعداد ۹۳۱۴۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۹۳۷  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۱۶ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۵ می ۲۰۲۰ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۱۶۶۳۵ مورد رسیده است. تعداد ۹۱۸۳۶ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۹۰۲  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۲۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۴ می ۲۰۲۰ – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۱۴۵۳۳ مورد رسیده است. تعداد ۹۰۵۳۹ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۸۵۴  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۵۸ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۳ می ۲۰۲۰ – ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۱۲۷۲۵ مورد رسیده است. تعداد ۸۹۴۲۸ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۷۸۳  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۳۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۲ می ۲۰۲۰ – ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۱۰۷۶۷ مورد رسیده است. تعداد ۸۸۳۵۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۷۳۳  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۱۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۱ می ۲۰۲۰ – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۰۹۲۸۶ مورد رسیده است. تعداد ۸۷۴۲۲ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۶۸۵  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۰۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۰ می ۲۰۲۰ – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۰۷۶۰۳ مورد رسیده است. تعداد ۸۶۱۴۳ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۶۴۰  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۷۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۹ می ۲۰۲۰ – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۰۶۲۲۰ مورد رسیده است. تعداد ۸۵۰۶۴ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۵۸۹  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۹۶ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۸ می ۲۰۲۰ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۰۴۶۹۱ مورد رسیده است. تعداد ۸۳۸۳۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۵۴۱  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۱۱ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۷ می ۲۰۲۰ – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۰۳۱۳۵ مورد رسیده است. تعداد ۸۲۷۴۴ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۴۸۶  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۲۸ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۶ می ۲۰۲۰ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۰۱۶۵۰ مورد رسیده است. تعداد ۸۱۵۸۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۴۱۸  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۳۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۵ می ۲۰۲۰ – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۹۹۷۰ مورد رسیده است. تعداد ۸۰۴۷۵ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۳۴۰  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۸۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۴ می ۲۰۲۰ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۸۶۴۷ مورد رسیده است. تعداد ۷۹۳۷۹ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۲۷۷  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۷۶ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۳ می ۲۰۲۰ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۷۴۲۴ مورد رسیده است. تعداد ۷۸۴۲۲   مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۲۰۳  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۶۹۰ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۲ می ۲۰۲۰ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۶۴۴۸ مورد رسیده است. تعداد ۷۷۳۵۰  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۱۵۶  نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۷۸۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۰۱ می ۲۰۲۰ – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۵۶۴۶ مورد رسیده است. تعداد ۷۶۳۱۸  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۰۹۱ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۸۹۹ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۳۰ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۴۶۴۰ مورد رسیده است. تعداد ۷۵۱۰۳  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۶۰۲۸ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۹۷۶ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۹ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۳۶۵۷ مورد رسیده است. تعداد ۷۳۷۹۱  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۹۵۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۹۶۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۸ آوریل ۲۰۲۰ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۲۵۸۴ مورد رسیده است. تعداد ۷۲۴۳۹  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۸۷۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۲۹۸۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۷ آوریل ۲۰۲۰ – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۱۴۷۲ مورد رسیده است. تعداد ۷۰۹۳۳  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۸۰۶ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۰۱۱ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۶ آوریل ۲۰۲۰ – ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۹۰۴۸۱ مورد رسیده است. تعداد ۶۹۶۵۷  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۷۱۰ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۰۷۹ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۵ آوریل ۲۰۲۰ – ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۸۹۳۲۸ مورد رسیده است. تعداد ۶۸۱۹۳  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۶۵۰ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۰۹۶ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۴ آوریل ۲۰۲۰ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۸۸۱۹۴ مورد رسیده است. تعداد ۶۶۵۹۶  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۵۷۴ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۱۲۱ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۳ آوریل ۲۰۲۰ – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۸۷۰۲۶ مورد رسیده است. تعداد ۶۴۸۴۳   مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۴۸۱ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۱۰۵ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۲ آوریل ۲۰۲۰ – ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۸۵۹۹۶ مورد رسیده است. تعداد ۶۳۱۱۳   مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۳۹۱ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۳۱۱ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۱ آوریل ۲۰۲۰ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۸۴۸۰۲ مورد رسیده است. تعداد ۶۰۹۶۵   مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۲۹۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۳۵۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۲۰ آوریل ۲۰۲۰ – ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۸۳۵۰۵ مورد رسیده است. تعداد ۵۹۲۷۳  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۲۰۹ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۳۸۹ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۹ آوریل ۲۰۲۰ – ۳۱ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۸۲۲۱۱ مورد رسیده است. تعداد ۵۷۰۲۳  مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۱۱۸ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۴۵۶ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۸ آوریل ۲۰۲۰ – ۳۰ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۸۰۸۶۸ مورد رسیده است. تعداد ۵۵۹۸۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۵۰۳۱ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۵۱۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۷ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۷۹۴۹۴ مورد رسیده است. تعداد ۵۴۰۶۴ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۹۵۸ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۵۶۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۶ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۸ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۷۷۹۹۵ مورد رسیده است. تعداد ۵۲۲۲۹ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۸۶۹ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۵۹۴ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۵ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۷۶۳۸۹ مورد رسیده است. تعداد ۴۹۹۳۳ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۷۷۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۶۴۳ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۴ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۷۴۸۷۷ مورد رسیده است. تعداد ۴۸۱۲۹ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۶۸۳ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۶۹۱ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۳ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۷۳۳۰۳ مورد رسیده است. تعداد ۴۵۹۸۳ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۵۸۵ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۸۷۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۲ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۴ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۷۱۶۸۶ مورد رسیده است. تعداد ۴۳۸۹۴ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۴۷۴ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۹۳۰ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۱ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۳ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۷۰۰۲۹ مورد رسیده است. تعداد ۴۱۹۴۷ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۳۵۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۹۸۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۱۰ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۲ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۶۸۱۹۲ مورد رسیده است. تعداد ۳۵۴۶۵ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۲۳۲ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۹۶۹ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۹ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۱ فروردین ماه به ۶۶۲۲۰ مورد رسیده است. تعداد ۳۲۳۰۹ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۱۱۰ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۹۱۸ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۸ آوریل ۲۰۲۰ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ به ۶۷۲۸۶ نفر رسیده است. تعداد ۲۹۸۱۲ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۴۰۰۳ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند و ۳۹۵۶ نیز نفر وضعیت بحرانی دارند.

۷ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۹ فروردین ماه به ۶۲۵۸۹ مورد رسیده است. تعداد ۲۷۰۳۹ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۳۸۷۲ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۹۸۷ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۶ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۸ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ به ۶۰۵۰۰ نفر رسیده است. تعداد ۲۴۲۳۶ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۳۷۳۹ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند و ۴۰۸۳ نیز نفر وضعیت بحرانی دارند.

۵ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۷ فروردین ۱۳۹۹:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ به ۵۸۲۲۶ نفر رسیده است. تعداد ۲۲۰۱۱ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۳۶۰۳ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند و ۴۰۵۷ نیز نفر وضعیت بحرانی دارند.

۴ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۶ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ به ۵۵۷۴۳ نفر رسیده است. تعداد ۱۹۷۶۳ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۳۴۵۲ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند و ۴۱۰۳ نفر در وضعیت وخیمی قرار دارند.

۳ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۹:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ به ۵۳۱۸۳ نفر رسیده است. تعداد ۱۷۹۳۵ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۳۲۹۴ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند و ۴۰۳۵ نیز نفر وضعیت بحرانی دارند.

۲ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ به ۵۰۴۶۸ نفر رسیده است. تعداد ۱۶۷۱۱ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۳۱۶۰ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند.

۱ آوریل ۲۰۲۰ – ۱۳ فروردین ۱۳۹۹:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۱۳ فروردین ماه به ۴۷۵۹۳ مورد رسیده است. تعداد ۱۵۴۷۳ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۳۰۳۶ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند. ۳۸۷۱ نفر نیز در وضعیت بحرانی به سر می برند.

۳۱ مارس ۲۰۲۰ – ۱۲ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در دوازدهمین روز از سال نو به ۴۴۶۰۶ نفر رسیده است. تعداد ۱۴۶۵۶ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۲۸۹۸ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند و ۳۷۰۳ نفر در وضعیت وخیمی قرار دارند.

۳۰ مارس ۲۰۲۰ – ۱۱ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در یازدهمین روز از سال نو به ۴۱۴۹۵ نفر رسیده است. تعداد ۱۳۹۱۱ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۲۷۵۷ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند و ۳۵۱۱ نفر وضعیت وخیمی دارند.

۲۹ مارس ۲۰۲۰ – ۱۰ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در دهمین روز از سال نو به ۳۸۳۰۹ نفر رسیده است. تعداد ۱۲۳۹۱ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۲۶۴۰ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند.

۲۸ مارس ۲۰۲۰ – ۹ فروردین ۱۳۹۹:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در نهم فروردین ماه به ۳۵۴۰۸ مورد رسیده است. تعداد ۱۱۶۷۹ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۲۵۱۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند.

۲۷ مارس ۲۰۲۰ – ۸ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در هشتمین روز از سال نو به ۳۲۳۳۲ نفر رسیده است. تعداد ۱۱۱۳۳ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۲۳۷۸ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند و ۲۸۹۳ نفر وضعیت وخیمی دارند.

۲۶ مارس ۲۰۲۰ – ۷ فروردین ۱۳۹۹:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در هفتمین روز از سال نو به ۲۹۴۰۶ نفر رسیده است. تعداد ۱۰۴۵۷ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۲۲۳۴ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند.

۲۵ مارس ۲۰۲۰ – ۶ فروردین ۱۳۹۹:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ۶ فروردین ماه به ۲۷۰۱۷ مورد رسیده است. تعداد ۹۶۲۵ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۲۰۷۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند.

۲۴ مارس ۲۰۲۰ – ۵ فروردین ۱۳۹۹:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ایران به ۲۴۸۱۱ نفر رسیده است. تاکنون ۸۹۳۱ نفر بهبود یافته اند و متاسفانه ۱۹۳۴ نفر بر اثر این ویروس جان خود را از دست داده اند.

۲۳ مارس ۲۰۲۰ – ۴ فروردین ۱۳۹۹:

 • به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در کشور به ۲۳۰۴۹ مورد رسیده است. تا کنون ۸۳۷۶ نفر بهبود یافته و از بیمارستان ها و مراکز درمانی مرخص شده اند. متاسفانه تعداد ۱۸۱۲ نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.
 • میانگین سنی مبتلایان به این ویروس ۵۹ سال و میانگین سنی جان باختگان بر اثر این ویروس ۶۴ سال بوده است.

۲۲ مارس ۲۰۲۰ – ۳ فروردین ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در سومین روز از سال نو به ۲۱۶۳۸ نفر رسیده است. تعداد ۷۹۱۳ نفر از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۱۶۸۵ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید جان خود را از دست داده اند.

۲۱ مارس ۲۰۲۰ – ۲ فروردین ۱۳۹۹:

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در دوم فروردین ماه به ۲۰۶۱۰ مورد رسیده است. تعداد ۷۶۳۵ مورد از مبتلایان تا کنون بهبود یافته اند و متاسفانه ۱۵۵۶ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید از دست داده اند.

اولین فوتی در سنگاپور و اسرائیل گزارش شده است.

 • وزارت بهداشت سنگاپور دو مورد فوتی را در یک زن ۷۵ ساله و یک مرد ۶۴ ساله اهل اندونزی تأیید کرد. این کشور تا کنون حداقل ۳۸۵ مورد را تایید کرده است.
 • اسرائیل اولین فوتی خود را در مردی ۸۸ ساله که بیماری های دیگری نیز داشته است گزارش کرد. این کشور تاکنون ۷۰۵ مورد مبتلا را گزارش کرده است.

پاپوا گینه نو اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرد.

 • نخست وزیر پاپوا گینه نو، جیمز مارپه اولین مورد مبتلا به COVID-19 را در این کشور تأیید کرد.
 • بیمار یک کارگر معدن ۴۵ ساله است که از اسپانیا از طریق سنگاپور به این کشور وارد شده است.
 • این کشور از ۲۲ مارس، همه پروازهای بین المللی را به مدت یک هفته ممنوع می کند.

آزمایش کرونا ویروس یکی از کارمندان معاون رئیس جمهور آمریکا مثبت شد.

 • به گزارش کاخ سفید آزمایش کرونا ویروس یکی از كاركنان معاون رئیس جمهور آمریکا مایك پنس مثبت بوده است.
 • سخنگوی پنس گفت: این كارمندان ارتباط مستقیمی با معاون رئیس جمهور یا رئیس جمهور دونالد ترامپ ندارند.
 • براساس گزارش CDC، ایالات متحده تا کنون ۱۵۲۶۸ مورد مبتلا و ۲۰۱ مورد فوتی را گزارش کرده است.

نیوزیلند سیستم هشدار جدیدی را معرفی کرد.

 • نخست وزیر جدید نیوزلند ژاكیندا آردن كشور را در مرحله دوم از سیستم چهار سطحی کووید ۱۹ قرار داد.
 • از افراد خواسته شده است كه از مسافرتهای غیر ضروری داخل كشور خودداری كنند. همچنین به افراد بالای ۷۰ سال توصیه شده است كه در خانه بمانند.
 • این کشور با تایید ۱۳ مورد جدید را آمار جدید مبتلایان به کرونا ویروس جدید را ۵۲ مورد اعلام کرد.

کره جنوبی ۱۴۷ مورد جدید را گزارش کرده است.

 • مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های کره ۱۴۷ مورد جدید را ثبت کرده است. با این آمار جدید تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در این کشور به ۸۷۹۹ مورد رسیده است.

هشتمین مورد فوتی کشتی تفریحی دایموند پرینسس گزارش شده.

 • به گزارش وزارت بهداشت ژاپن يك تبعه كانادايی كه از مسافران کشتی تفریحی دایموند پرینسس بوده است، در اثر ابتلا به COVID-19 درگذشت.
 • این هشتمین مورد فوتی گزارش شده از این کشتی است.

آمار مبتلایان و تلفات در ترکیه افزایش یافت.

 • تعداد موارد مبتلا در ترکیه از ۳۵۹ مورد در روز قبل به ۶۷۰ نفر افزایش یافته است. همچنین، آمار تلفات در این کشور به ۹ مورد رسیده است.

در ووهان چین هیچ مورد جدیدی گزارش نشده است.

 • برای سومین روز پیاپی شهر ووهان چین و استان هوبی تا ۲۰ مارس هیچ مورد جدیدی را ثبت نکرده اند. با این وجود، این استان هفت مورد فوتی داشته است که شش مورد آنها از ووهان بوده اند.
 • سرزمین چین ۴۱ مورد جدید را گزارش کرده است که همه این موارد از خارج چین وارد شده اند.
 • چین در کل ۸۱۰۰۸ مورد مبتلا و ۳۲۵۵ مورد فوتی را گزارش کرده است. در کل ۷۱۷۴۰ بیمار تحت درمان قرار گرفتند و از بیمارستان ها مرخص شده اند.

شمار تلفات در سراسر جهان به ۱۱۳۰۰ مورد رسیده است.

 • آمار تلفات در سراسر جهان از ۱۱۳۰۰مورد فراتر رفته است. تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید تا پایان ۲۰ مارس به بیش از ۲۷۵۴۰۰ نفر افزایش یافته است.
 • در سراسر جهان تا کنون بیش از ۸۸۲۰۰ مورد بهبود یافته اند.

۲۰ مارس ۲۰۲۰ – ۱ فروردین ۱۳۹۹:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران:

به گزارش علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت: آمار مبتلایان در کشور به ۱۹۶۴۴ مورد رسیده است. تا کنون ۶۷۴۵ نفر از مبتلایان بهبود یافته اند و متاسفانه ۱۴۳۳ نفر از هموطنان جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده اند.

انگلیس کافه ها و رستوران ها را تعطیل کرد. اقدامات حفاظتی در این کشور افزایش یافته است.

 • بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در یک جلسه توجیهی روزانه اعلام کرد: برای محافظت از بهداشت عمومی، کافی نت ها، کافه ها، بارها، مغازه ها، تئاترها و مراکز تفریحی تعطیل خواهد شد.
 • دولت همچنین دریافت مالیات ها را تا پایان سال مالی به به تعویق انداخته است. دولت انگلیس همچنین از حذف مالیات بر ارزش افزوده برای برخی مشاغل خبر داد.
 • دولت انگلیس همچنین با پرداخت ۸۰ درصد دستمزد به افرادی که تحت تاثیر این بیماری همه گیر قرار گرفته اند از آنها محفاظت می کند.

سوریه ورود بازدید کنندگان این کشور را ممنوع کرد.

 • سوریه ورود بازدید کنندگان از چندین کشور آلوده به کرونا ویروس جدید را ممنوع اعلام کرد. به گفته دولت سوریه موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در این کشور صفر است.

آمار مبتلایان در مکزیک از مرز ۲۰۰ نفر عبور کرد.

 • به گزارش وزارت بهداشت مکزیک تعداد کل موارد مبتلا در این کشور از ۱۶۴ مورد به ۲۰۳ مورد افزایش یافته است.

انگلیس از ۳۳ مورد فوتی جدید خبر داد.

 • آمار تلفات در انگلیس از ۳۳ مورد به ۱۷۷ مورد افزایش یافته است. تعداد موارد تایید شده در این کشور به ۳۹۸۳ نفر رسیده است.

موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در آلمان به ۱۳۹۵۷ مورد رسیده است.

 • به گزارش موسسه روبرت کوچ آلمان: تعداد موارد مبتلا در این کشور با اضافه شدن ۲۹۵۸ مورد به ۱۳۹۵۷ مورد رسیده است.
 • آمار تلفات در آلمان از ۱۱ نفر به ۳۱ نفر افزایش یافته است.

آمار جان باختگان در اسپانیا از مرز هزار نفر عبور کرد.

 • فرناندو سیمون، رئیس فوریت های پزشکی این کشور گفت: شمار تلفات در اسپانیا از ۷۶۷ مورد به ۱۰۰۲ نفر افزایش یافته است.
 • تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در این کشور از ۱۷۱۴۷ مورد در روز پنجشنبه به ۱۹۹۸۰ مورد رسیده است.

کیپ ورد اولین مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • کیپ ورد اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را در یک شهروند ۶۲ ساله انگلیسی که در ۰۹ مارس به این کشور وارد شده بود، گزارش کرد.

افزایش موارد مبتلا در تایوان، اندونزی، هنگ کنگ و فیلیپین.

 • تعداد موارد مبتلا در تایوان به ۱۳۵ مورد افزایش یافته است. تا کنون ۲ مورد فوتی در این کشور گزارش شده است.
 • موارد مبتلا به کرونا ویروس در اندونزی با ۳۲ فوتی به ۳۶ مورد رسید.
 • موارد مبتلا در هنگ کنگ به ۲۵۶ مورد افزایش یافته است. این در حالی است که در فیلیپین تا کنون ۲۳۰ مورد مبتلا و ۱۸ مورد فوتی ثبت شده است.

موارد مبتلا در آفریقای جنوبی به ۲۰۲ مورد رسیده است.

 • وزیر بهداشت، آفریقای جنوبی، زولی مکیزه گزارش داد آمار مبتلایان در این کشور به ۲۰۲ مورد افزایش یافته است.

۱۳۰ مورد مبتلای جدید در مالزی گزارش شده است.

 • مالزی ۱۳۰ مورد مبتلای جدید را ثبت کرد. با اضافه شدن این آمار جدید آمار مبتلایان در این کشور به ۱۰۳۰ مورد رسیده است.
 • از موارد جدید گزارش شده ۴۸ مورد مربوط به یک گردهمایی ۱۶۰۰۰ نفره در یکی از مساجد کوالالامپور بوده اند.
 • بیش از ۶۷۰ مورد در جنوب شرقی آسیا با این گردهمایی مرتبط بوده اند.


سنگاپور ۴۰ مورد مبتلای جدید را گزارش کرده است.

با ۴۰ مورد تأیید شده جدید، آمار سنگاپور به ۳۸۵ مورد رسید. بیشتر مبتلایان جدید از انگلستان وارد شده اند.


آمار مبتلایان در بلژیک از مرز ۲۰۰۰ نفر عبور کرد.

 • تعداد موارد مبتلا در بلژیک از مرز ۲۰۰۰ نفر عبور کرد و به ۲۲۵۷ نفر رسید. این کشور تا کنون ۳۷ نفر فوتی را گزارش کرده است.

پنجمین فوتی در هند گزارش شد.

 • هند پنجمین مورد فوتی خود را گزارش کرد. کل موارد تایید شده در این کشور به ۲۲۴ مورد افزایش یافته است. تنها یک مورد گزارش شده مربوط به پنجاب است.

کره جنوبی از ۸۷ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس خبر داد.

 • کره جنوبی ۸۷ مورد جدید و سه مورد فوتی دیگر را گزارش کرد. در مجموع آمار مبتلایان در این کشور، به ۸۶۵۲ مورد رسیده است. تا کنون ۹۴ مورد از مبتلایان جان خود را از دست داده اند.

برای دومین روز پیاپی هیچ مورد جدیدی در ووهان چین گزارش نشده است.

 • شهر ووهان در استان هوبی چین، از ۱۹ مارس هیچ مورد جدیدی از ابتلا به کرونا ویروس را گزارش نکرده است.

شمار تلفات در سراسر جهان از ۱۰۰۰۰ مورد عبور کرد.

 • از اواخر ۱۹ مارس، تعداد تلفات COVID-19 از ۱۰۰۰۰ مورد در سراسر جهان عبور کرده است.
 • تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید به ۲۴۴۰۰۰ نفر افزایش یافته است. تعداد بهبود یافتگان ۸۶۰۰۰ نفر گزارش شده است.

شمار تلفات ایتالیا از چین هم عبور کرد.

 • شمار تلفات ایتالیا به ۳۴۰۵ نفر رسید. آمار تلفات ایتالیا از چین هم عبور کرد. چین در حال حاضر ۳۵۲۵ فوتی داشته است.
 • کل پرونده های تأیید شده در ایتالیا ۴۱۰۳۵ مورد گزارش شده است. این آمار کمی بیشتر از نصف موارد گزارش شده در چین است. چین در حال حاضر ۸۱۱۹۳ مورد مبتلا گزارش کرده است.

۱۹ مارس ۲۰۲۰ – ۲۹ اسفند ۱۳۹۸:

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید در ایران:

آمار رسمی کرونا ویروس اعلام شده توسط وزارت بهداشت: تعداد مبتلایان تا کنون ۱۸۴۰۷ و تعداد بهبود یافتگان ۵۹۷۹ نفر اعلام شده است. متاسفانه تعداد ۱۲۸۴ نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.

آمار تلفات در فرانسه به ۳۷۲ مورد رسید.

 • پس از یک افزایش ۴۰ درصدی آمار تلفات فرانسه از ۱۰۸ مورد به ۳۷۲ مورد رسیده است.
 • تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در فرانسه به ۱۰۹۹۵ نفر رسیده است.

اسرائیل از شهروندان خود خواسته است در خانه بمانند.

 • نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سیاست قرنطینه در خانه را در سراسر کشور برای کنترل شیوع ویروس کرونا تشدید کرد.
 • این کشور تاکنون ۵۷۳ مورد تأیید شده داشته است.

کرواسی اولین فوتی خود را گزارش کرد.

 • کرواسی اولین فوتی خود را در یک مرد ۷۰ ساله گزارش کرد. این کشور تاکنون ۱۰۲ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرده است.

چاد اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • دولت چاد اولین مورد  خود را در یک شهروند مراکشی که از کامرون وارد این کشور شده بود گزارش کرد.

آمار تلفات برزیل به شش نفر رسید.

 • برزیل از فوت دو بیمار سالخورده در ریو دوژانیرو خبر داد. تلفات این کشور به ۶ نفر رسید. این کشور نزدیک به ۴۳۰ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید دارد.

کامبوج ۴۷ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرد.

 • کامبوج با تایید ۱۰ مورد جدید تعداد مبتلایان در این کشور را به ۴۷ مورد رساند. این کشور ورود همه مسافران بین المللی را از نیمه شب دوشنبه ممنوع خواهد کرد.

یونان تاکنون ۴۶۴ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرده است.

 • به گفته یک مقام وزارت بهداشت، یونان ۴۶۴ مورد مبتلا را تاکنون تأیید کرده است. این کشور همچنین ۶ نفر فوتی را نیز ثبت کرده است.

مکزیک از فوتی خود خبر داد.

 • مکزیک اولین فوتی خود را در یک شهروند ۴۱ ساله که مبتلا به دیابت بود، گزارش کرد. تعداد موارد مبتلا در این کشور در ۲۴ ساعت گذشته با ۲۷ درصد افزایش از ۹۳ مورد به ۱۱۳ مورد رسیده است.

 CDC ایالات متحده نزدیک به ۱۰۵۰۰ مورد مبتلا به کرونا ویروس را تأیید کرد.

 •   CDC آمریكا از ابتلای ۳۴۰۴ مورد جدید به کرونا ویروس جدید خبر داد. آمریکا در کل ۱۰۴۹۱ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش كرده است. آمار تلفات ر آمریکا از ۵۵ نفر به ۱۵۰ نفر رسیده است.
 • فرماندار کالیفرنیا دستور داد از امشب ۴۰ میلیون نفر ساکنان این ایالت در خانه بمانند.

بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به ۰.۱ درصد کاهش داد.

 • در دومین دوره اضطراری از زمان شروع شیوع بیماری کووید ۱۹ ، بانک مرکزی انگلیس در تلاش برای کاهش تأثیر کرونا ویروس بر اقتصاد، نرخ بهره را به ۰.۱ درصد کاهش داده است.

اسپانیا ۲۰۹ موردفوتی جدید را ثبت کرد.

 • با ۲۰۹ فوتی جدید ، آمار تلفات اسپانیا به ۷۶۷ نفر افزایش یافته است.
 • با این افزایش تقریباً ۲۵ درصدی، تعدا موارد مبتلا در این کشور به ۱۷۱۴۷ مورد سیده است.

روسیه از اولین فوتی خود خبر داد.

 • نخستین مورد فوتی در روسیه زنی ۷۹ ساله در مسکو بوده است که سابقه بیماری های دیگری نیز داشته است.
 • این کشور تاکنون ۱۹۹ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرده است.

آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در هند افزایش یافت.

 • هند چهارمین فوتی خودبر اثر کرونا ویروس جدید را تأیید کرده است. تعداد مبتلایان در این کشور به ۱۸۴ مورد افزایش یافته است.
 • نخست وزیر این کشور، نارندرا مودی، در ۲۲ مارس از شهروندان خواسته است در خانه بمانند.

تایلند از ابتلای ۶۰ مورد جدید به کرونا ویروس جدید خبر داد.

 • تعداد موارد مبتلا در تایلند با گزارش ۶۰ مورد جدید به ۲۷۲ مورد رسیده است. این کشور تا به امروز یک مورد فوتی داشته است.

مالزی از ابتلای ۱۱۰ مورد جدید خبر داد.

 • مالزی ۱۱۰ مورد جدید را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان به ۹۰۰ نفر رسیده است. بیشتر مبتلایان مربوط به یک اجتماع ۱۶۰۰۰ نفری در یکی از مساجد مالزی بوده است.

آژانس قانونگذار در زمینه مراقبت های بهداشتی، دارو و محصولات بهداشتی انگلیس (MHRA) متعهد شده است اولويت بندی و حمايت از آزمایش های بالینی Covid-19 را انجام دهد.

 • MHRA اعلام کرده است که ارزیابی آزمایشات بالینی Covid-19 و همچنین ارائه مشاوره سریع به تولید کنندگان را در اولویت قرار خواهد داد.
 • MHRA قبلا نیز در مورد بیماری ایبولا به همین شکل عمل کرده بود.

کره جنوبی از ۱۵۲ مورد جدید خبر داد.

 • مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های کره ۱۵۲ مورد جدید را گزارش کرده است. آمار مبتلایان در این کشور به ۸۶۵۶۵ مورد رسیده است.
 • کره جنوبی تا چهارشنب برای چهار روز متوالی کمتر از ۱۰۰ مورد جدید را گزارش کرده بود.

بانک جهانی بسته حمایتی خود را به ۱۴ میلیارد دلار افزایش می دهد.

 • بانک جهانی بسته حمایتی خود را برای مشاغل و جوامع به ۱۴ میلیارد دلار افزایش داده است.

امروز ووهان چین و استان هوبی گزارش هیچ مورد جدیدی را نداشته است.

 • به گزارش مرکز حوادث کرونا ویروس چین: شهر ووهان و استان هوبی این کشور برای اولین بار هیچ مورد جدیدی را گزارش نکرده است.

شمار تلفات در سراسر جهان به ۸۸۰۰ نفر افزایش یافته است.

 • تعداد تلفات ناشی از ابتلا به کرونا ویروس جدید در پایان ۱۸ مارس به ۸۸۰۹ نفر افزایش یافته است.
 • تا کنون ۲۱۸۰۰۰ مورد مبتلا در سراسر جهان گزارش شده است. آمار بهبود یافتگان در سراسر جهان در حال حاضر ۸۴۰۰۰ نفر می باشد.

آمار جان باختگان در انگلستان به ۱۰۳ نفر رسید.

 • شمار تلفات در انگلیس از ۷۱ نفر به ۱۰۳ نفر افزایش یافته است. تا کنون ۲۶۴۰ مورد به این ویروس مبتلا شده اند.

به گفته فرماندار کالیفرنیا احتمال ابتلای ۶۰۰۰۰ بی خانمان به کرونا ویروس جدید وجود دارد.

 • فرماندار کالیفرنیا گفت تا ۸ هفته آینده احتمال ابتلای ۶۰۰۰۰ بی خانمان به بیماری کووید ۱۹ وجود دارد.
 • ایالات متحده تاکنون بیش از ۹۴۰۰ مورد مبتلا و ۱۵۰ مورد فوتی گزارش کرده است.

۱۸ مارس ۲۰۲۰ – ۲۸ اسفند ۱۳۹۸:

جدید ترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش ایرنا به نقل از معاون وزیر بهداشت : تاکنون ۱۷۳۶۱ نفر در کشور تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شده اند. ۱۱۳۵ نفر از مبتلایان جان خود را از دست داده اند و ۵۷۱۰ نفر نیز بهبود یافته‌اند.

۱۷ مارس ۲۰۲۰ – ۲۷ اسفند ۱۳۹۸:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت: آمار مبتلایان در ایران به ۱۶۱۶۹ نفر رسیده است. تاکنون ۵۳۸۹ نفر بهبود یافته اند و متاسفانه ۹۸۸ نفر بر اثر این ویروس جان خود را از دست داده اند.

 • سریلانکا تمام پروازهای ورودی را به مدت دو هفته ممنوع اعلام کرد. در این کشور تا کنون ۲۸ مورد مبتلا به کرونا ویروس گزارش شده است.
 • شرکت هواپیما سازی Airbus تولید را در فرانسه و اسپانیا به مدت ۱۴ روز به حالت تعلیق درآورد.
 • هنگ کنگ از نیمه شب پنجشنبه همه افرادی مه به این کشور وارد می شوند می شوند، به مدت ۱۴ روز قرنطینه می کند.
 • دانیل کخ، رئیس آژانس بهداشت و درمان فدرال سوئیس گفت: بیمارستانهای این کشور در صورت ادامه شیوع سریع ویروس کرونا از هم فرو می پاشند.
 • شانگهای چین برنامه قرنطینه خود را برای انگلستان، سوئیس، سوئد، بلژیک، نروژ، هلند، دانمارک و اتریش نیز اعمال کرد. این شهر قبلاً اقدامات مشابهی را برای مسافران فرانسه، اسپانیا، آلمان، ایالات متحده، کره جنوبی ، ایتالیا و ایران اعمال کرده بود.
 • شرکت خودرو سازی Volkswagen خط تولید خود را برای جلوگیری از شیوع کرونا به حالت تعلیق در خواهد آورد.

موارد مبتلا در اسپانیا به ۱۰۰۰۰ نفر رسیده است.

 • موارد COVID-19 در اسپانیا از ۱۰۰۰۰ نفر عبور کرده و به ۱۱۱۷۸ نفر رسیده است. تا کنون ۴۹۱ مورد فوتی در این کشور گزارش شده است.

مالزی اولین فوتی خود را تأیید کرد.

 • مالزی اولین فوتی خود را در یک کشیش ۶۰ ساله تأیید کرد. به گزارش مقامات ایالت ساراواک ۱۹۳ نفری که در تماس نزدیک با آن متوفی بوده اند ردیابی شده و تحت قرنطینه قرار گرفته اند.
 • دومین فوتی این کشور مردی ۳۴ ساله است که در یک گردهمایی مذهبی گسترده در ماه فوریه در کوالالامپور شرکت کرده بود. مالزی تا کنون حداقل ۵۵۰ مورد مبتلا را گزارش کرده است.

چندین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید در فیلیپین و تایلند گزارش شده است.

 • وزارت بهداشت فیلیپین ۴۵ مورد جدید گزارش کرد. تعداد موارد مبتلا به ۱۸۷ مورد رسیده است.
 • شرکت هواپیمایی فیلیپین کلیه پروازهای داخلی را به دلیل قرنطینه اجباری در جزیره لوزون به حالت تعلیق درآورد.
 • تایلند ۳۰ مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان به ۱۷۷ مورد افزایش یافته است. اضافه بر این، یک مورد فوتی هم گزارش شده است.

اولین آزمایش واکسن کووید ۱۹ در ایالات متحده آغاز شد.

 • اولین آزمایشات بالینی واکسن کرونا ویروس جدید با نام mRNA-1273 که توسط شرکت مدرنا ساخته شده است در آمریکا، آغاز شد.

تعداد مبتلایان در کامبوج به ۲۴ نفر رسیده است.

 • تعداد موارد مبتلا در کامبوج از ۱۲ مفر به ۲۴ نفر رسیده است.. از موارد جدید، ۱۱ نفر برای انجام یک مراسم مذهبی به مسجدی در مالزی سفر کرده بودند.

آزمایش کرونای وزیر تجارت خارجی برزیل مثبت شد.

 • آزمایش کرونای وزیر تجارت خارجی برزیل، ماركوس ترویو، مثبت شد. این مقام بخشی از هیئتی بود که اخیراً از فلوریدا، ایالات متحده دیدن کرده بودند.
 • آمار مبتلایان در این کشور ۲۳۴ نفر گزارش شده است.

کره جنوبی از ابتلای ۸۴ مورد جدید خبر داد.

 • کره جنوبی ابتلای ۸۴ مورد جدید را تأیید کرده است. این سومین روز پیاپی است که این کشور کمتر از ۱۰۰ نفر مبتلا را گزارش کرده است.
 • آمار کل مبتلایان در این کشور به ۸۳۲۰ مورد افزایش یافته است. ۸۱ مرد جان خود را از دست داده اند و ۱۴۰۱ مورد از مبتلایان بهبود یافته اند.

هند سومین فوتی خود را گزارش کرد.

 • هند سومین فوتی خود را گزارش کرد. تعداد مبتلایان در این کشور به ۱۳۲ مورد رسیده است.

موارد مبتلا در پاکستان به ۱۸۹ مورد رسیده است.

 • با گزارش موارد جدید در استان های Punjab و Sindh و Khyber Pakhtunkhwa، تعداد موارد مبتلا در پاکستان به ۱۸۹ مورد افزایش یافته است.

ایرلند تخمین زده است موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید تا پایان ماه مارس به ۱۵۰۰۰ نفر افزایش یابد.

 • نخست وزیر ایرلند لئو وارادکار گفت: ممکن است تعداد پرونده های این کشور تا پایان ماه مارس از ۲۲۳ مورد فعلی به حدود ۱۵۰۰۰ نفر برسد.
 • این کشور شهروندانش را از رفتن به سفرهای غیر ضروری به خارج از کشور منع کرد.
 • کلیه مدارس، دانشگاهها، کافه ها و مهدکودک ها تا ۲۹ مارس تعطیل شده است. همچنین تجمعات گسترده محدود شده است.

اسپانیا از نیروهای نطامی برای قرنطینه کمک خواهد گرفت.

 • اسپانیا از ۱۴ مارس در یک قرنطینه جزئی قرار دارد. به شهروندان اجازه داده شده است فقط برای کار، خرید غذا، مراجعه به داروخانه یا بیمارستان از خانه خارج شوند.
 • بیش از ۱۰۰۰ سرباز در ۱۴ شهر در سراسر اسپانیا مستقر شدند تا در قرنطینه دولت را یاری کنند.
 • این کشور تاکنون نزدیک به ۹۹۰۰ مورد مبتلا و ۳۴۰ فوتی را گزارش کرده است.

ایالات متحده اقدامات لازم برای مبارزه با کرونا ویروس را افزایش خواهد داد.

 • کاخ سفید از شهروندان خواست که از تجمعات بیش از ده نفر خودداری کنند.
 • دولت همچنین خواستار بسته شدن بارها، سالن های بدنسازی، رستوران ها و سایر اماکن عمومی در بعضی ایالت ها شده است.
 • تا به امروز، این کشور حداقل ۴۶۶۰ مورد تایید شده و ۸۵ مورد فوتی گزارش کرده است.

سازمان بهداشت جهانی از تمام کشورها خواسته است انجام آزمایش کرونا ویروس را افزایش دهند.

 • سازمان بهداشت جهانی از همه کشورها خواسته است تا در تلاش برای کاهش این بیماری همه گیر، برنامه های انجام آزمایش کرونا ویروس را افزایش دهند.

شمار تلفات در سراسر جهان از مرز ۷۱۰۰ نفر عبور کرد.

 • شمار تلفات ناشی از COVID-19 در ۱۵۵ کشور جهان به بیش از ۷۱۰۰ نفر افزایش یافته است.
 • تعداد کل موارد مبتلای گزارش شده از ۱۸۲۰۰۰ نفر فراتر رفته است. این در حالی است که بهبودی های گزارش شده ۷۹۰۰۰ نفر است.

۱۶ مارس ۲۰۲۰ – ۲۶ اسفند ۱۳۹۸:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت: با افزایش ۱۰۵۳ مورد جدید تعدا مبتلایان در ایران به ۱۴۹۹۱ مورد رسیده است. متاسفانه تا امروز ۸۵۳ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست داده اند.

اولین مورد فوتی در پرتغال و جمهوری دومینیکن گزارش شد.

 • پرتغال از اولین فوتی بر اثر COVID-19 در این کشور خبر داد. مورد گزارش شده مردی ۸۰ ساله بوده و بیماری های دیگری نیز داشته است.
 • جمهوری دومینیکن اولین فوتی خود را در یک زن ۴۷ ساله که از اسپانیا بازگشته بود گزارش کرد.

موارد فوتی در انگلستان افزایش یافت.

 • آمار مبتلایان در انگلستان به ۱۵۴۳ مورد افزایش یافته است. تا کنون ۵۳ مورد فوتی در این کشور گزارش شده است.

فرانسه از ۲۱ فوتی جدید خبر داد. آمار تلفات در فرانسه به ۱۴۸ مورد رسیده است.

 • اداره بهداشت و درمان فرانسه از ۲۱ فوتی جدید خبرد داد. تعداد کل جان باختگان در این کشور با یک افزایش ۱۶ درصدی به ۱۴۸ مورد رسیده است.
 • تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید با بیش از ۲۰ درصد افزایش به ۶۶۳۳ نفر رسیده است.

آزمایش کرونا ویروس وزیر محیط زیست لهستان مثبت شد.

 • آزمایش کرونا ویروس وزیر محیط زیست لهستان، میشال ووس، مثبت شد. این کشور تاکنون ۱۵۶ مورد مبتلا و سه مورد فوتی را گزارش کرده است.

موارد مبتلا به کرونا ویروس در اتریش به ۱۰۱۸ مورد رسید.

 • تعداد کل موارد مبتلا در اتریش به ۱۰۱۸ نفر افزایش یافته است.
 • دولت برای حمایت اقتصادی، ۲ میلیارد یورو به صورت وام و ۴ میلیارد یورو به شکل کمک های مالی ارائه خواهد کرد.

کشتی تفریحی Braemar در کوبا لنگر می اندازد.

 • کشتی تفریحی بریتانیایی، Braemar، که در آن ۵ مورد کرونا ویروس مثبت گزارش شده بود در کوبا توقف خواهد کرد.

نتیجه آزمایش کرونای ادریس آلبا بازیگر بریتانیایی مثبت شد.

 • آزمایش کرونا ویروس ادریس آلب، بازیگر و نوازنده بریتانیایی، مثبت شد.

 • فنلاند از روز چهارشنبه تمام مدارس و دانشگاه های خود را تعطیل خواهد کرد. تعداد پرونده های این کشور به ۲۷۲ مورد رسیده است.
 • دولت سوئیس تا ۱۹ آوریل وضعیت را اضطراری اعلام کرد. این کشور همه رویدادهای عمومی و خصوصی را ممنوع اعلام کرد و ۸۰۰۰ نظامی را برای کمک رسانی به کار گرفته است.
 • رئیس جمهور گواتمالا گفت که این کشور برای جلوگیری از شیوع ویروس، تا دو هفته آینده مرزهای خود را خواهد بست.
 • ترکیه دستور تعطیلی موقت کافه ها، اماکن ورزشی و سرگرمی ها و همچنین تعلیق نماز جمعه در مساجد را صادر کرد. موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در این کشور به ۴۷ نفر رسیده است.
 • روسیه ورود اتباع خارجی را از ۱۸ مارس تا اول ماه می ممنوع اعلام کرد. با افزایش موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید به ۹۳ مورد، دولت مدارس دولتی و تجمعات عمومی را ممنوع اعلام کرد.
 • ونزوئلا پس از تائید ۱۶ مورد جدید امروز، تصمیم به اعمال قرنطینه در سراسر کشور گرفت. کل موارد مبتلا در این کشور به ۳۳ مورد رسیده است.
 • مصر از پنجشنبه تا ۳۱ مارس به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید همه پروازهای خروجی فرودگاه های خود را به حالت تعلیق درآورد. این کشور تا کنون ۱۶۶ مورد مبتلا و چهار مورد فوتی گزارش کرده است.
 • کانادا اقدامات غربالگری سخت تری را برای بازدید کنندگان اعمال کرد. تعداد مواردمبتلا در این کشور به حدود ۳۲۰ نفر افزایش یافته است.
 • مراکش همه مساجد، رستوران ها، سینما ها، تئاتر ها، سالن های ورزش، کلوپ های عمومی و مراکز تفریحی را به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید تعطیل کرد. در این میان بازارها، مغازه های دارای کالاهای ضروری و رستوران های دارای خدمات تحویل معاف هستند.
 • سباستین پینرا رئیس جمهور شیلی اظهار داشت: این کشور از روز چهارشنبه مرزهای خود را به خارج از کشور خواهد بست. این کشور تا به امروز ۱۵۵ مورد تأیید شده گزارش کرده است.
 • به دستور دولت یونان، یک قرنطینه ۱۴ روزه برای افرادی که از خارج به این کشور وارد می شونداعمال خواهد شد. دولت همچنین اعلام کرد، از چهارشنبه همه کسب و کار ها به جز سوپر مارکت ها، داروخانه ها و خدمات تحویل مواد غذایی را تعطیل خواهد کرد.
 • فیلیپین دستور داد همه خود را در خانه قرنطینه کنند و كار و حمل و نقل نیز در «لازون» متوقف شود. تعداد مبتلایان در این كشور به ۱۴۰ مورد رسیده است.
 • ارمنستان از ۱۶ مارس تا ۱۶ آوریل به مدت یک ماه وضعیت را اضطراری اعلام کرد. این کشور ۳۰ ​​مورد تأیید شده دارد و تمام موسسات آموزشی را تعطیل کرده است.
 • غنا از تعطیلی کلیه مدارس و دانشگاه ها و همچنین تعلیق وقایع عمومی برای کنترل شیوع کرونا ویروس جدید خبر داد.
 • دولت آلمان از شهروندان خود خواست از سفرهای بین المللی غیر ضروری اجتناب کنند. تعداد موارد مبتلا در کشور به ۶۰۱۲ مورد افزایش یافته است که از این تعداد ۱۳ مورد جان باخته اند است.
 • مجارستان برنامه هایی را برای بستن مرزهای ورودی برای مسافران بین المللی، تعلیق رویدادها و مراکز فرهنگی و ورزشی اعلام کرد. دولت به افراد بالای ۷۰ سال توصیه کرد است در خانه بمانند.
 • گرجستان از ورود همه اتباع خارجی به دلیل نگرانی از شیوع کرونا ویروس جدید خودداری خواهد کرد. تا کنون ۳۳ مورد در این کشور گزارش شده است.
 • شرکت خودروسازی فیات کرایسلر از توقف تولید، در اکثر کارخانه های اروپایی خود تا ۲۷ مارس خبر داد.
 • آفریقای جنوبی حدود ۱۰۰۰۰ ویزای صادر شده به مردم چین و ایران را لغو خواهد کرد. همچنین، شهروندان سایر کشورهای آلوده که ویزا لازم نداشتند، از جمله ایتالیا، باید از این کشور ویزا اخذ کنند.
 • پایتخت اوکراین «کیف»، به همراه شهرهای «لویو» و «اودسا»، از ۱۷ مارس کافه ها، رستوران ها و مراکز خرید را تعطیل می کنند.
 • یک مادر در ایرلند شمالی كه دخترش بیمار است و در معرض خطر بيشتری قرار دارد، جهت اعتراض به تصميم دولت انگلستان مبني بر باز نگه داشتن مدارس، از دولت شکایت خواهد کرد.

تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در هلند به ۱۴۱۳ مورد رسیده است.

 • به گزارش انستیتوی ملی بهداشت عمومی هلند (RIVM): تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در هلند پس از ۲۷۸ مورد افزایش به ۱۴۱۳ مورد رسیده است.
 • شمار تلفات در این کشور ۲۴ مورد گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: تعداد موارد مبتلا در اسپانیا به ۸۷۴۴ نفر رسیده است.

 • مقامات بهداشت و درمان اسپانیا تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در این كشور را ۸۷۴۴ نفر گزارش کرده اند. از اسپانیا همچنین از افزایش آمار تلفات به ۲۹۷ مورد خبر داده است.

لیبریا، تانزانیا و سومالی اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • لیبریا بدون ارائه هیچ جزئیاتی، اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.
 • وزارت بهداشت تانزانیا اولین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.
 • وزارت بهداشت سومالی اولین مورد ابتلا به Covid-19 را اعلام کرد.

آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در سنگاپور به ۲۴۳ مورد رسید.

 • سنگاپور با گزارش ۱۷ مورد جدید آمار مبتلایان در این کشور را به ۲۴۳ مورد رساند. ۱۱ مورد از مبتلایان از خارج به این کشور وارد شده اند.

مالزی از ۱۲۵ مبتلای جدید خبر داد. تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید در این کشور به ۵۵۳ مورد رسیده است.

 • مالزی با گزارش ۱۲۵ مورد جدید آمار مبتلایان در این کشور را به ۵۵۳ مورد رساند. بیشتر مبتلایان جدید در یک گردهمایی مذهبی که نزدیک به ۱۶۰۰۰ نفر در آن شرکت کرده بودند شناسایی شده اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: بحرین اولین فوتی خود را اعلام کرد.

 • وزارت بهداشت بحرین طی توئیتی از اولین فوتی بحرین در یک شهروند ۶۵ ساله بحرینی که بیماری های دیگری هم داشته است خبر داد. این کشور تا کنون ۲۱۰ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را تاییید کرده است.

تعداد مبتلایان در پاکستان به ۱۲۲ مورد رسیده است.

 • پاکستان از افزایش موارد مبتلا به ۱۲۲ مورد خبر داد. ۷۶ نفر از مبتلایان از افرادی هستند که از قرنطینه ۱۴ روزه «تفتان» مرخص شده بودند.

تایلند از ابتلای ۳۳ مورد جدید خبر داد.

 • با ابتلای ۳۳ مورد جدید بتعداد کل مبتلایان در تایلند به ۱۴۷ مورد رسیده است.

دولت سوئد از بسته حمایتی ۳۰ میلیون دلاری برای کنترل بحران کرونا ویروس خبر داد.

 • دولت سوئد بسته حمایتی ۳۰۰ میلیارد کرونی (معادل ۳۰.۹ میلیارد دلار آمریکا) را برای حمایت از اقتصاد این کشور در دوران شیوع کرونا ویروس معرفی کرد.
 • این بسته هزینه های مختلفی را پوشش می دهد. از جمله حقوق کارکنان شرکت هایی که در آوریل و می مرخصی استعلاجی خواهند گرفت.
 • این کشور تاکنون ۱۰۳۲ مورد مبتلا و ۳ نفر فوتی گزارش کرده است.

تایوان ۸ مورد مبتلای جدید را اعلام کرد. آمار کل مبتلایان در این کشور به ۶۷ مورد رسیده است.

 • تعداد موارد مبتلا در تایوان به ۶۷ مورد رسیده است. ۸ مورد از این مبتلایان به تازگی گزارش شده اند.
 • این کشور قرنطینه ۱۴ روزه ای را برای شهروندان کشورهای عضو شنگن در اروپا، انگلیس و ایرلند وضع کرده است.
 • تایوان همچنین شهروندان خود خواسته است تا جایی که امکان دارد از سفرهای غیر ضروری به ۱۳ کشور اروپایی، ۱۵ کشور خاورمیانه ، پنج کشور در آفریقا و ۹ مورد در آسیای میانه خودداری کنند.

کره جنوبی مسافران وردی از اروپا را غربالگری می کند.

 • کره جنوبی اقدامات غربالگری را برای مسافران ورودی از تمام کشورهای اروپایی افزایش داده است. در ابتدا، این غربالگری فقط برای شش کشور اروپایی انجام می شد.
 • امروز ۷۴ مورد جدید در کره جنوبی گزارش شده است. آمار کل مبتلایان در این کشور به ۸۲۳۶ مورد رسیده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: ترکیه ۱۲ مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرده است.

 • ترکیه ۱۲ مورد مبتلای جدید را در این کشور گزارش کرده است. آمار کل مبتلایان در ترکیه به ۱۸ نفر رسیده است.
 • از بین بیماران جدید، دو نفر با مورد اول ارتباط داشته اند، هفت نفر از اروپا به این کشور وارد شده اند و سه نفر به ایالات متحده سفر کرده بودند.
 • دولت مدارس و دانشگاه ها را تعطیل اعلام کرده است. همچنین تعدادی از مسیرهای پروازی بین المللی را به حالت تعلیق در آورده است.

نیوزیلند اجتماعات را ممنوع کرد.

 • نیوزیلند تجمع ۵۰۰ نفر یا بیشتر را ممنوع کرده است. تعداد موارد مبتلا در این کشور به ۸ مورد رسیده است.

تعداد مبتلایان در هند به ۱۱۴ مورد رسیده است.

 • تعداد کل موارد تایید شده در هند به ۱۱۴ مورد رسیده است. یک مورد جدید هم در هر کدام از ایالت های «ماهاراشترا» و «کار» گزارش شده است.

موارد مبتلا در پاکستان به ۹۴ مورد افزایش یافت.

 • پاکستان امروز ۴۱ مورد جدید را گزارش کرده است. با این آمار جدید تعداد موارد مبتلا در این کشور به ۹۴ مورد رسیده است. استان سیند با ۷۶ مورد بیشترین آمار مبتلایان را به خود اختصاص داده است.

موارد مبتلا در رواندا به پنج مورد افزایش یافته است. کامبوج تا کنون ۱۲ مورد مبتلا را گزارش کرده است.

 • وزارت بهداشت رواندا در اواخر ۱۵ مارس گزارش داد: تعداد موارد مبتلا در رواندا از یک مورد به پنج مورد افزایش یافته است. این کشور اولین مورد خود را در ۱۴ مارس گزارش کرده بود.
 • با گزارش ۴ مورد جدید تعداد کل مبتلایان در کامبوج به ۱۲ مورد افزایش یافت. یک پسر فرانسوی چهار ماهه و دو نفر که از مالزی آمده بودند، از جمله این چهار نفر جدید هستند.

چین قرنطینه مسافران ورودی را تشدید کرد.

 • چین اقدامات قرنطینه ای را برای مسافران ورودی بین المللی به پایتخت این کشور پکن تشدید کرد. تعداد موارد مبتلایی که از خارج به چین وارد شده اند به ۱۲۳ نفر رسیده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: شمار تلفات در سراسر جهان به بیش از ۶۵۰۰ نفر افزایش یافته است.

 • شمار تلفات Covid-19 تا پایان ۱۵ مارس از مرز ۶۵۰۰ نفر عبور کرده است.
 • تعداد کل موارد تایید شده به بیش از ۱۶۹۰۰۰ نفر افزایش یافته است. حدود ۷۷۰۰۰ نفر تا کنون بهبود یافته اند.

۱۵ مارس ۲۰۲۰ – ۲۵ اسفند ۱۳۹۸:

 • شرکت راه آهن اوکراین Ukrzaliznytsia از ۱۷ مارس عبور و مرور کلیه قطارهای مسافربری بین المللی را ممنوع می کند. این کشور قبلاً پروازهای بین المللی را به حالت تعلیق درآورده بود و ورود به اتباع خارجی را تا سوم آوریل ممنوع اعلام کرده بود.
 • کنیا ورود همه افراد را به استثنای شهروندان و ساکنان منع می کند. تعداد مبتلایان در این کشور به ۳ مورد افزایش یافته است. این کشور همچنین مدارس ابتدایی و متوسطه را از روز دوشنبه تعطیل خواهد کرد. این در حالی است که مدارس شبانه روزی و دانشگاه ها تا پایان هفته تعطیل خواهند شد.
 • رئیس جمهور صربستان به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید وضعیت را اضطراری اعلام کرد. این کشور که حداقل ۴۵ مورد در آن گزارش شده است، سربازانی را برای نگهبانی از بیمارستانها مستقر کرده است. همچنین چندین مکان عمومی در این کشور تعطیل شده است.
 • آرژانتین از ورود مسافران خارجی که در ۱۴ روز گذشته از کشور های با آلودگی زیاد بازدید کرده اند به مدت ۳۰ روز، ممانعت به عمل خواهد آورد.
 • از ۱۷ مارس، استونی مسافران خارجی را ممنوع الورود خواهد کرد. فقط استونیایی ها، افرادی که در این کشور زندگی می کنند و افراد خارجی که اعضای خانواده شان ساکن این کشور هستند، می توانند وارد شوند. این کشور تاکنون ۱۱۵ مورد مبتلا را گزارش کرده است.
 • مراکش همه پروازهای بین المللی ورودی و خروجی فرودگاه های این کشور را به حالت تعلیق درآورد. تا کنون ۲۸ مورد مبتلا، یک مورد بهبودی و ۱ نفر فوتی در این کشور گزارش شده است.

انگلستان سالمندان را قرنطینه می کند.

 • دولت انگلستان در نظر دارد تا افراد بالای ۷۰ سال و افرادی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند را برای چهار ماه برای مقابله با بیماری همه گیر کووید ۱۹ جدا کند.
 • علاوه بر این، از خانواده ها خواسته شده حتی اگر یک نفر از اعضای خانواده بیمار شده، خود را قرنطینه کنند.
 • تعداد موارد مبتلا در در انگلیس به ۱۴۰۰ نفر نزدیک شده است. آمار تلفات کرونا ویروس در این کشور ۳۵ نفر گزارش شده است.
 • دولت از تولیدكنندگان خواست ونتیلاتورهای بیشتری تولید کنند. همچین از بیمارستان ها خصوصی خواسته است تخت های بیشتری برای بستری بیماران کرونایی اختصاص دهند.

آخرین آخبار کرونا ویروس جدید: موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در قطر به ۴۰۱ نفر رسید.

 • قطر با گزارش ۶۴ مورد جدید تا کنون ۴۰۱ را مورد گزارش کرده است. تاکنون حدود ۷۹۵۰ نفر مورد آزمایش قرار گرفته اند.
 • دولت از چهارشنبه به مدت دو هفته ورود مسافران خارجی را ممنوع اعلام خواهد کرد. همچنین ورود به پروازهای مسافری را به حالت تعلیق در خواهد آورد.

گینه استوایی از اولین مبتلای خود خبر داد.

گینه استوایی اولین مورد مبتلای خود را در یک زن ۴۲ ساله که در ۱۳ مارس از اسپانیا وارد پایتخت این کشور مالابو شده بود، تأیید کرد.

اسپانیا از ابتلای ۲۰۰۰ مورد جدید خبر داد.

 • اسپانیا نزدیک به ۲۰۰۰ مورد جدید را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۷۷۵۳ مورد رسیده است. همچنین با گزارش ۱۰۰ مورد فوتی جدید آمار جان باختگان در این کشور به ۲۸۸ مورد رسیده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید در ایران

بر اساس گزارش دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت: آمار کل مبتلایان در ایران به ۱۳۹۳۸ رسیده است. متاسفانه ۷۲۴ نفر از مبتلایان جان خود را از دست داده اند و تعداد ۴۵۹۰ نفر از مبتلایان بهبود یافته اند.

مشاوره تلفنی با دکتر فرناز محامدی

متخصص کودکان و نوزادان

هلند و یونان از فوتی های جدید خبر می دهند.

 • هلند، هشت فوتی جدید را تأیید کرد. تا کنون ۲۰ مورد در این کشور جان خود را بر اثر این ویروس از دست داده اند. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۱۳۵ مورد افزایش یافته است.
 • یونان یک فوتی دیگر را تأیید کرد. پس از این گزارش جدید تعداد جان باختگان در این کشور به ۴ مورد رسیده است. تعداد مبتلایان به این ویروس در این کشور با افزایشی ۱۰۳ نفری به ۳۳۱ مورد رسیده است.

ایتالیا از فوت ۳۶۸ نفر خبر داد.

 • ایتالیا ۳۶۸ فوتی جدید را در این کشور گزارش کرده است. این افزایش در تعداد فوتی ها آمار جان باختگان را در این کشور به ۱۸۰۹ نفر رسانده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور ۲۴۷۴۷ مورد گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: فرانسه از فوت ۳۶ نفر جدید خبر داد.

 • تعداد موارد فوتی در فرانسه به ۱۲۷ نفر افزایش یافته است. از این تعداد ۳۶ نفر از جان باختگان جدید می باشند. این بیشترین جهش در تعداد موارد فوتی تا کنون بوده است.
 • تعداد موارد تأیید شده در این کشور ۵۴۲۳ نفر بوده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: مالزی ۱۹۰ مورد جدید را تأیید کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۴۲۸ مورد رسیده است.

 • با گزارش ۱۹۰ مورد جدید تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در مالزی به ۴۲۸ نفر افزایش یافته است. بیشتر مبتلایان مربوط به اجتماعی در یکی از مساجد بوده است.

موارد مبتلا در ویتنام به ۵۷ مورد رسید . فیلیپین تا کنون ۱۴۰ مورد را گزارش کرده است.

 • ویتنام امروز چهار مورد جدید را گزارش کرد. با این گزارش جدید تعداد مبتلایان به ۵۷ نفر افزایش یافت. این کشور دستور قرنطینه اجباری و انجام آزمایش کرونا را برای مسافرانی که از چین، کره جنوبی، انگلیس و کشورهای شنگن وارد می شوند، صادر کرد.
 • با اعلام ۴ مورد فوتی جدید تعداد جان باختگان در فیلیپین به ۱۲ مورد رسیده است. همچنین با اضافه شدن ۲۹ مبتلای جدید آمار مبتلایان در این کشور به ۱۴۰ نفر افزایش یافت.

اسلوانی و مجارستان از اولین فوتی ها خبر دادند.

 • وزارت بهداشت اسلوانی اولین مرگ این کشور را در مرد سالخورده ای که بیماری های مزمن داشت تأیید کرد. تعداد موارد مبتلا در این کشور ۲۱۱۹ نفر گزارش شده است است.
 • اولین فوتی مجارستان یک شهروند ۷۵ ساله است که بر اثر ذات ااریه در بیمارستان بستری شده بود این کشور تا کنون ۳۲ مورد مبتلا را گزارش کرده است.

آمار کرونا: اولین مورد مبتلا در هند بهبود یافت.

 • مرد ۴۵ ساله ای که در دهلی هند به کرونا ویروس جدید مبتلا شده بود بهبود یافته است. در حال حاضر این کشور ۱۰۲ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید دارد.

آخرین وضعیت کرونا در آمریکا: آزمایش کرونا ویروس رئیس جمهور ایالات متحده منفی شد. آمریکا ممنوعیت سفر به انگلستان را افزایش داده است.

 • آزمایش کرونا ویروس رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ منفی شد.
 • ایالات متحده ممنوعیت سفر به انگلستان و ایرلند را بیشتر کرده است.
 • ایالات متحده تاکنون بیش از ۲۹۰۰ مورد تایید شده و ۵۷ فوتی داشته است.

آخرین آمار کرونا: سرویس بهداشت ملی انگلستان (NHS) و بیمارستان های خصوصی برای مقابله با شیوع کرونا ویروس جدید با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

 • NHS برنامه های خود را برای همکاری با بیمارستان های خصوصی برای مقابله با کرونا ویروس اعلام کرده است. بر اساس گزارش های رسیده، بیمارستان های عمومی کشورها برای رسیدگی به هجوم زیاد بیماران کرونا ویروس مجهز نیستند.
 • انگلیس تاکنون ۱۱۴۳ مورد تأیید شده و ۲۱ فوتی داشته است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: آزمایش کرونا ویروس همسر نخست وزیر اسپانیا مثبت شد.

 • آزمایش کرونا ویروس Begoña Gómez، همسر نخست وزیر اسپانیا مثبت شد. حال نخست وزیر و همسرش خوب است.

آخرین وضعیت کرونا: فیلیپین ورود شهروندان فیلیپینی را به مانیل ممنوع اعلام کرد.

 • فیلیپین پایتخت خود، مانیل را با کمک پلیس، بر روی همه مسافران داخلی بسته است. این شهر که حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد حدود یک ماه تعطیل است.

آخرین آمار کرونا: استرالیا از افرادی که از خارج وارد می شوند خواسته است خود قرنطینه کنند.

 • نخست وزیر اسکات موریسون اعلام کرد: هر مسافری که از خارج از کشور به استرالیا وارد شود، باید تحت یک قرنطینه اجباری ۱۴ روزه قرار بگیرد.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: شمار تلفات در سراسر جهان به بیش از ۵۸۰۰ مورد افزایش یافت.

 • شمار تلفات ناشی از Covid-19 تا ۱۴ مارس به بیش از ۵۸۰۰ مورد در سراسر جهان، با حدود ۱۵۶۰۰۰ مورد تأیید شده و تقریبا ۷۴۰۰۰ بهبودی افزایش یافته است.

۱۴ مارس ۲۰۲۰ – ۲۴ اسفند ۱۳۹۸:

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گفته دکتر کیانوش جهانپور: با اضافه شدن ۱۳۶۵ مورد مبتلای جدید آمار کل مبتلایان در کشور به ۱۲۷۲۹ نفر رسید. متاسفانه تا کنون ۶۱۱ مورد بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند. وی همچنین آمار بهبود یافتگان را ۴۳۳۹ نفر اعلام داشت.

 • دانمارک از اولین فوتی خود بر اثر COVID-19 خبر داد. این کشور مرزهای خود را به مدت یک ماه برای مسافران خارجی بسته است.
 • کامبوج ورود مسافران ایتالیا، آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایالات متحده را به مدت ۳۰ روز از ۱۷ مارس ممنوع خواهد کرد. تا کنون هفت مورد در این کشور تأیید شده است.
 • کلمبیا به منظور جلوگیری از گسترش کرونا ویروس دستور بسته شدن مرز با ونزوئلا را داده است. از روز جمعه، ۹ مورد در اینکشور گزارش شده است.
 • جاکیندا آردنن نخست وزیر نیوزلند از همه افرادی که از نیمه شب یکشنبه وارد این کشور می شوند خواست تا به مدت ۱۴ روز در قرنطینه باشند. ورود تمام کشتی های تفریحی نیز تا ۳۰ ژوئن ممنوع شد.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: تایلند از ابتلای هفت مورد جدید خبر داد. آمار مبتلایان در این کشور به ۸۲ مورد رسید.

 • تایلند هفت مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرد. تعداد کل مبتلایان به ۸۲ مورد رسیده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: فیلیپین از فوت ششمین مورد مبتلا خبر داد.

 • فیلیپین ششمین فوتی خود را در یک فرد ۵۴ ساله ساکن مترو مانیلا تأیید کرد. این کشور تا کنون حداقل ۶۴ مورد مبتلا را گزارش کرده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: موارد مبتلا در ژاپن به ۱۴۲۳ مورد افزایش یافت.

 • NHK در اوایل امروز گزارش داد: در مجموع ۱۴۲۳ مورد عفونت در این کشور شناسایی شده اند. از این تعداد ۶۹۷ مورد مربوط به کشتی تفریحی دایموند پرینسس و ۱۴ نفر ازکسانی هستند که از چین به ژاپن بازگردانده شده اند.
 • این کشور تا کنون ۲۸ کشته برجای گذاشته است.

آخرین آمار کرونا: با گزارش ۱۰۷ مورد جدید در کره جنوبی تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۸۰۸۶ مورد رسید.

 • برای دومین روز متوالی، کره جنوبی بهبودهای بیشتری را نسبت به مبتلایان جدید گزارش کرده است.
 • مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های کره ۱۰۷ مورد جدید را تأیید کرد. تعداد کل مبتلایان به ۸۰۸۶ نفر رسیده است. همچنین، ۲۰۴ نفر بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده اند.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: استرالیا رویدادهای عمومی را ممنوع اعلام کرد.

 • نخست وزیر استرالیا اسکات موریسون کلیه اجتماعات غیر ضروری بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله رویدادهای ورزشی و فرهنگی را به حالت تعلیق درآورد.
 • دولت همچنین از مردم خواست به سفر های خارج از کشور نروند.
 • آمار کل مبتلایان در استرالیا ۱۹۷ مورد گزارش شده است. تا کنون ۳ نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: ایالات متحده آمریکا وضعیت را در سطح ملی اضطراری اعلام کرد.

 • رئیس جمهور آمریكا، دونالد ترامپ وضعیت کرونا ویروس را در سطح ملی اضطراری اعلام کرد.
 • این کشور در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰ مورد تأیید شده و ۴۰ مورد فوتی داشته است.

آخرین آمار کرونا: به گزارش WHO اروپا اکنون مرکز شیوع کرونا ویروس جدید است.

 • WHO اروپا را مرکز کنونی این همه گیری دانست. در این قاره در مقایسه با سایر مناطق جهان، بجز چین ، تعداد و مرگ های بیشتری را گزارش شده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: شمار تلفات در سراسر جهان به ۵۵۰۰ نفر رسید.

 • مرگ و میر ناشی از COVID-19، از ۱۳ مارس نزدیک به ۵۵۰۰ نفر رسیده است. تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید به ۱۴۵۳۰۰ مورد در سراسر جهان افزایش یافته است و بیش از ۷۱۶۰۰ نفر تا کنون بهبود یافته اند.

۱۳ مارس ۲۰۲۰ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۸:

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به نقل از دکتر کیانوش جهانپور: با اضافه شدن ۱۲۸۹ مبتلای جدید آمار کل مبتلایان در ایران به ۱۱۳۶۴ مورد افزایش یافت. همچنین با اظافه شدن ۸۵ فوتی جدید تعداد کل جانباختگان در ایران به ۵۱۴ مورد رسیده است. وی افزود: تا کنون ۳۵۲۹ نفر تا کنون بهبود یافته و از بیمارستانها و مراکز درمانی ترخیص شده اند.

 • نخست وزیر جامائیکا اندرو هولس فاجعه ای را برای کرونا ویروس در این کشور اعلام کرد. این کشور تا کنون هشت مورد را گزارش کرده است و به دنبال ۱۰۰ پرستار کوبایی برای کمک به این بیماران است.
 • سباستین پینرا، رئیس جمهور شیلی دستور ممنوعیت تجمعات عمومی بیش از ۵۰۰ نفر را از روز دوشنبه صادر کرده است. این کشور تاکنون ۴۳ مورد مثبت ثبت کرده است.
 • اسپانیا امروز به دلیل شیوع کرونا ویروس وضعیت را اضطراری اعلام کرد.
 • از روز دوشنبه، سنگاپور ورود افرادی را که در ۱۴ روز گذشته در ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان بوده اند، ممنوع می کند.
 • نخست وزیر موقت رومانی، لودوویك اوربان پس از تماس با یكی از سناتورهای حزب خود كه بعداً مشخص شد مبتلا بوده است، به این بیماری مبتلا شد.
 • مولدووا از روز یکشنبه همه پروازهای به نقاط مختلف اروپا را به حالت تعلیق در می آورد. این کشور تاکنون شش مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید داشت است.
 • امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت: فرانسه از دوشنبه همه مهد کودک ها، مدارس و دانشگاه ها را برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا تعطیل خواهد کرد. این کشور همچنین تجمعات عمومی بیش از ۱۰۰ نفر را ممنوع اعلام کرد.
 • یک مقام رسمی بوئینگ گفت: بیش از ۵۰ درصد پروازها در آسیا و اقیانوس آرام به دلیل ترس از کرونا ویروس لغو شده است.
 • جمهوری چک اعلام کرد که این کشور از ورود اتباع خارجی به این کشور جلوگیری خواهد کرد. همچنین اتباع خود را از دوشنبه از سفر به خارج از کشور ممنوع می کند.
 • وزارت امور خارجه بلغارستان سفر به ایران را ممنوع اعلام کرد. همچنین از مردم خواسته شده تا از سف به ۱۱ کشور خودداری کنند. این کشور پیش از این سفر به چین و ایتالیا را به حالت تعیلق در آورده بود.
 • مقدونیه شمالی تجمعات عمومی را به حالت تعلیق درآورد. این کشور همچنین ورود اتباع خارجی را که از «کشورهای پرخطر» را ممنوع اعلام کرد. تا کنون ۹ مورد مبتلا در این کشور گزارش شده است.
 • عراق ورود مسافر از آلمان و قطر را ممنوع اعلام کرد. لیست کشور های ممنوع السفر به ۱۳ مورد افزایش یافت.
 • آزمایش کرونا ویروس وزیر امور داخلی استرالیا پیتر داتون مثبت شد.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید در گینه، سودان و موریتانی گزارش شدند.

 • اولین مورد گزارش شده در گینه یک کارمند اتحادیه اروپا است.
 • سودان اولین مورد خود را در مردی که روز پنجشنبه درگذشت و در اوایل ماه جاری از امارات به این کشور وارد شده بود، گزارش کرد. این کشور پرواز به هشت کشور را به حالت تعلیق درآورد.
 • وزارت بهداشت موریتانی از اولین فرد مبتلا به کرونا ویروس جدید خبر داد.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: شمار تلفات ایتالیا ۱۲۶۶ نفر افزایش یافته است.

 • تعداد تلفات ایتالیا در ۲۴ ساعت گذشته با ۲۵ درصد افزایش به ۱۲۶۶ نفر رسیده است. همچنین آمار مبتلایان با ۱۷ درصد افزایش به ۱۷۶۶۰ مورد رسیده است.

آمار کرونا: گواتمالا، کوزوو، اروگوئه و ونزوئلا اولین مبتلایان به کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • گواتمالا اولین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرد. این کشور ورود برخی از کشورها به شدت آسیب دیده از جمله ایالات متحده و کانادا را ممنوع اعلام کرد.
 • اولین موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در کوزوو یک خانم ۲۰ ساله ایتالیایی و یک مرد ۷۷ ساله اهل کوزوو هستند.
 • اروگوئه چهار مورد اول خود را در افرادی که از میلان ایتالیا وارد شده بودند گزارش کرد.
 • ونزوئلا دو مورد اول خود را گزارش کرد. وضعیت در این کشور اضطراری اعلام شده است. گفته می شود این کشور هنوز برای مبارزه با این بیماری همه گیر آماده نیست.

آمار کرونا: تعداد موار مبتلا در آلمان از مرز ۳۰۰۰ نفر عبور کرد.

 • تعداد موارد مبتلا در آلمان با اضافه شدن ۶۷۱ نفر جدید به ۳۰۶۲ نفر افزایش یافته است. آلمان تا کنون ۵ نفر فوتی اعلام کرده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: هند دومین فوتی خود را گزارش کرد.

 • هند دومین فوتی خود را در یک خانم ۶۸ ساله گزارش کرد. البته مورد گزارش شده بیماری های دیگر نیز داشته است.
 • هند تا کنون ۸۲ مورد تایید شده گزارش کرده است.

آخرین وضعیت کرونا: موارد جدید در مکزیک، پاناما، مصر و عربستان سعودی گزارش شده است.

 • تعداد مبتلایان در مکزیک از ۱۵ روز قبل به ۲۶ مورد افزایش یافته است.
 • موارد تأیید شده کرونا ویروس جدید در پاناما به ۳۶ مورد افزایش یافت. ۳ نفر از این مبتلایان تبعه خارجی بوده اند.
 • با گزارش ۱۳ مورد جدید، تعداد کل موارد مبتلا در مصر به ۹۳ مورد رسید.
 • عربستان سعودی ۲۴ مورد جدید را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۸۴ مورد رسید.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: کانادا اقدامات پیشگیرانه را افزایش می دهد.

 • کانادا اقدامات خود را برای مقابله با شیوع بیماری افزایش داد. از جمله این اقدامات می توان به کاهش نیم امتیازی نرخ بهره در این کشور اشاره کرد.
 • ایالت اتاوا از شهروندان خود خواست از سفرهای غیر ضروری خارجی خودداری کنند.
 • تعداد کل موارد مبتلا در این کشور به ۲۰۰ نفر رسید. کانادا تا کنون ۱ نفر فوتی داشته است.

آخرین آمار کرونا: تعداد مبتلایان در هلند به ۸۰۴ نفر افزایش یافت.

 • آمار مبتلایان در در هلند از ۶۱۴ مورد روز قبل به ۸۰۴ مورد افزایش یافت.
 • تعداد تلفات به ۱۰ نفر رسیده است.

آخرین آمار کرونا: تعداد مبتلایان در اندونزی دو برابر شد.

 • به گزارش رویترز، اندونزی ۳۵ مورد کروناویروس جدید را اعلام کرده است. تعداد مبتلایان در این کشور به ۶۹ مور رسیده است.

آخرین آمار کرونا: تعداد مبتلایان در بلاروس به ۲۷ مورد رسید.

 • بلاروس شش مورد مبتلای جدید را در روز جمعه ثبت کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۲۷ مورد رسید.

آخرین وضعیت کرونا: عربستان سعودی از ابتلای ۱۷ مورد جدید خبر داد. تعداد کل مبتلایان به ۶۲ نفر رسید.

 • به گزارشخبرگزاری دولتی (SPA)، عربستان سعودی ۱۷ مورد جدید از جمله ۱۱ مصری را تأیید کرده است. کل موارد مبتلا به به ۶۲ مورد رسیده است.

آخرین آمار کرونا: تعداد مبتلایان در تایلند به ۷۵ مورد رسید.

 • به دنبال ابتلای یک گروه ۱۳ نفری که در میهمانی ها سیگار و نوشیدنی با یکدیگر رد و بدل کرده بودند. دولت تایلند به اینگونه افراد هشدار جدی داد. آمار مبتلایان در این کشور به ۷۵ مورد رسیده است.

آخرین وضعیت کرونا: کنیا، قزاقستان و اتیوپی اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • وزیر بهداشت کنیا اولین مورد مبتلا در این کشور را در شخصی که از طریق لندن از آمریکا بازگشته بود، گزارش داد.
 • یلژان برتانف وزیر بهداشت و درمان قزاقستان اولین موارد مبتلا به کرونا ویروس را در شهروندانی که در نهم و دوازدهم مارس به طور جداگانه از آلمان بازگشته بودند، گزارش کرد. سرنشینان این دو پرواز قرنطینه شده اند.
 • موسسه بهداشت عمومی اتیوپی گزارش داد: اولین مورد مبتلا در اتیوپی یک تبعه ژاپنی است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: آزمایش کرونا ویروس یکی از کارمندان گوگل در هند مثبت شد.

 • گوگل اعلام کرد: آزمایش کرونا ویروس یکی از کارمندانش در بنگلور مثبت شده است.
 • با این آمار جدید تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در هند به ۸۰ نفر رسید.

آخرین آمار کرونا: کره جنوبی برای اولین بار از بهبودی های بیشتر خبر داد.

 • کره جنوبی امروز ۱۱۰ مورد جدید را گزارش کرده است که نسبت به روز قبل ۴ مورد کاهش داشته است. آمار کل مبتلایان در این کشور به ۷۹۷۹ نفر می رسد.
 • امروز ۱۷۷ بیمار از بیمارستان های این کشور ترخیص شدند. این نخستین باری است که این کشور آمار بهبود یافتگانش از مبتلایان بیشتر شده است.

آخرین آمار کرونا: غنا و گابن اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • وزارت بهداشت غنا دو مورد اول خود را در افرادی که اخیراً به نروژ و ترکیه سفر کرده بودند تأیید کرد.
 • اولین مورد مبتلا در گابن مردی ۲۷ ساله است که در هشتم مارس از فرانسه برگشته بود.

آمار کرونا: اندونزی صادرات ماسک را ممنوع کرد.

 • اندونزی به طور موقت صادرات ماسک های بهداشتی را برای تامین نیاز داخلی کشور به طور موقت ممنوع کرد.

آخرین وضعیت کرونا: ایالات متحده اقدامات بیشتری را برای مهار گسترش ویروس انجام داده است.

 • برخی ایالتهای آمریكا اقدامات بیشتری برای مهار گسترش کرونا ویروس انجام می دهند. برخی ایالت ها مانند سیاتل و اوهایو مدارس را تعطیل کرده اند.
 • بیمارستان های سراسر کشور در حال برپایی چادرهایی برای پذیرش هرچه بیشتر بیماران هستند. در هاوایی، کلینیک های مراقبت فوری آزمایش را بر روی رانندگان پشت فرمان انجام می دهند.
 • تعداد مبتلایان در آمریکا به بیش از ۱۳۰۰ مورد افزایش یافته است. ۳۹ نفر تا کنون جان باخته اند.

آمار کرونا: شمار تلفات در سراسر جهان به ۴۷۰۰ نفر رسید.

 • مرگ و میر ناشی از Covid-19 تا پایان ۱۲ مارس در سراسر جهان از ۴۷۰۰ نفر عبور کرده است. در مجموع بیش از ۱۲۸۳۳۰ ابتلا به کرونا ویروس جدید و ۶۸۳۰۰ مورد بهبود مبتلایان گزارش شده است.

۱۲ مارس ۲۰۲۰ – ۲۲ اسفند ۱۳۹

 • شورای روابط بین الملل ایالات متحده، کنفرانسی با نام «ادامه کسب و کار با وجود کرونا ویروس» را برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در نیویورک لغو کرد.
 • نخست وزیر بویکو بوریسف گفت: بلغارستان قصد دارد وضعیت را اضطراری اعلام کند. تعداد تلفات این کشور از ۷ نفر در روز چهارشنبه به ۲۳ نفر افزایش یافته است. اولین فوتی آنها در روز چهارشنبه گزارش شده بود.
 • زونگ نانشان، مشاور پزشکی چین اظهار داشت اگر كشورها تدابیر محكمی در نظر بگیرند، شیوع کرونا ویروس جدید تا ماه ژوئن به پایان خواهد رسید.
 • دانشگاه Tecnologico de Monterrey در مکزیک به منظور کنترل شیوع کرونا ویروس جدید تمام رویدادها و کلاسهای دانشگاهی را از ۱۷ مارس به حالت تعلیق درآورد.
 • نخست وزیر پرتغال، آنتونیو کاستا در یک برنامه تلوزیونی اظهار داشت: همه مدارس برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید از دوشنبه تعطیل خواهند شد.
 • به دستور دولت بلژیک مدارس، کافه ها، رستوران ها و برخی از مغازه ها از نیمه شب جمعه تا سوم آوریل تعطیل شدند.
 • کاستاریکا برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید کلاسهای دانشگاه و برخی از مدارس را در این کشور تعطیل اعلام کرد.
 • دولت قطر مجموعه اقداماتی نظارتی برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس اعلام کرد. از جمله این اقدامات می توان به تعطیلی تئاترها، زمین های بازی و سالن های ورزشی اشاره کرد.
 • مدارس ترکیه از ۱۶ مارس به مدت یک هفته و دانشگاه ها به مدت سه هفته بسته خواهند شد. مسابقات ورزشی نیز تا پایان آوریل بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

آمار کرونا: ترینیداد و توباگو اولین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • ترینیداد و توباگو اولین مورد خود را در یک مرد ۵۲ ساله که روز دوشنبه از سوئیس وارد این کشور شده بود، گزارش کرد.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: آمار تلفات در ایتالیا از مرز هزار نفر عبور کرد.

 • آمار تلفات ناشی از کرونا ویروس در ایتالیا با ۲۳ درصد افزایش به ۱۰۱۶ مورد افزایش یافته است. تعداد کل موارد مبتلا با ۲۱.۷ درصد افزایش از ۱۲۴۶۲ مورد به ۱۵۱۱۳ مورد رسیده است
 • درمجموع ۱۲۵۸ بیمار در این کشور به طور کامل بهبود یافته اند.

آمار کرونا: آزمایش کرونا ویروس همسر نخست وزیر کانادا مثبت اعلام شد.

 • آزمایش کرونا ویروس همسر نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو پس از بازگشت از لندن، مثبت شد.
 • ترودو علائمی ندارد اما از روی احتیاط به مدت دو هفته در قرنطینه خواهد بود. تعداد موارد مبتلا در کانادا به ۱۴۲ مورد رسید. از این تعداد یک نفر فوتی نیز گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در انگلستان ۵۹۰ مور رسید.

 • با ۲۹ درصد افزایش تعداد مبتلایان در انگلستان به ۵۹۰ مورد رسیده است. تا کنون ۱۰ نفر جان باخته اند.
 • پاتریک والنس، مشاور علمی ارشد دولت گفت تعداد مبتلایان در انگلیس طی ۱۰ تا ۱۴ هفته پیش رو به اوج خود خواهد رسید.

وضعیت کرونا در اسپانیا: شاه فلیپه و ملکه لتیزیا در اسپانیا مورد آزمایش قرار گرفتند.

 • پس از مثبت شدن آزمایش کرونا ویروس یکی از وزرا، پادشاه فلیپه ششم و ملکه لتیزیا و کل کابینه مورد آزمایش کرونا ویروس قرار گرفتند.
 • تا کنون فقط آزمایش کرونا ویروس یک وزیر کابینه، کارولینا داریاس، مثبت شده است.
 • تعداد کل مبتلایان در اسپانیا ۳۱۴۶ مورد گزارش شده است. تا کنون ۸۶ مورد جان خود را در اثر ابتلا به این ویروس از دست داده اند.

آمار کرونا: هند اولین فوتی خود را گزارش کرد.

 • هند اولین فوتی خود را در یک مرد ۷۶ ساله اهل کارناتاکا گزارش کرد. با رسیدن مبتلایان به ۷۹ مورد، مقامات این کشور مدارس، تئاترها و سینما ها را در دهلی نو تعطیل کرده اند.

وضعیت کرونا: ذربایجان اولین فوتی را گزارش کرد. هنگ کنگ از چهارمین فوتی خود خبر داد.

 • آذربایجان اولین مرگ خود را در زنی که پس از بازگشت از ایران در قرنطینه بود تأیید کرد. تعداد موارد مبتلا در این کشور به ۱۵ نفر رسید.
 • به گزارش رویترز: هنگ کنگ چهارمین فوتی خود را در پیرمردی ۸۰ ساله گزارش کرد. تا کنون نزدیک به ۱۳۰ مورد مبتلا در این کشور گزارش شده اند.

آمار کرونا: تعداد مبتلایان در ایرلند به ۷۰ مورد رسید.

 • وزارت بهداشت ایرلند گزارش کرد تعداد موارد مبتلا در این کشور از ۴۳ مورد روز قبل به ۷۰ مورد افزایش یافته است.

وضعیت کرونا: با گزارش ۱۳ مورد جدید تعداد کل مبتلایان در مصر به ۸۰ نفر رسید.

 • با اضافه شدن ۱۳ مورد جدید آمار کل مبتلایان در مصر به ۸ نفر رسید. این کشور یک نفر فوتی هم اعلام کرده است.

تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در آلمان به ۲۳۶۹ مورد افزایش یافت.

 • بر اساس گزارش موسسه رابرت كچ تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در آلمان از ۱۵۶۷ مورد روز قبل به ۲۳۶۹ نفر افزایش یافته است.
 • تعداد تلفات در این کشور ۵ مورد گزارش شده است.

آمار کرونا: مراکش سفر به اسپانیا و الجزایر را به حالت تعلیق درآورد.

 • به گزارش خبرگزاری دولتی مراکش، مراکش همه پروازها و کشتی های مسافری ورودی و خروجی اسپانیا را به حالت تعلیق درآورد.
 • رئیس جمهور الجزایر طی بیانیه ای همه پروازهای بین الجزایر و مراکش را به حالت تعلیق در آورد.

آمار کرونا: آمار مبتلایان در هلند به ۶۱۴ نفر رسیده است.

 • به گفته مقامات بهداشتی هلند، تعداد موارد جدید در هلند در روز پنجشنبه با ۲۲ درصد افزایش به ۶۱۴ نفر افزایش یافت.
 • انستیتوی ملی بهداشت عمومی هلند (RIVM) خاطرنشان کرد: ۲۷۳ مورد از این عفونت ها در استان جنوبی نورد برابانت شناسایی شده اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: تلفات اسپانیا به ۸۴ نفر رسید.

 • آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در اسپانیا از ۴۷ نفر گزارش شده در روز چهارشنبه به ۸۴ نفر افزایش یافته است. در مجموع ۲۹۶۸ مورد تاکنون در این کشور گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

 • به گزارش ایسنا به نقل از دکتر کیانوش جهانپور: تعداد کل مبتلایان در کشور ۱۰۰۷۵ نفر گزارش شده است. تا کنون ۴۲۹ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. وی همچنین اظهار داشت: خوشبختانه ۳۲۷۶ نفر از مبتلایان به کووید ۱۹ از بیمارستان ها و مراکز درمانی ترخیص شده اند.
 • ایران از صندوق بین المللی پول مبلغ ۵ میلیارد دلار بودجه اضطراری برای كنترل شیوع کرونا ویروس جدید درخواست كرد.

ارمنستان به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید اسکناس های نو را جایگزین اسکناس های کهنه خواهد کرد.

 • بانک مرکزی ارمنستان اعلام کرد قصد دارد اسکناسهای نو را جایگزین اسکناسهای استفاده شده کند تا از این طریق از شیوع بیشتر کرونا ویروس جدید جلوگیری کند.
 • این بانک همچنین از مردم خواست به جای وجه نقد، از اینترنت بانک استفاده کنند.

آمار کرونا: تایلند ۱۱ مورد و مالزی ۹ مورد جدید را گزارش کرده اند.

 • مقامات بهداشت تایلند ۱۱ مورد جدید را تأیید کردند. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۷۰ مورد رسید.
 • با گزارش ۹ مورد جدید تعداد کل مبتلایان در مالزی به ۱۵۸ نفر رسید.

وضعیت کرونا: اولین مورد انتقال کرونا ویروس در اثر تماس با افراد ناقل در آفریقای جنوبی گزارش شد.

 • وزیر بهداشت آفریقای جنوب اظهار داشت: اولین مورد انتقال ویروس در اثر تماس با فردی ناقل در مردی ۳۲ ساله که با یک تاجر چینی در تماس بوده است، شناسایی شده است.

آمار کرونا: اولین فوتی در اتریش، لهستان، الجزایر و نروژ گزارش شد.

 • اتریش اولین فوتی Covid-19 خود را در یک مرد ۶۹ ساله در وین گزارش داد. این کشور تا به امروز ۳۰۲ مورد مبتلا گزارش کرده است.
 • به گزارش خبرگزاری TVN24، اولین فوتی کرونا ویروس جدید در لهستان در پوزنان رخ داد. این کشور تا به امروز ۴۷ مورد مبتلا را تأیید کرده است.
 • اولین مرگ ناشی از کوید ۱۹ در الجزایر گزارش شد. تعداد موارد تایید شده در این کشور به ۲۴ مورد رسید.
 • نروژ اولین فوتی خود را در یک بیمار مسن گزارش داد. تعداد کل مبتلایان در کشور ۶۲۰ نفر گزارش شده است. رستوران ها، کافه ها ، مدارس، مراکز مراقبت روزانه و شرکت ها برای کنترل شیوع کرونا بسته شده اند.

آمار کرونا: ۱۱۴ مورد جدید در کره جنوبی گزارش شد.

 • کره جنوبی ۱۱۴ مورد مبتلای جدید را تأیید کرد. آمار کل مبتلایان در این کشور به ۷۸۶۹ مورد گزارش شده است. از این تعداد ۶۶ مورد جان باخته اند.
 • مقامات بهداشتی کره جنوبی مشغول ردیابی و کنترل خوشه های جدید این بیماری در پایتخت این کشور، سئول می باشند.

آمار کرونا: آمار مبتلایان در هند به ۷۳ مورد رسید.

 • وزارت بهداشت، درمان و رفاه خانواده اظهار داشت: آمار مبتلایان در هند به ۷۳ مورد رسیده است.
 • ۱۷ نفز از مبتلایان گزارش شده از اتباع خارجی بوده اند.

وضعیت کرونا در عربستان: با گزارش موارد جدید ابتلا به کرونا ویروس جدید در عربستان سعودی، سفر ها به حال تعلیق در آمد.

 • به گزارش یک خبرگزاری دولتی: تعداد موارد مبتلا در عربستان سعودی به ۴۵ مورد افزایش یافته است. ۲۴ مورد جدید در اوایل ۱۲ مارس گزارش شده است.
 • از ۲۴ مورد جدید، دو نفر از عراق بازگشته اند، یک نفر با شخص آلوده ای از ایران تماس داشته و ۲۱ نفر دیگر نیز با یک مسافر مصری که قبلاً آزمایش او مثبت شده بود تماس داشته اند.
 • این کشور سفر و پرواز به چندین کشور از جمله اتحادیه اروپا، هند و فیلیپین را به حالت تعلیق درآورد.

آخرین وضعیت کرونا: گویانا، فرنچ پلی نزیا و سنت وینسنت اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • گویانا اولین مورد Covid-19 خود را در یک زن ۵۲ ساله که هفته گذشته از آمریکا بازگشته بود گزارش کرد. بيمار، بيماري های زمينه ای داشته و پس از فوت وی مشخص شد به کووید ۱۹ مبتلا بوده است.
 • اولین مورد مبتلا در فرنچ پلی نزیا یک سیاستمدار به نام مینا ساژ است که در هفتم مارس از پاریس بازگشته بود.
 • سنت وینسنت و گرنادینها نیز اولین مورد خود را در یک زن که به انگلستان سفر کرده بود، تأیید کردند.

آمار کرونا: سوئد و یونان اولین فوتی خود را اعلام کردند.

 • سوئد اولین فوتی خود را در یک بیمار مسن با بیماری زمینه ای گزارش داد. دولت تجمعات عمومی بیش از ۵۰۰ نفر را ممنوع اعلام کرد.
 • اولین فوتی یونان یک مرد ۶۷ ساله است که اخیراً از اسرائیل و مصر بازگشته است.

آزمایش کرونای تام هنکس بازیگر برنده اسکار و همسرش مثبت شد.

 • آزمایش کرونا ویروس تام هنکس بازیگر برنده جایزه اسکار و همسرش ریتا ویلسون در استرالیا مثبت اعلام شد.
 • این بازیگر در توئیتی اظهار داشت که در حال کار روی یک فیلم در استرالیا است و پس از ابتلا به تب های خفیف به همراه همسرش مورد آزمایش قرار گرفته است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: بانک توسعه آسیا و مجلس سنای فیلیپین تعطیل شدند.

 • مجلس سنای فیلیپین و دفتر مرکزی بانک توسعه آسیا در مانیل پس از مثبت شدن آزمایش بازدید کنندگان این دو ساختمان، تعطیل شدند.

آمار کرونا: شمار تلفات در سراسر جهان به ۴۶۰۰ مورد رسیده است.

 • تلفات ناشی از Covid-19 در پایان یازدهم مارس به بیش از ۴۶۰۰ نفر رسید. از این آمار ۳۱۶۹ فوتی گزارش شده مربوط به سرزمین چین بوده است.
 • آمار مبتلایان در جهان به حدود ۱۲۶۱۴۰ مورد افزایش یافته است. درمجموع تقریباً ۶۸۲۰۰ نفر بهبود یافته اند.

۱۱ مارس ۲۰۲۰ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۸:

جدید ترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش ایسنا به نقل از دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید در کشور به ۹۰۰۰ نفر رسید. آمار جان باختگان ۳۵۴ نفر گزارش شده است. همچنین ۲۹۵۹ نفر بهبود یافته اند.

WHO سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری کووید ۱۹ را همه گیر اعلام کرد.

 • در پاسخ به تشدید شیوع Covid-19، سازمان بهداشت جهانی وضعیت را همه گیر اعلام کرده است.

ایرلند اولین فوتی خود را گزارش کرد.

 • وزارت بهداشت ایرلند از مرگ نخستین مبتلا در این کشور خبر داد. تعداد موارد مبتلا در این کشور به ۴۳ مورد رسیده است.

کوبا و ساحل عاج اولین موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • کوبا سه مورد اول خود را در گروهی از جهانگردان تأیید کرد.
 • ساحل عاج اولین مورد مبتلای خود را در یک شهروند ۴۵ ساله که اخیراً به ایتالیا سفر کرده بود، گزارش داد.

ایالات متحده آمریکا سفرهای ورودی اروپا را محدود خواهد کرد.

 • آمریكا سفر های ورودی خود را از اروپا به مدت ۳۰ روز محدود كرده است. این اقدام برای کنترل شیوع ویروس کرونا انجام شده است.
 • رئیس جمهور دونالد ترامپ اظهار داشت: این محدودیت، از نیمه شب جمعه به مرحله اجرا گذاشته می شود و برای انگلیس صدق نخواهد کرد.
 • این کشور تاکنون ۱۳۲۲ مورد تأیید شده و ۳۸ مورد فوتی داشته است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: قطر ۲۳۸ مورد جدید را گزارش کرده است.

 • قطر ۲۳۶ مورد جدید را در بین ساکنین تحت قرنطینه در یک مجتمع مسکونی گزارش کرد. این آمار جدید باعث افزایش کل موارد مبتلا در این کشور به ۲۶۲ مورد شده است.
 • ۳ نفر دیگر هم که روز یکشنبه شناسایی شده بودند ساکن همین ساختمان بوده اند.

گزارش موارد جدید مبتلا به کرونا ویروس در اسپانیا، مصر و کاستاریکا

 • تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در اسپانیا به ۲۲۷۷ مورد افزایش یافت که شامل ۵۵ مورد فوتی می باشد. به گزارش مقامات بهداشتی اسپانیا در پایتخت این کشور مادرید تعداد موارد مبتلا از ۷۸۲ مورد در روز سه شنبه به ۱۰۲۴ مورد رسیده است. موزه های دولتی در مادرید به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس بسته خواهند شد.
 • مصر هفت مورد جدید از ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان در مصر به ۶۷ مورد رسید.
 • آمار مبتلایان در کاستاریکا از ۱۳ مورد تأیید شده قبلی به ۲۲ مورد افزایش یافت.

تعطیلی ها در ایتالیا افزایش یافت.

 • ایتالیا تعطیلی کسب و کار ها را افزایش داد. این اقدام شامل تعطیل کردن بارها، آرایشگاه ها و رستوران ها می باشد.
 • تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در این کشور به ۱۲ هزار و ۴۶۲ نفر و آمار جان باختگان به ۸۲۷ نفر افزایش یافته است.

آمار مبتلایان در انگلیس به ۴۵۶ مورد افزایش یافت.

 • با اعلام ۷۴ مورد جدید، آمار کل مبتلایان در انگلیس به ۴۵۶ مورد رسیده است. آمار تلفات در این کشور ۶ نفر گزارش شده است.

هندوراس اولین مبتلایان به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • هندوراس دو مورد اول مبتلا به کووید ۱۹ را در دو خانم با سابقه سفر به اسپانیا و سوئیس، تأیید کرد.

موارد جدید مبتلا به کرونا ویروس در مالدیو، پاکستان، دانمارک و فیلیپین گزارش شده است.

 • کل موارد مبتلا در مالدیو به هشت مورد افزایش یافته است. ۲ مورد به تازگی گزارش شده اند.
 • با شناسایی یک مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس در Gilgit Baltistan، تعداد مبتلایان در پاکستان به ۲۰ نفر رسید.
 • دانمارک ۷۸ مورد جدید را گزارش کرده است. تعداد مبتلایان در این کشور به ۳۴۰ نفر رسیده است.
 • فیلیپین ۱۶ مورد جدید Covid-19 را در این کشور تأیید کرده است. کل موارد تایید شده در کشور ۴۹ مورد است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: افزایش موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در مالزی، آفریقای جنوبی و اسرائیل

 • مالزی ۲۰ مورد جدید مبتلا به Covid-19 را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۴۹ نفر رسیده است.
 • وزیر بهداشت آفریقای جنوبی شش مورد مبتلای جدید را اعلام کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۳ مورد رسیده است.
 • وزارت بهداشت اسرائیل هشت مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید در این کشور به ۷۶ نفر رسیده است.

بحرین ۷۷ مورد جدید را گزارش کرد.

 • بحرین ۷۷ مورد جدید را در بین افراد بازگردانده شده از ایران گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان به ۱۸۹ مورد رسید.

اندونزی اولین فوتی خود را گزارش کرد.

 • وزارت بهداشت اندونزی از فوت یک زن خارجی ۵۳ ساله به دلیل کووید ۱۹ خبر داد. مورد گزارش شده هنگام ورود به بیمارستان شرایط مساعدی نداشته است.

آمار مبتلایان در ویتنام به ۳۵ مورد افزایش یافت.

 • ویتنام نزدیک به ۲۰ مورد جدید را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۳۵ نفر رسید. ۱۳ نفر از بیماران جدید در دوم مارس همراه با یک پرواز ویتنامی از لندن به هانوی وارد شده بودند.

آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در استرالیا به ۱۳۳ مورد رسید. این کشور یک بسته بهداشتی ۱.۶ میلیارد دلاری خبر داد.

 • تعداد مبتلایان در استرالیا به ۱۳۳ مورد افزایش یافته است. از جمله سه خانم که به اروپا سفر کرده بودند.
 • این کشور یک بسته بهداشتی ۱.۵۶ میلیارد دلاری برای کمک به مبارزه با شیوع بیماری کووید ۱۹ اعلام کرد.

آمار مبتلایان در هند به ۶۲ نفر رسید.

 • با گزارش موارد جدید که در اواخر شب دهم مارس از کرالا، کارناتاکا، جامو و کشمیر گزارش شده است، آمار مبتلایان در هند به ۶۲ مورد افزایش یافته است.
 • از ۱۸ پرونده جدید گزارش شده دهم مارس، هشت مورد مربوط به کرالا، پنج مورد از ماهاراشترا، چهار مورد در کارناتاکا و یک مورد از اهالی جامو و کشمیر بوده اند.
 • این کشور ویزاهای اعطا شده به اتباع آلمان، فرانسه و اسپانیا را در روزهای پنجشنبه و قبل از آن لغو کرد. همچنین از شهروندان هندی خواسته شده است كه از سفر به این كشورها خودداری كنند.

آزمایش کرونا ویروس وزیر بهداشت انگلستان مثبت اعلام شد. انگلیس ششمین فوتی خود را اعلام کرد.

 • آزمایش کرونا ویروس نادین دوریس، وزیر بهداشت انگلیس، مثبت اعلام شد. او هم اکنون در خانه تحت قرنطینه قرار دارد.
 • این کشور همچنین ششمین فوتی خود را گزارش کرد. متوفی مردی حدود ۸۰ سال با سابقه بیماریهای های دیگر بوده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۳۷۳ مورد رسیده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس: کره جنوبی از ۲۴۲ مورد مبتلای دیگر در این کشور خبر داد.

 • به گزارشKCDC مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های کره جنوبی: ۲۴۲ مورد مبتلای جدید در این کشور شناسایی شده اند. تعداد کل مبتلایان به ۷۷۵۵ مورد رسیده است.
 • تعداد تلفات نیز در این کشور به ۶۰ مورد افزایش یافته است. شش مورد از تلفات جدید، صبح امروز گزارش شده اند.

۳۶۱ نفر شهروند تایوانی از ووهان چین بازگردانده شدند.

 • طی دو پرواز، مجموعا ۳۶۱ شهروند تایوانی را از ووهان به تایوان بازگرداندند.
 • هواپیمای اول در اوایل فوریه تعدادی از شهروندان تایوانی را به این کشور بازگردانده بود. هراپیمای دوم به دلیل پاره ای از اختلافات با تاخیر موفق به انجام این کار شد.

شمار تلفات در سراسر جهان به بیش از ۴۲۰۰ نفر افزایش یافته است.

 • شمار تلفات کووید ۱۹ تا پایان ۱۱ مارس به بیش از ۴۲۰۰ مورد رسیده است. حدود ۳۱۰۰ مورد از این آمار مربوط به سرزمین چین است.
 • در کل موارد تایید شده در ۱۱۴ کشور به بیش از ۱۱۹۰۰۰ رسیده است. بهبودی ها به حدود ۶۵۰۰۰ مورد رسیده است.

۱۰ مارس ۲۰۲۰ – ۲۰ اسفند ۱۳۹۸:

جدید ترین اخبار کرونا ویروس در ایران

 • به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور در توضیح آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کروناویروس جدید در کشور گفت: بر اساس یافته های آزمایشگاهی و از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز ۸۸۱ مورد قطعی ابتلا به کووید ۱۹ در کشور ثبت شد. همچنین متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۴ تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند.
 • وی گفت: به این ترتیب کل مبتلایان به این بیماری در کل کشور به ۸۰۴۲ نفر رسید و متاسفانه مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۲۹۱ مورد رسید.
 • وی همچنین گفت: خوشبختانه تا کنون ۲۷۳۱ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند و روند بهبودی و ترخیص این بیماران افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

بولیوی، ترکیه و جامائیکا اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش می دهند.

 • وزیر بهداشت بولیوی، آنیبال کروز، دو مورد اول ابتلا به کووید ۱۹ را در این کشور تأیید کرد.
 • ترکیه اولین پرونده خود را در یک شهروند مرد که از اروپا بازگشته است گزارش کرد.
 • اولین مورد مبتلا در جامائیکا یک زن با سابقه سفر به انگلیس است.


آمار تلفات در ایتالیا ۳۶ درصد افزایش یافته است.

 • به گزارش آژانس حفاظت مدنی ایتالیا، آمار مرگ و میر در ایتالیا به ۶۳۱ مورد افزایش یافته است . ۱۶۸ مورد از مبتلایان جدید بوده اند که این امر یک افزایش ۳۶ درصدی را نشان می دهد.
 • تعداد کل موارد تایید شده از ۹۱۷۲ به ۱۰۱۴۹ نفر افزایش یافته است.

جمهوری دموکراتیک کنگو اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • جمهوری دموکراتیک کنگو نخستین مورد مثبت خود را در فردی که از فرانسه بازگشته بود، گزارش کرد.

پاناما اولین فوتی خود را تایید کرد.

 • پاناما اولین فوتی بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. آمار مبتلایان درست یک روز بعد از اعلام اولین مورد مبتلا به ۷ نفر رسیده است.

اسپانیا اقداماتش را برای جلوگیری از شیوع کرونا گسترش میدهد.

 • اسپانیا مدارس را در برخی از نقاط کشور تعطیل کرده است و همه پروازهای ورودی از ایتالیا را برای جلوگیری از انتقال کرونا از سمت ایتالیا متوقف کرده است.
 • تعداد کل موارد تایید شده در اسپانیا ۱۶۹۵ نفر است. تاکنون ۳۵ نفر جان باخته اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس: آزمایش کرونای یکی از نمایندگان مجلس در اسپانیا مثبت شد.

 • آزمایش کرونای یک نماینده مجلس اسپانیا از حزب سیاسی Vox مثبت شده است.. او به همراه ۵۱ نفر دیگر از نمایندگان این حزب، از خانه به کار خود ادامه خواهند داد.

ژاپن بسته حمایتی ۴ میلیارد دلاری کووید ۱۹ را اعلام کرد.

 • ژاپن برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ​​که تحت تأثیر Covid-19 قرار گرفته اند بسته ای ۴ میلیاردی در نظر گرفته است. این دومین اقدام حمایتی است که توسط دولت اعلام شده است.
 • این کشور در ۱۰ مارس ۵۹ مورد جدید را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید در این کشور به ۱۲۷۸ مورد رسیده است. موارد مبتلا شامل ۶۹۶ مورد سرنشینان کشتی تفریحی دایموند پرینسس و ۱۴ مورد شهروندان بازگردانده شده از چین نیز می شود.
 • این افزایش زیاد مبتلایان در ۱۰ مارس بزرگترین جهش یک روزه آمار مبتلایان در این کشور بوده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: هند شهروندان خود را از ایران باز گرداند.

 • یک هواپیمای مخصوص حمل و نقل متعلق به نیروی هوایی هند، ۵۸ شهروند هندی را از ایران به هند باز گرداند.

امارات متحده عربی ۱۵ مبتلای دیگر را گزارش کرده است.

 • با اعلام ۱۵ مبتلای جدید به کرونا ویروس، آمار مبتلایان در امارات متحده عربی به ۷۴ نفر رسید.

جدیدترین اخبار کرونا ویروس: برای درمان یک زوج ایتالیایی در هند از داروی ضد HIV استفاده شد.

 • در هند برای درمان یک زوج ایتالیایی از ترکیب دو داروی ضد HIV استفاده شد. این اولین بار است که در هند از داروی ضد HIV برای درمان کووید ۱۹ استفاده می شود.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: تعداد مبتلایان در فیلیپین افزایش یافت.

 • براساس گزارش وزارت بهداشت فیلیپین با اضافه شدن ۱۱ مورد جدید، تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۳۵ مورد رسیده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: رئیس جمهور چین شی جینپینگ از ووهان بازدید کرد.

 • شی جینپینگ، رئیس جمهور چین برای اولین بار از ووهان بازدید کرد تا با متخصصان بهداشت آن کشور که در معالجه کووید ۱۹ کمک کرده اند ملاقات کند.
 • قرار است شهروندان هوبی با استفاده از یک کد بهداشتی جدید به سر کار بازگردند.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: آمار مبتلایان در هند افزایش یافت.

 • آمار کل مبتلایان در هند به بیش از ۵۰ مورد افزایش یافته است. موارد جدید در کرالا و کارناتاکا گزارش شده اند.
 • با گزارش ۶ مورد جدید تعداد مبتلایان در ایالت کرالا به ۱۵ مورد رسید. استاندار کرالا این ایالت را تعطیل اعلام کرد.
 • با گزارش ۳ مورد جدید تعداد کل مبتلایان در ایالت کارناتاکا ی هند به ۴ مورد رسید.

آمار تلفات در سراسر جهان به ۴۰۰۰ نفر افزایش یافت.

 • در پایان دهم مارس، شمار تلفات به بیش از ۴۰۰۰ نفر در سراسر جهان افزایش یافته است. حدود ۳۱۰۰ نفر از این آمار مربوط به سرزمین چین بوده است.
 • کل موارد تایید شده در دنیا به بیش از ۱۱۳۰۰۰ نفر افزایش یافته است. آمار بهبود یافتگان در سراسر جهان ۵۹۰۰۰ نفر گزارش شده است.

۹ مارس ۲۰۲۰ – ۱۹ اسفند ۱۳۹۸:

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: کانادا از اولین فوتی خود خبر داد.

 • بریتیش کلمبیا در کانادا از نخستین فوتی خود در مردی حدود ۸۰ ساله خبر داد. مورد گزارش شده بیماری های دیگری هم داشته است.
 • پنج مورد دیگر نیز در بریتیش کلمبیا گزارش شده است. کل آمار مبتلایان در این ایالت ۳۲ نفر و تعداد کل موارد مبتلا در کانادا ۷۷ نفر گزارش شده است.

نخست وزیر ایتالیا از اعمال محدودیت های مسافرتی بر کل کشور خبر داد.

 • نخست وزیر جوزپه كنته در یك كنفرانس مطبوعاتی اعلام كرد: محدودیت های مسافرتی كه در مورد شمال ایتالیا اعمال شده بود به كل كشور گسترش می یابد.

موارد جدیدی در قبرس، برونئی، بورکینا فاسو، مغولستان و پاناما گزارش شده است.

 • قبرس دو مورد اول ابتلا به کرونا ویروس جدید را در این کشور اعلام کرد. مورد اول مردی با سابقه سفر به شمال ایتالیا، و دیگری به انگلیس سفر داشته است.
 • آزمایش کرونا ویروس مردی در برونئی مثبت شد. این مرد در سوم مارس از مالزی بازگشته است.
 • براساس گزارش رسانه های محلی، بورکینا فاسو دو مورد اول خود از Covid-19 را گزارش کرد. موارد گزارش شده زن و شوهری هستند که سابقه سفر به فرانسه را داشته اند.
 • مغولستان اولین مورد مثبت کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. فرد گزارش شده یک فرانسوی است که از مسکو به این کشور وارد شده است. این کشور به مدت شش روز سفرهای ورودی و خروجی را ممنوع اعلام کرده است.
 • آزمایش کرونا ویروس زنی که از اسپانیا وارد پاناما شده بود مثبت اعلام شد. این اولین مورد مثبت گزارش شده در این کشور است.

آمار تلفات و مبتلایان به کرونا ویروس جدید در ایتالیا افزایش یافت.

 • بر اساس گزارش مقامات ایتالیایی تعداد تلفات این کشور به ۴۶۳ مورد رسیده است. آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در این کشور ۹۱۷۲ نفر می باشد. ۷۲۴ نفر نیز تا کنون بهبود یافته اند.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: شمار تلفات ایالات متحده به ۲۶ نفر افزایش یافت.

 • با اضافه شدن آمار تلفات جدید، تعداد جان باختگان در ایالات متحده به ۲۶ نفر افزایش یافته است. آمار مبتلایان در آمریکا بیش از ۷۰۰ مورد گزارش شده است.

شش نفر در جریان یک شورش در یکی از زندان های ایتالیا جان باختند.

 • شش زندانی در جریان یک شورش در ایتالیا کشته شدند. همچنین نگهبانان در زندان دیگری گروگان گرفته شده اند. این اتفاقات نشانگر افزایش ناآرامی ها در زندان های این کشور بر اثر شیوع کرونا ویروس جدید است.

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران

 • به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور درتوضیح آخرین آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹ گفت: بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی و از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز تعداد ۵۹۵ مورد جدید قطعی ابتلا به بیماری کووید-۱۹ ثبت و گزارش شده است. بر این اساس در مجموع تا کنون ۷ هزار ۱۶۱ مورد قطعی ابتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شده است.
 • وی همچنین درباره فوتی‌های این بیماری نیز گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۴۳ نفر از مبتلایان جدید کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۲۳۷ مورد رسید.
 • سخنگوی وزارت بهداشت در عین حال تاکید کرد: خوشبختانه تا کنون ۲ هزار و ۳۹۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته و ترخیص شده‌اند.
 • ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه گفت: این کشور به دلیل وقوع این بیماری موقتاً نزدیک به ۷۰۰۰۰ زندانی را آزاد کرده است.

تعداد کل مبتلایان در اندونزی پس از گزارش ۱۳ مورد جدید به ۱۹ مورد رسید.

 • اندونزی ۱۳ مورد جدید را تأیید کرد. ۱۱ نفر از این موارد جدید شهروند اندونزی و ۲ نفر خارجی بوده اند. تعداد کل مبتلایان در این کشور ۱۹ نفر گزارش شده است.

تعداد مبتلایان در امارات متحده عربی ۵۹ نفر گزارش شده است.

 • پس از گزارش ۱۴ مورد جدید تعداد کل مبتلایان در امارات متحده عربی به ۵۹ نفر رسید.

ویتنام به طور موقت سفر بدون ویزا به هشت کشور اروپایی را به حالت تعلیق درآورد.

 • ویتنام اعلام کرد قصد دارد به طور موقت سفر بدون ویزا را برای شهروندان دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، انگلیس، آلمان، فرانسه و اسپانیا به حالت تعلیق درآورد.
 • این اقدام پس از تایید یازدهمین مورد از ۱۴ مورد جدید در این كشور که دارای سابقه سفر به اروپا بوده اند انجام شد. تا کنون ۳۰ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید در این کشور گزارش شده اند.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: تعداد مبتلایان در کاستاریکا به ۹ نفر رسید.

 • تعداد کل موارد مبتلا به Covid-19 در کاستاریکا به نه مورد افزایش یافت.

کانادا برای باز گرداندن شهروندانش از کشتی تفریحی گراند پرینسس اقدام خواهد کرد.

 • کانادا برای بازگرداندن شهروندان خود از کشتی تفریحی گراند پرینسس، هواپیما ارسال خواهد کرد.
 • این شهروندن از سانفرانسیسکو به مقر نیروهای کاندایی در آنتاریو منتقل می شوند و در آنجاتحت قرنطینه قرار خواهند گرفت.

آمار کرونا در قطر: قطر ممنوعیت سفر به ۱۴ کشور را اعمال کرده است.

 • بعد از اینکه تعداد مبتلایان در این کشور به ۱۵ مورد افزایش یافت، قطر ورود مسافران ۱۴ کشور را به طور موقت به حالت تعلیق در آورده است.
 • این ممنوعیت شامل هند، بنگلادش، چین، مصر، ایران، عراق، لبنان، نپال، پاکستان، فیلیپی، کره جنوبی، سری لانکا، سوریه و تایلند است.
 • این کشور قبلاً پروازها ورودی و خروجی به ایتالیا را متوقف کرده بود.
 • همچنین قطر اعلام کرد، مدارس و دانشگاه ها از دهم مارس به حالت تعلیق در خواهند آمد.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: فیلیپین وضعیت سلامت کشور را «اضطراری» اعلام کرد.

 • فیلیپین به دلیل ترس از انتقال ویروس در اجتماع، وضعیت سلامت کشور را اضطراری اعلام کرد.
 • تا کنون ۱۰ مورد مبتلای تایید شده و یک نفر فوتی در این کشور گزارش شده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: موارد مبتلا در هند به ۴۳ نفر رسید.

 • بنا بر گزارش های جدید رسیده از کرالا، جامو و کشمی، دهلی و اوتار پرادش، تعداد موارد مبتلا در این کشور به ۴۳ مورد افزایش یافته است.

آلبانی اولین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را تایید کرد.

 • آلبانی اولین پرونده Covid-19 خود را در پدر و پسری که به تازگی به ایتالیا سفر کرده بودند، تأیید کرد.

آمار کرونا: کره جنوبی از ۶۹ مورد مبتلای جدید خبر داد.

 • کره جنوبی روز دوشنبه ۹ مارس از ابتلای ۶۹ مورد جدید خبر داد. تعداد کل مبتلایان در کره جنوبی به ۷۳۸۲ نفر رسید. آمار تلفات در این کشور ۵۱ نفر گزارش شده است.
 • طبق گزارش های رسیده سرعت ابتلا به کرونا ویروس جدید در این کشور، روز یکشنبه هشتم مارس به پایین ترین حد خود رسیده است.

آمار تلفات بر اثر کرونا ویروس جدید در سراسر جهان به ۳۸۰۰ مورد رسید.

 • شمار تلفات ناشی از Covid-19 در پایان هشتم مارس به ۳۸۰۰ مورد رسید. ۳۱۰۰ نفر از این آمار مربوط به سرزمین چین می باشد.
 • تعداد کل موارد مبتلا در ۱۰۸ کشور جهان به بیش از ۱۱۰۰۰۰ مورد افزایش یافته است. ۶۱۰۰۰ نفر از مبتلایان بهبود یافته اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: ووهان چین ۱۱ بیمارستان پیش ساخته خود را تعطیل کرد.

 • با کاهش آمار مبتلایان، ووهان ۱۱ بیمارستان موقتی پیش ساخته خود را تعطیل کرد.

انگلیس ۲۷۳ مورد مبتلا و سه مورد فوتی جدید را گزارش کرد.

 • وزارت بهداشت و درمان بریتانیا ۶۴ مورد مبتلای جدید را گزارش کرده است. با این آمار جدید تعداد مبتلایان در این کشور ۳۰ درصد افزایش داشته است. تا کنون ۲۷۳ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید در این کشور گزارش شده است.
 • همچنین، این کشور سومین فوتی خود را که مردی ۶۰ ساله همراه با بیماری های قبلی بود، گزارش کرد.

اولین فوتی بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید در مصر گزارش شد.

 • وزارت بهداشت مصر نخستین فوتی این کشور را در یک توریست ۶۰ ساله آلمانی که روز یکشنبه درگذشت، تأیید کرد.
 • تعداد کل مبتلایان در این کشور ۵۵ مورد گزارش شده است.

وضعیت کرونا در عربستان: عربستان سعودی بعضی از استان ها را به صورت موقت قرنطینه کرد.

 • با تایید ابتلای ۱۵ نفر به کرونا ویروس جدید در عربستان، این کشور استان قطیف را موقتا در قرنطینه قرار داد. گفته می شود بیشتر آمار مبتلایان در عربستان از این استان بوده اند.
 • این کشور همچنین مدارس و دانشگاه ها را به حالت تعلیق درآورد. سفر به ۹ کشور از جمله امارات، بحرین، کویت و مصر نیز به حالت تعلیق در آمده است.

۸ مارس ۲۰۲۰ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۸:

موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در ایالات متحده نزدیک به ۵۵۰ نفر است. نحوه قرنطینه کشتی تفریحی گراند پرینسس مشخص شد.

 • تعداد موارد مبتلای گزارش شده در ایالات متحده نزدیک به ۵۵۰ مورد بوده است که از این تعداد ۲۲ نفر جان باخته اند.
 • به گفته مقامات بهداشتی آمریکا، کشتی تفریحی گراند پرینسس مجاز خواهد بود در پایانه ای در نزدیکی اوکلند توقف کند تا مسافران از کشتی پیاده شوند. مسافران برای قرنطینه به محل دیگری در کالیفرنیا اعزام خواهند شد.
 • ارتش آمریكا سفر های ورودی و خروجی به ایتالیا و كره جنوبی را محدود كرد.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: آمار تلفات هلند و سوئیس افزایش یافت.

 • مقامات بهداشتی هلند از ۳ مورد فوتی جدید خبر دادند. تعداد کل موارد گزارش شده در این کشور به ۲۶۵ مورد افزایش یافت.
 • یک بیمار کووید ۱۹ در لیستال سوئیس فوت کرد. تعداد فوتی ها در سوئیس ۲ نفر و تعداد مبتلایان ۲۸۱ نفر گزارش شده است.

بلغارستان و مولدووا اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • بلغارستان چهار مورد اول خود را تأیید کرد. آزمایش دو مرد از پلون و دو زن از گابروو مثبت شده است.
 • وزارت بهداشت مولدووا اولین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را در خانمی ۴۸ ساله که از ایتالیا بازگشته بود شناسایی کرد.

۱۰ نفر درجریان فرو ریختن هتل قرنطینه در چین جان خود را از دست دادند.

 • در جریان حادثه فرو ریختن هتل قرنطینه در شهر گوانژو در چین ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند. هنوز ۲۳ نفر در زیر آوار هستند.

وضعیت کرونا در کروه جنوبی: موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در کره جنوبی به ۷۱۳۴ مورد افزایش یافت.

 • کروه جنوبی با اعلام ۳۶۷ مورد مبتلای جدید تعداد کل مبتلایان در این کشور را ۷۱۳۴ مورد گزارش کرد. همچنین در این کشور ۶ مورد فوتی جدید گزارش شده است که تعداد کل جان باختگان در این کشور را به ۵۰ نفر رسانده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: تعداد تلفات در ایتالیا به ۳۶۶ مورد رسید.

 • تعداد تلفات در ایتالیا به ۳۶۶ نفر افزایش یافته است. تعداد کل مبتلایان در این كشور ۷۳۷۵ نفر است.

آمار کرونا: بنگلادش اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • بنگلادش، کشور همسایه هند نخستین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را در روز یکشنبه گزارش کرد.
 • مدیر انستیتوی اپیدمیولوژی، کنترل بیماری ها و تحقیقات Meerjady Sabrina Flora سه مورد جدید از ابتلا به کرونا ویروس جدید را در این کشور تأیید کرد. از این تعداد، دو نفر مرد و یک زن هستند.
 • دو نفر از این سه نفر سابقه سفر به ایتالیا را داشته اند. یک نفر دیگر از بستگان یکی از آن دو نفر بوده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش ایسنا به نقل از دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آمار کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید در ایران به ۶۵۶۶ مورد رسیده است. متاسفانه ۱۹۴ مورد تا کنون جان خود را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست داده اند.

موارد مبتلا در هند به ۴۰ نفر رسید. کرالا و تامیل نادو مواردی را گزارش کردند.

 • آزمایش کرونا ویروس پنج نفر دیگر در کرالا هندوستان مثبت شد. تعداد کل مبتلایان به ۳۹ نفر افزایش یافته است. این ۵ مورد اهل Pathnamthitta بوده اند.
 • سه نفر از بیماران جدید در تاریخ ۲۹ فوریه از ایتالیا بازگشته اند و دو نفر دیگر از بستگان آنها هستند.
 • تامیل نادو روز دوشنبه دومین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. اولین پرونده کرونا ویروس این ایالت روز جمعه گزارش شده بود.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: اولین فوتی در آرژانتین گزارش شد.

 • آرژانتین اولین فوتی خود را گزارش کرد. این اولین فوتی در آمریکای لاتین بود.

۲۱ مورد ابتلای جدید در یونان گزارش شده است. تعداد کل مبتلایان به ۶۶ مورد رسیده است.

 • یونان ۲۱ مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را در یک روز ثبت کرد. تعداد کل مبتلایان به ۶۶ مورد رسید.
 • بیشتر این موارد بخشی از یک گروه مسافرتی بوند که برای زیارت به اسرائیل و مصر رفته بودند.

سومین قربانی کرونا ویروس در استرالیا گزارش شد.

 • مقامات بهداشت استرالیا از فوت یک مرد حدود ۸۰ ساله در یکی از بیمارستان های سیدنی خبر دادند.
 • تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۷۴ نفر رسیده است.

در سقوط هتل چین چهار نفر جان خود را از دست دادند.

 • به گزارش رسانه های محلی، چهار نفر در فروریختگی هتل در شهر گوانژوی چین جان باختند.
 • علاوه بر این، چهار نفر مصدومیت شدید دارند و یک نفر در وضعیت بحرانی قرار دارد.

شمار تلفات در سراسر جهان به۳۶۰۰ نفر رسید.

 • تلفات ناشی از Covid-19 در پایان هفتم مارس به ۳۶۰۰ نفر رسید. از این تلفات ۳۰۹۷ مورد مربوط به سرزمین چین بوده اند.
 • تعداد مبتلایان در سراسر جهان به بیش از ۱۰۶۱۵۰ نفر افزایش یافته است. تقریباً ۵۹۹۳۰ نفر بهبود یافته اند.
 • در هفتم مارس، چین شاهد ۴۴ مورد جدید و ۲۷ مورد فوتی بوده است.

ایتالیا تصمیم به تعطیل کردن قسمت های شمالی کشور گرفته است.

 • ایتالیا قصد دارد مناطق شمالی خود، از جمله پایتخت آن میلان، لومباردی و ۱۱ استان واقع در چهار منطقه دیگر را به صورت مجازی تعطیل کند.
 • این تعطیلی برای بیش از ده میلیون نفر اعمال می شود. این کار شامل تعطیل کردن کلیه موزه ها، سالن های بدنسازی ، مراکز فرهنگی ، استراحتگاه های اسکی و استخرهای شنا در مناطق مورد نظر است.
 • تعداد موارد مبتلا در این کشور ۵۸۸۳ نفر و تعداد تلفات، ۲۳۳ نفر گزارش شده است.

بحرین از شهروندان خود درخواست کرد خود را قرنطینه کنند.

 • بحرین در توییتی، از افرادی که به لبنان، مصر، ایتالیا یا کره جنوبی سفر کرده بودند درخواست کرد به مدت دو هفته خود را قرنطینه کنند.

۷ مارس ۲۰۲۰ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۸:

جدید ترین اخبار کرونا ویروس در ایران

 • تعداد کل مبتلایان در ایران به ۵۸۲۳ نفر رسید. تا اکنون ۱۴۵ نفر فوتی اعلام شده است.

آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در بریتانیا به ۲۰۹ نفر افزایش یافت.

 • با گزارش مبتلایان جدید، تعداد کل مبتلایان در انگلیس به ۲۰۹ نفر رسید. تاکنون دو نفر در این کشور جان باخته اند.

آمار مبتلایان در آلمان به ۶۸۴ نفر رسید.

 • آمار آلمان نسبت به ۶۶ نفر گزارش شده در هفته گذشته ۲۹ فوریه، تقریبا ۱۰ برابر شده است.

هتلی در چین که ۷۰ نفر از مبتلایان در آن قرنطینه شده بودند، فرو ریخت.

 • نزدیک به ۷۰ نفر در هتلی در گوانژو که برای قرنطینه مبتلایان استفاده می شد، زیر آوار گرفتار شدند.
 • ۴۲ نفر از این مبتلایان از زیر آوار نجات یافته اند و ۳۸ مورد دیگر هنوز زیر آوار هستند.

آمار تلفات ایالات متحده به ۱۹ نفر رسید.

 • دو بیمار دیگر در ایالت واشنگتن جان باختند. تعداد تلفات در آمریکا به ۱۹ نفر رسید.
 • با اضافه شدن ۱۳ مورد جدید تعداد کل مبتلایان در نیویورک به ۸۹ نفر رسید. این ایالت شرایط را اضطراری اعلام کرده است.


مالدیو، پاراگوئه و مالتا گزارش اولین موارد مثبت کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • مالدیو دو مورد اول خود را که گفته می شود پس از تماس با یک گردشگر ایتالیایی آلوده شده اند، تأیید کرده است. آزمایش این توریست بعد از بازگشت به ایتالیا مثبت شده بود.
 • برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید، دو ریزورت جزیره ای در مالدیو تعطیل شدند.
 • پاراگوئه اولین مورد مبتلای خود را در توییتی تأیید کرد. جزئیات دیگری از این مورد گزارش نشده است.
 • اولین پرونده مالتا دختر ۱۲ ساله ایتالیایی است که در باز گشت از ترنتینو از طریق رم به این کشور وارد شده است.

هند از ابتلای ۳ مورد جدید خبر داد. تعداد مبتلایان در این کشور به ۳۴ نفر رسید.

 • هند سه مورد جدید از ابتلا به کووید ۱۹ را گزارش کرد. (دو مورد از لاداخ و یک مورد از تامیل نادو) با این آمار جدید تعداد موارد تایید شده در این کشور به ۳۴ مورد رسید.
 • مورد گزارش شده در لاداخ سابقه مسافرت به ایران را داشته است. بیمار گزارش شده در تامیل نادو سابقه مسافرت به عمان را داشته است.
 • سانجیوا کومار، دبیر ویژه وزارت بهداشت هند اظهار داشت: هر سه بیمار در وضعیت پایداری قرار دارند و در قرنطینه تحت درمان می باشند.

کویت پرواز هایش را به حالت تعلیق در آورد. عربستان سعودی عبور از مرزهای زمینی اش را محدود کرد.

 • مدیرکل هواپیمایی هواپیمایی کویت در توئیتی اعلام کرد: این کشور پروازها را به مدت هفت روز به مصر، لبنان، سوریه، بنگلادش، فیلیپین، هند و سریلانکا متوقف کرده است.
 • عربستان سعودی در تلاش برای مهار کرونا ویروس جدید، عبور و مرور زمینی با امارات ، کویت و بحرین را به کامیون های تجاری محدود کرد. پروازها از سه کشور به طور موقت به سه فرودگاه محدود می شوند.

وضعیت کرونا در کره جنوبی: تعداد مبتلایان در کره جنوبی به ۶۷۶۷ نفر رسید.

 • با اعلام ۱۷۴ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس آمار مبتلایان در این کشور به ۶۷۶۷ نفر رسید. تلفات این کشور ۴۴ نفر اعلام شده است.

وضعیت کرونا در استرالیا: آزمایش کرونای یک پزشک در استرالیا مثبت شد.

 • مقامات بهداشت استرالیا یک کلینیک را بعد از مثبت شدن آزمایش کرونای پزشک معالج آن کلینیک تعطیل کردند. این پزشک از آمریکا به استرالیا بازگشته بوده است.
 • مقامات بهداشت استرالیا با ۷۰ نفر از بیماران این پزشک و همچنین مسافرانی که در پرواز همراه وی بوده اند تماس خواهند گرفت.
 • تعداد کل مبتلایان در استرالیا به ۷۰ نفر رسید.

وضعیت کرونا در جهان: شمار تلفات در سراسر جهان از مرز ۳۴۵۰ نفر عبور کرد.

 • مرگ و میر ناشی از Covid-19 در پایان ششم مارس از ۳۴۵۰ نفر عبور کرد. ۳۰۷۰ نفر از این آمار مربوط به سرزمین چین بوده است.
 • تعداد کل مبتلایان در جهان به ۱۰۱۷۳۱ رسید. آمار بهبود یافتگان ۵۷۳۹۰ نفر گزارش شده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: انگلیس از دومین فوتی خود خبر داد.

 • کریس ویت، رئیس ارشد پزشکی انگلیس، فوت دوم در این کشور را در بیمارستان دانشگاه میلتون کینز تأیید کرد.

۶ مارس ۲۰۲۰ – ۱۶ اسفند ۱۳۹۸:

 • ویتنام هفدهمین مورد خود را گزارش کرد. این اولین مورد گزارش شده در سه هفته اخیر در این کشور است.
 • وزارت بهداشت امارات لظهار داشت: – امارات متحده عربی ۱۵ مورد جدید را شناسایی کرده است. تعداد کل مبتلایان به ۴۵ نفر رسید.
 • عراق هشت مورد جدید را ثبت کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور ۴۶ نفر و آمار تلفات ۳ نفر گزارش شده است. این کشور فرانسه و اسپانیا را به لیست کشور های ممنوع الورود خود اضافه کرد.
 • با دو مورد ابتلای جدید، تعداد مبتلایان در اندونزی به چهار مورد افزایش یافت.

وضعیت کرونا: کلمبیا و کاستاریکا اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • کلمبیا اولین پرونده خود را در یک خانم ۱۹ ساله که به ایتالیا سفر کرده بود، گزارش کرد.
 • اولین مورد مثبت در کاستاریکا یک خانم ۴۹ ساله آمریکایی است.

وضعیت کرونا در آمریکا: تعداد مبتلایان در ایالات متحده آمریکا به ۳۲۹ مورد افزایش یافت.

 • با افزایش ۱۰۰ مورد جدید در ۲۴ ساعت گذشته آمار مبتلایان در آمریکا به ۳۲۹ نفر رسید. آمار تلفات در این کشور ۱۷ نفر گزارش شده است.

وضعیت کرونا در ایتالیا: تعداد تلفات در ایتالیا به ۱۹۷ نفر رسید.

 • تعداد کل مبتلایان در ایتالیا ۴۶۳۶ نفر و آمار تلفات در این کشور ۱۹۷ نفر اعلام شده است.

آزمایش کرونای ۲۱ نفر در کشتی تفریحی گراند پرینسس مثبت شد.

 • ۲۱ نفر در داخل کشتی گراند پرینسس که از ورود به خلیج سان فرانسیسکو محروم شده بودند به کرونا مبتلا شدند.
 • از ۴۶ نفر سرنشینان این کشتی ۱۹ نفر خدمه و ۲ نفر از مسافران به ویروس کرونا مبتلا شده اند.
 • کشتی به یک بندر غیرتجاری منتقل خواهد شد و کلیه مسافران مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.
 • وزارت بهداشت بلژیک اظهار داشت: موارد مبتلا در بلژیک به بیشتر از دو برابر، ۱۰۹ نفر رسید. اکثر بیماران جدید به ایتالیا سفر کرده بودند.
 • رومانی هفتمین مورد خود را در یک دختر ۱۶ ساله ساکن شهر تیمیسارا تأیید کرد.
 • تعداد مبتلایان استونی با اعلام هشت مورد جدید به ۱۰ مورد رسید. هیئت بهداشتی این کشور ۱۸۳ مسافر پرواز برگامو ایتالیا به ریگا را مورد آزمایش قرار داده است. بر اساس نتایج این آزمایش ۱۰ نفر از آنها به کرونا ویروس جدید مبتلا بوده اند.

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

 • وزارت بهداشت ایران از ابتلای ۱۲۳۴ نفر و ۱۷ فوتی جدید نسبت به آمار روز قبل خبر داد. تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس در ایران به ۴۷۴۷ نفر رسید. همچنین تا کنون ۱۲۴ نفر جان خود را بر اثر این ویروس از دست داده اند.

دستور العمل پیشگیری از کرونا ویروس جدید

گردآوری شده توسط مرکز بررسی های استراتژیک

وضعیت کرونا: مصر و مالزی از مبتلایان جدید خبر می دهند.

 • مصر از ۱۲ مورد جدید در یک کشتی تفریحی رودخانه نیل خبر داد. این کشور قبلاً سه مورد مبتلا را تأیید کرده بود.
 • وزارت بهداشت مالزی امروز ۲۸ مورد جدید را گزارش کرده است. تعداد مبتلایان در این کشور به ۸۳ مورد رسید.

وضعیت کرونا در هلند: هلند اولین فوتی خود را ثبت کرد.

 • هلند اولین فوتی ناشی از کرونا ویروس خود را برای یک مرد ۸۶ ساله در بیمارستان Ikazia در روتردام ثبت کرد.
 • منبع عفونت این مرد هنوز نا مشخص است.

وضعیت کرونا در اسلواکی: اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید در اسلواکی به ثبت رسید.

اسلواکی اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را در یک مرد ۵۲ ساله گزارش داد. بیمار به خارج از کشور سفر نکرده است اما پسرش که هیچ علائمی نداشته، به ونیز در ایتالیا سفر کرده است.

وضعیت کرونا: واتیکان، کامرون و صربستان اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کردند.

 • سخنگو ماتئو برونی اظهار داشت: واتیکان اولین پرونده Covid-19 خود را تأیید کرده است. خدمات سرپایی در کلینیک های واتیکان به دلیل عملیات ضد عفونی به حالت تعلیق درآمده اند. خدمات اورژانس به کار خود ادامه خواهند داد.
 • کامرون اولین پرونده این کشور را که یک شهروند ۵۸ ساله فرانسوی است اعلام کرد. این شخص در ماه فوریه به این کشور وارد شده است.
 • صربستان اولین پرونده کرونا ویروس مثبت خود را برای یک مرد ۴۳ ساله که به بوداپست مجارستان سفر کرده بود، ثبت کرد.

وضعیت کرونا در آلمان: آلمان ۱۳۴ مورد جدید را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان در آلمان به ۵۳۴ نفر رسید.

 • موسسه رابرت كوچ در آلمان از ۱۳۴ پرونده جدید خبر داد. تعداد کل مبتلایان به ۵۳۴ نفر رسیده است.

،ضعیت کرونا در هند: موارد مثبت کرونا ویروس در هند به ۳۱ نفر رسید.

 • موارد تأیید شده در هند با اضافه شدن مردی اهل دهلی که اخیراً به تایلند و مالزی سفر کرده بود، به ۳۱ مورد افزایش یافت.

کشور بوتان در جنوب آسیا اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.


بوتان که با هند مرز مشترک دارد، اولین مورد خود را در یک مسافر آمریکایی تأیید کرد. این کشور همچنین ۸ گردشگر هندی را در یکی از بیمارستاهای خود پذیرفته است.

موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در مجارستان به سه مورد افزایش یافت. فیلیپین تا کنون ۵ مورد را گزارش کرده است.

 • مجارستان در مجموع سه مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرده است. آخرین فرد مبتلا مردی مجارستانی است که از میلان، ایتالیا بازگشته است. دو مورد اول دانشجویان ایرانی بودند.
 • با دو مورد جدید، تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در فیلیپین به پنج مورد افزایش یافت.

وضعیت کرونا در ایرلند: ایرلند ۷ مورد جدید را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان به ۱۳ نفر رسید.

 • هفت مورد جدید از ابتلا به کرونا ویروس در ایرلند گزارش شده است. تعداد کل پرونده ها در این کشور ۱۳ نفر است.
 • چهار مورد از مبتلایان جدید مردانی هستند که از ایتالیا باز گشته اند. دو نفر خانم هایی هستند که با مورد مبتلا در تماس نزدیک بوده اند و یک نفر هم از جامعه مبتلا شده است.

وضعیت کرونا در نیوزلند: مردی آلوده به کرونا ویروس در کنسرتی در نیوزلند شرکت کرده است.

 • مردی مبتلا به بیماری کووید ۱۹ امروز اعتراف کرد که در ۲۸ فوریه در کنسرت گروه Tool که در اسپار آرنا اوکلند برگزار شده بود شرکت کرده است.
 • براساس اعلام وزارت بهداشت، این مرد در یک چهام چپ ناحیه پذیرش عمومی کنسرت ایستاده بوده است. این وزارتخانه از افرادی که در حوالی آن منطقه حضور داشتند درخواست کرد، نسبت به علائم کرونا آگاه باشند.
 • این مرد از چهارم مارس در خانه قرنطینه شده است.

استرالیا اولین مدرسه خود را بعد از مثبت شدن آزمایش کرونای یک دانش آموز تعطیل کرد.

 • استرالیا اولین مدرسه خود، دبیرستان Epping Boys را در سیدنی پس از تایید ابتلای یک دانش آموز ۱۶ ساله به کرونا ویروس، تعطیل کرد.
 • اعتقاد بر این است که بیماری از دیگران به این دانش آموز منتقل شده است.
 • تعداد کل موارد تایید شده در استرالیا ۶۰ مورد است. دو مورد هم فوتی گزارش شده است که هر دو سالمند بوده اند.

وضعیت کرونا در کره جنوبی: موارد مبتلا در کره جنوبی به ۶۵۹۳ نفر رسید.

 • تعداد موارد مبتلا به Covid-19 در کره جنوبی به ۶۵۹۳ نفر رسیده است. این کشور تاکنون ۴۳ مورد فوتی را گزارش کرده است.

وضعیت کرونا در جهان: شمار تلفات جهان به ۳۳۸۰ نفر افزایش یافت.

 • از اواخر پنجم مارس تعداد تلفات ناشی از Covid-19 به حدود ۳۸۳۸ مورد در سراسر جهان افزایش یافته است. تا کنون بیش از ۹۸۳۸۰ مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید و ۵۵۴۲۰ مورد بهبودی گزارش شده است.
 • چین از ۱۴۳ مورد ابتلا و ۳۰ مورد فوتیجدید خب داد. آمار کل مبتلایان در چین در حال حاضر ۸۰۵۵۲ مورد می باشد. همچنین ۳۰۴۲ نفر نیز تا کنون جان خود را بر اثر این ویروس از دست داده اند.

وضعیت کرونا: انگلیس و سوئیس از اولین تلفات خبر دادند.

 • کریس ویتی، رئیس ارشد پزشکی انگلیس، نخستین مرگ ناشی از کرونا ویروس جدید در این کشور را مردی سالخورده معرفی کرد.
 • تعداد کل موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در انگلیس به ۱۱۶ مورد رسیده است.
 • سوئیس اولین مرگ خود را خانمی ۷۴ ساله و اهل Vaud معرفی کرد.

بوسنی اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • بوسنی دو مورد اول ابتلا به کرونا ویروس را در مردی که به همراه فرزندش از ایتالیا بازگشته بو شناسایی کرد.

جمهوری دومنیکن دومین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • جمهوری دومینیکن دومین مورد مثبت خود را که یک توریست ۷۰ ساله کانادایی بود شناسایی کرد. این شخص در ۲۵ فوریه به این کشور وارد شده است.

وضعیت کرونا در چین: استانی در چین ۱۱ مورد جدید را در بازدید کنندگان ایرانی شناسایی کرد.

 • به گزارش استان گانسو در چین، ۱۱ نفر از مسافران ایرانی یک پرواز تجاری به ویروس کرونا مبتلا بوده اند.
 • ۳۱۱ مسافر ایرانی در مرکز استان لانژو در چین قرنطینه شده اند.

قرنطینه دو هفته ای برای بازدید کنندگان کره جنوبی از ژاپن

 • نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه، قرنطینه دو هفته ای را برای افرادی که از کره جنوبی و دیگر مناطق آلوده می آیند اعمال کرد.
 • کره جنوبی به تصمیم ژاپن اعتراض کرد و آن را غیر منطقی خواند. وزارت امور خارجه کره به منظور مذاکره درباره این مورد با سفیر ژاپن دیدار خواهد کرد.

۵ مارس ۲۰۲۰ – ۱۵ اسفند ۱۳۹۸:

جدید ترین آمار کرونا ویروس در ایران

 • وزیر بهداشت اعلام کرد: تعداد مبتلایان به ویروس کرونای جدید در کشور به ۳۵۱۳ نفر رسیده است. بنا بر آخرین اخبار رسیده تعداد فوتی ها ۱۰۷ نفر و تعداد بهبود یافتگان ۷۳۹ نفر گزارش شده است.

 • وزارت بهداشت لوکزامبورگ دومین مورد Covid-19 را تأیید کرد.
 • با سه مورد جدید، تعداد کل مبتلایان در اکوادور به ۱۳ مورد افزایش یافته است.
 • با هشت مورد مثبت جدید در ایسلند، تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۳۴ مورد رسید.
 • وزارت بهداشت جمهوری چک تاکنون ۱۲ مورد را تأیید کرده است.
 • عربستان سعودی سه مورد جدید را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور ۵ نفر است.
 • لارنس وون عضو پارلمان سنگاپور اظهار داشت: شیوع کرونا ویروس جدید به تدریج شبیه یک پاندمی جهانی شده است.

اسپانیا سومین فوتی خود را گزارش کرد.

 • متوفی زنی ۹۹ ساله بود که در خانه سالمندان مادرید زندگی می کرده است.
 • بر اساس گفته مقامات بهداشت مادرید، حداقل آزمایش نه نفر دیگر در این خانه سالمندان مثبت شده است. سایر ساکنان این خانه سالمندان هم مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

ژاپن تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس کشتی تفریحی دایموند پرینسس را ۶۹۶ نفر اعلام کرد.

 • وزارت بهداشت کار و رفاه ژاپن، با ذکر این مطلب که برخی از مبتلایان دوبار شمارش شده بودند آمار اصلاح شده مبتلایان را ۶۹۶ نفر اعلام کرد.

استونی از سومین مبتلا و پاکستان از ششمین مبتلا به کرونا ویروس جدید خبر داد.

 • به گزارش مقامات بهداشت و درمان استونی سومین مبتلا در این کشور، همانند نفر دوم در پروازی که از ایتالیا بازگشته است حضور داشته است.
 • پاکستان تاکنون شش مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرده است.

موارد جدیدی در اتریش، سوئیس، نروژ و هلند گزارش شده اند.

 • با تأیید مبتلایان جدید، تعداد موارد مبتلا در اتریش به ۴۲ مورد رسیده است.
 • سوئیس موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید را ۱۱۹ مورد تایید کرد. نروژ آمار کل مبتلایان را ۹۱ مورد گزارش کرده است.
 • تعداد موارد گزارش شده در هلند به ۸۲ مورد افزایش یافته است. ۴۴ مورد از این مبتلایان در پنجم مارس گزارش شده اند.

فلسطین ۷ مورد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را تأیید کرد.

 • فلسطین هفت مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را در بیت لحم در کرانه باختری اشغالی تأیید کرد. رئیس جمهور این کشور محمود عباس وضعیت اضطراری ۳۰ روزه ای را اعلام کرد.
 • دولت بازدید از شهرها و اماكن مقدس از جمله كلیسای زادگاه بیت لحم را به مدت ۲ هفته ممنوع اعلام کرد.

موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در اسلووانی به ۶ نفر رسید.

تعدا کل مبتلایان در اسلووانی به ۶ نفر رسید. اولین مورد این کشور در چهارم مارس گزارش شده بود.

آمار تلفات ایتالیا به ۱۴۸ مورد رسید.

 • ایتالیا ۴۱ مورد فوتی جدید مربوط به کرونا ویروس را تأیید کرد. آمار تلفات در این کشور به ۱۴۸ مورد رسید. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۳۸۵۸ نفر افزایش یافته است.

آمار مبتلایان در برزیل به هشت مورد افزایش یافت.

 • تعداد کل مبتلایان در برزیل ۸ مورد گزارش شده است. از جمله این مبتلایان مردی ساکن سائو پائولو است که از طریق تماس با افراد جامعه به این بیماری مبتلا شده است.

یکی از مقامات قانونگذار در فرانسه بر اثر ابتلا به کرونا ویروس بستری شد.

 • به گزارش رویترز، یکی از اعضای شورای ملی فرانسه پس از آلوده شدن به کرونا ویروس جدید در بیمارستان بستری شد.
 • فرانسه در اواخر پنجم مارس، موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید را ۴۲۳ مورد و تعداد تلفات را در این کشور ۷ مورد اعلام کرد.

تعداد تلفات در ایالات متحده افزایش یافت. کنگره آمریکا ۸.۳ میلیارد دلار برای مقابله با شیوع کرونا ویروس جدید اختصاص داد.

 • آمار مبتلایان در ایالات متحده به ۲۳۳ مورد و فوتی ها به ۱۲ مورد افزایش یافت.
 • کنگره برای مقابله با شیوع بیماری کووید ۱۹ که تا کنون با ۱۴ ایالت رسیده است، یک لایحه ۸.۳ میلیارد دلاری اضطراری را تصویب کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز این لایحه را امضا نکرده است.

لهستان، جبل الطارق و مجارستان اولین موارد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش دادند.

 • لهستان اولین مورد کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. تقریبا ۷۰ نفر برای Covid-19 مورد آزمایش قرار گرفتند.
 • جبل الطارق اولین مورد کرونا ویروس جدید را تأیید کرد.
 • مجارستان دو مورد اول خود را تایید کرد. هر دو مورد دانش آموزان ایرانی بوده اند.
 • سه مورد فوتی جدید در کره جنوبی گزارش شده است. آمار تلفات این کشور به ۳۵ نفر رسید. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۵۷۶۶ نفر افزایش یافته است.
 • عراق مرگ سومین مبتلا را گزارش کرد. جان باخته فردی ۶۵ ساله و ساکن بغداد بوده است.
 • اسپانیا سومین فوتی خود راگزارش کرد. مورد گزارش شده زنی ۹۹ ساله بوده است.
 • پروفسور نیل فرگوسن، دانشمند برجسته کالج امپریال لندن به برنامه امروز بی بی سی گفت: جهان برای جلوگیری از ویروس بسیار تلاش کرده است، اما شکست خورده است و بیش از ۸۰ کشور جهان تا کنون به این ویروس مبتلا شده اند.
 • یکی از مقامات چین گفت: احتمالاً ووهان تا پایان ماه مارس آمار بیماران جدید را به صفر خواهد رساند.
 • چین استفاده از داروی ضد التهاب Acetemra شرکت روشه را برای مقابله با Covid-19 تصویب کرد.
 • به دلیل ترس از انتشار کرونا ویروس از طریق مسافران و خدمه کشتی تفریحی گراند پرینسس، این کشتی دور از ساحل کالیفرنیا نگه داشته شده است.

۳ مورد از ابتلا به کرونا ویروس جدید در جزایر فرانسوی سنت بارتلی (سنت بارتس) و سنت مارتین تأیید شده است.

 • هندوستان ابتلای مورد جدیدی را گزارش کرد. آمار کل مبتلایان در هند به ۳۰ نفر رسید.
 • هند آزمایشگاهی را برای آزمایش مسافرانی که به این کشور سفر می کنند در تهران پایتخت ایران راه اندازی خواهد کرد.
 • آزمایش سگ یک بیمار آلوده به کروناویروس در هنگ کنگ که به Covid-19 آلوده شده بود، تأیید شد. این امر نشان می دهد که احتمال انتقال این بیماری از انسان ها به حیوانات هم وجود دارد.
 • تونس که اولین پرونده Covid-19 را در دوم مارس تأیید کرده بود اعلام کرده است که قصد دارد خدمات کشتی های مسافری به شمال ایتالیا را به حالت تعلیق درآورد.
 • پرتغال ششمین مورد خود که برای اولین بار خانم بوده است را گزارش کرد. این بیمار به ایتالیا سفر کرده بوده و اکنون در بیمارستانی در لیسبون بستری است.
 • سنگال موارد مثبت سوم و چهارم را هم تایید کرد.
 • عربستان سعودی پرونده دوم خود را تأیید کرد. این بیماران از طریق بحرین از ایران بازگشته اند. عربستان سعودی اولین مورد مثبت خود را در دوم مارس گزارش کرده بود.
 • آمار مبتلایان در جمهوری چک به ۸ نفر رسید.
 • ایسلند ده مورد جدید دیگر را تأیید کرد. تعداد کل مبتلایان به ۲۶ مورد رسید.
 • اکوادور تا چهارم مارس ده مورد مبتلا را گزارش کرده است. جمهوری سن مارینو ۱۵ مورد را گزارش کرده است.
 • جمهوری ایرلند چهار مورد دیگر از ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به شش مورد رسیده است.
 • آزمایش کرونای دانش آموز هندی در دبی مثبت شد.
 • رومانی ششمین مورد تأیید شده از کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.
 • الجزایر ۹ مورد جدید را گزارش می کند. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۷ مورد رسید.
 • کل موارد مثبت گزارش شده در یونان به ۹ مورد رسید، این در حالی است که کرواسی مورد دهم را گزارش کرده است.
 • سوئیس که یکی از ده کشوری است که بیشتر از بقیه کشور ها به کرونا ویروس مبتلا شده است، در حال حاضر ۱۰۰ نفر مبتلا دارد.
 • بحرین سه مورد جدید و لبنان سه مورد جدید از ابتلا به کرونا ویروس را گزارش کردند.
 • با تایید ۱۶ مورد جدید در استکهلم آمار مبتلایان در سوئد به ۵۷ مورد رسیده است.
 • با تایید چهار مورد جدید آمار مبتلایان در تایلند به ۴۷ مورد رسیده است.
 • آمار مبتلایان در فرانسه به ۲۸۵ مورد رسیده است.
 • IATA اظهار داشت: شیوع کرونا ویروس جدید احتمالا ۱۱۳ میلیارد دلار به صنعت هوایی ضرر خواهد زد.
 • با اضافه شده ۲۷ مبتلای جدید، آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در بلژیک به ۵۰ نفر رسید

شمار تلفات در سراسر جهان به بیش از ۳۲۰۰ نفر افزایش یافته است.

 • شمار تلفات ناشی از Covid-19 تا پایان چهارم مارس به بیش از ۳۲۰۰ نفر افزایش یافته است.
 • تا کنون ۹۵۰۰۰ مورد تایید شده کرونا ویروس جدید در سراسر جهان گزارش شده است. ۸۰۰۰۰ مورد از این آمار مربوط به سرزمین چین می باشند. همچنین آمار بهبود یافتگان در سراسر جهان بیش از ۵۳۰۰۰ مورد گزارش شده است.

۴ مارس ۲۰۲۰ – ۱۴ اسفند ۱۳۹۸:

کره جنوبی از مبتلایان و جان باختگان جدید خبر داد.

 • KCDC از ابتلای ۵۱۶ مورد جدید در کره جنوبی خبر داد. تعداد کل مبتلایان به ۵۳۲۸۸ مورد رسیده است. تعداد جان باختگان در این کشور نیز به ۳۲ مورد رسیده است که از این میان ۴ نفر از جان باختگان جدید هستند.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس در ایران

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: مجموع ابتلای قطعی به ویروس کرونا در کشور به ۲۹۲۲ نفر و فوت ناشی از کرونا به ۹۲ نفر رسیده است. ۵۲۲ نفر در مجموع بهبود یافته اند.

آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در مالزی، انگلیس و آلمان افزایش یافت.

 • مالزی ۱۴ مورد جدید از ابتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۵۰ نفر رسید. تعداد بهبود یافتگان ۲۲ نفر گزارش شده است.
 • موارد مبتلا در انگلیس به ۸۵ مورد افزایش یافته است که ۳۴ مورد از آنها جدید گزارش شده اند. از این ۳۴ نفر، ۲۹ بیمار سابقه مسافرت به خارج از كشور را دارند در حالی كه مشخص نیست پنج نفر دیگر كجا آلوده شده اند.
 • موسسه رابرت کچ اعلام کرد: آمار مبتلایان آلمان به ۲۴۰ نفر افزایش یافته است.

هند از چندین نفر مبتلا به کرونا ویروس جدید خبر داد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۲۸ نفر رسید.

 • آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در دو ایالت دیگر هند افزایش یافت. تعداد کل مبتلایان هند به ۲۸ مورد رسید.
 • از موارد جدید ، ۱۶ نفر تبعه ایتالیایی هستند. یک نفر راننده ای هندی است که آزمایش کرونای او در جیپور راجستان مثبت شده است.
 • ۶ نفر از اعضای خانواده مردی که آزمایش کرونای او در دهلی مثبت شده بود به کرونا مبتلا شدند. این ۶ نفر در آگرا زنگی می کنند.
 • پیش از این سه مورد در کرالا، یک مورد در حیدرآباد، و یک نفر دیگر هم در دهلی تایید شده بودند. بیماران کرالا بهبود یافته اند.

جدید ترین اخبار کرونا: شمار تلفات کرونا ویروس جدید در سرسر جهان به ۳۱۹۸ نفر افزایش یافت. موارد تایید کرونا ویروس جدید از مرز ۹۳۰۰۰ نفر عبور کرد.

 • شمار تلفات کووید ۱۹ در پایان سوم مارس به بیش از ۳۱۹۸ نفر افزایش یافته است.
 • تعداد موارد تایید شده ابتلا به کرونا ویروس جدید از ۹۳۰۰۰ نفر عبور کرده است.این در حالی است که بیش از ۵۰۰۰۰ نفر در سراسر جهان بهبود یافته اند.

۳ مارس ۲۰۲۰ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۸:

پرتغال، کانادا و قطر از افزایش موارد مبتلا به ویروس کرونای جدید خبر می دهند.

 • با اضافه شدن دو مورد مثبت دیگر تعداد کل مبتلایان در پرتقال به ۴ نفر رسید.
 • کانادا سه مورد دیگر ابتلا به کرونا ویروس جدید را در بریتیش کلمبیا تأیید کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۳۳ مورد رسید.
 • تعداد کل مبتلایان در قطر به ۸ نفر افزایش یافت. یک نفر از این مبتلایان جدید بوده است.

آمار کرونا در تونس: تونس اولین مورد مبتلا به کووید ۱۹ را تأیید کرد.

 • آزمایش کرونا ویروس یک شهروند تونسی که از ایتالیا به این کشور بازگشته بود، مثبت اعلام شد. این اولین مورد تایید شده در این کشور است.

وضعیت کرونا در اسپانیا: اسپانیا اولین فوتی ناشی از ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • اسپانیا از ابتلا به کرونا ویروس جدید در مردی که در ۱۳ فوریه فوت کرده بود خبر داد.
 • در یک کنفرانس مطبوعاتی، آنا بارسلو، رئیس بهداشت منطقه اظهار داشت که آزمایشات پس از مرگ ، نشان داده است که کرونا ویروس عامل مرگ این مرد بوده است.

ایران به طور موقت ۵۴۰۰۰ زندانی را آزاد کرد.

 • ایران به طور موقت بیش از ۵۴۰۰۰ زندانی را به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید از زندانهای شلوغ خود آزاد کرده است.
 • شایان ذکر است زندانیانی که به بیش از ۵ سال محکوم شده اند، آزاد نشده اند.

وضعیت کرونا در امارات: امارات متحده عربی شش مورد جدید کووید ۱۹ را گزارش کرده است.

 • امارات متحده عربی شش مورد جدید ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را گزارش داده است. دو ایتالیایی، دو روس، یک کلمبیایی و یک آلمانی. کل موارد گزارش شده در این کشور ۲۷ مورد است.
 • موارد تایید شده از شرکت کنندگان تور دوچرخه سواری لغو شده در امارات متحده عربی می باشند.

آمار کرونا در آمریکا: تلفات ایالات متحده آمریکا به نه نفر افزایش یافت.

 • شمار تلفات در ایالات متحده به ۹ نفر افزایش یافت. تلفات جدید در ایالت واشنگتن گزارش شده اند.
 • تا کنون تمام موارد فوتی در واشنگتن گزارش شده اند. هشت نفر از کینگ کانتی و یک نفر از اسنوهومیش. تعداد کل موارد مبتلا در این ایالت ۲۷ مورد گزارش شده است.
 • تعداد کل موارد مثبت گزارش شده در ایالات متحده آمریکا ۱۲۴ مورد است.

آمار تلفات کرونا ویروس در ایتالیا به ۷۹ نفر افزایش یافت.

 • آمار تلفات ایتالیا از ۵۲ مورد گزارش شده دیروز به ۷۹ مورد رسید.
 • تعداد کل مبتلایان در ایتالیا به ۲۲۶۳ نفر رسیده است. از این تعداد ۱۶۰ نفر بهبود یافته اند.

موارد مثبت گزارش شده در آلمان افزایش می یابد.

 • آلمان اعلام كرد تعداد کل موارد تایید شده کرونا ویروس جدید در این كشور به ۱۹۶ نف افزایش یافته است. North Rhine-Westphalia با ۱۰۳ مورد بیشترین آمار مبتلایان را به خود اختصاص داده است.
 • تاکنون هیچ مورد فوتی در آلمان گزارش نشده است.

وضعیت کرونا در جهان: سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد میزان مرگ و میر بیماری کووید ۱۹ به ۳.۴ درصد افزایش یافته است.

 • WHO اظهار داشت: میزان مرگ و میر بر اثر بیماری کووید ۱۹ در جهان به۳.۴ درصد رسیده است که بالاتر از تخمین ۲ درصدی قبلی است.
 • مدیر کل WHO اظهار داشت بیماری کووید ۱۹ در مقایسه با آنفولانزا یك بیماری شدید است. در حال حاضر هیچ واکسن یا درمانی برای آن وجود ندارد.

آمار کرونا در مالزی: مالزی هفت مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا را گزارش کرده است.

 • مالزی هفت مورد جدید را در این کشور گزارش داده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۳۶ نفر رسیده است. حال مبتلایان خوب است.

جدید ترین اخبار کرونا: اولین مورد مثبت ابتلا به کرونا ویروس در اوکراین، آرژانتین و شیلی گزارش شد.

 • اوکراین اولین مورد از ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. مورد گزارش شده مردی است که در بازگشت از ایتالیا از طریق رومانی به این کشور وارد شده است. حال مریض خوب است و همسرش تحت قرنطینه قرار دارد.
 • آرژانتین اولین مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. این مورد در تایخ یکم مارس از ایتالیا به این کشور وارد شده است.
 • شیلی اولین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. این شهروند شیلی در تاریخ ۲۵ فوریه از سنگاپور به این کشور وارد شده بود.

وضعیت کرونا در جمهوری چک: جمهوری چک ار مبتلایان جدید به کرونا ویروس خبر می دهد.

 • آزمایش کرونا ویروس دو نفر خانم که در تماس با اولین مورد مثبت در این کشور بوده اند، مثبت اعلام شد.

آمار کرونا در آلمان: افزایش موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در آلمان

 • تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید در آلمان به ۱۸۸ نفر رسید.

جدید ترین اخبار کرونا در ایران: ۱۱ نفر به آمار تلفات ایران اضافه شد.

 • با اعلام ۱۱ فوتی جدید آمار کل جان باختگان در ایران بر اثر کرونا ویروس جدید به ۷۷ نفر رسید. آمار کل مبتلایان در ایران در حال حاضر ۲۳۳۳ نفر است.

آمار کرونا در کره جنوبی: کره جنوبی از ۶۰۰ مورد مبتلای جدید و شش مورد فوتی خبر داد.

 • بر اساس گزارش KCDC با اضافه شدن ۶۰۰ مورد مبتلای جدید تعدا مبتلایان این کشور به ۴۸۱۲ مورد افزایش یافت. همچنین ۶ مورد فوتی جدید هم گزارش شده است که آمار جان باختگان کره جنوبی را به ۲۸ مورد رساند.

شمار کل تلفات کرونا در سراسر جهان به ۳۱۰۰ نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان در چین رو به کاهش است.

 • شمار تلفات ناشی از Covid-19 در سراسر جهان در اواخر دوم مارس به حدود ۳۱۰۰ نفر افزایش یافته است. ۲۹۴۳ نفر از این آمار مربوط به چین می باشد.
 • تعداد کل موارد مبتلا به کرونا ویروس از مرز ۹۰۰۰۰ نفر گذشته است. حدود ۸۰۰۰۰ نفر از این موارد درچین گزارش شده اند.
 • بر اساس گزارش سوم مارس NHC، آزمایش ۱۲۵ نفر از شهروندان استان هوبی مثبت گزارش شده است و از این تعداد ۳۱ نفر جان خود را از دست داده اند. علاوه بر این ۲۷۴۲ نفر از مبتلایان بهبود یافته و مرخص شده اند.

جدید ترین اخبار کرونا: سنگال اولین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • سنگال اولین مورد خود را روز دوشنبه در مردی فرانسوی که در تاریخ ۲۶ فوریه از فرانسه وارد این کشور شده بود، گزارش کرد.

۲ مارس ۲۰۲۰ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۸:

 • امارات متحده عربی شهروندان خود را از ایران بازگرداند. در ایران ۶۶ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. این شهروندان اماراتی تحت قرنطینه هستند و سلامت آنها تحت نظارت است.

آمار کرونا در فرانسه: فرانسه از ۲ فوتی جدید خبر داد. آمار تلفات این کشور به ۴ نفر رسید.

 • روزنامه لو پاریسین به نقل از شهردار کامپین گفت: دو بیمار دیگر در شمال فرانسه درگذشتند. شمار تلفات این کشور به چهار نفر رسید.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: آمار مبتلایان در انگلیس به ۴۰ نفر رسید.

 • تعداد کل موارد کرونا ویروس شناسایی شده در انگلستان به ۴۰ مورد افزایش یافت. از جمله این مبتلایان یک دانش آموز مدرسه گرامر Churston Ferrers می باشد.
 • در سوم مارس، نخست وزیر بوریس جانسون برنامه اقدام دولت برای مقابله با گسترش کرونا ویروس جدید را اجرا خواهد کرد.

تونس و مراکش اولین موارد مثبت خود را گزارش کرده اند.

 • تونس اولین مورد کرونا ویروس خود را گزارش کرد. مورد گزارش شده از ایتالیا به این کشور وارد شده است.
 • در مراکش اولین بیمار Covid-19 گزارش شد. این بیمار از ایتالیا به این کشور وارد شده است.

وضعیت کرونا در قطر: موارد تایید شده کرونا ویروس در قطر به هفت مورد افزایش یافت.

 • وزارت بهداشت و درمان قطر از ۴ مورد ابتلای جدید به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۷ مورد رسیده است.
 • از بیماران جدید، دو نفر از اتباع قطر و دو نفر دیگر کارگران محلی از ملیت های ناشناخته ای هستند که آنها را به ایران همراهی می کرده اند.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: شمار تلفات ایالات متحده آمریکا به شش نفر افزایش یافت.

 • ایالت واشنگتن در آمریكا چهار مورد فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش كرد. با این آمار جدید تعداد کل جان باختگان در این کشور به ۶ نفر رسید.
 • تعداد کل مبتلایان در آمریکا ۹۱ نفر گزارش شده است که از این تعداد ۴۵ نفر آنها از کشتی تفریحی دایموند پرینسس به آمریکا بازگردانده شده اند. ۳ نفر هم از ووهان چین باز گردانده شده اند.

وضعیت کرونا در عمان: عمان ورود بازدی کنندگان از این کشور را ممنوع اعلام کرد.

 • وزرارت امور خارجه عمان طی توئیتی اعلام داشت: عمان ورود بازدید کنندگان از کشورهایی را که کرونا ویروس در آنها گسترش یافته است، را ممنوع کرده است.
 • گفته می شود که این اقدام یک اقدام احتیاطی است که و کلیه مرزهای زمینی، دریایی و هوایی قابل اجرا است.

آمار کرونا در پاکستان: پاکستان یک مورد جدید کرونا ویروس را گزارش کرد.

 • پاکستان یک مورد دیگر از ابتلا به Covid-19 را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به پنج نفر رسیده است. بيمار گزارش شده سابقه مسافرت قبلي به ايران را داشته است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: آمار مبتلایان و جان باختگان ایتالیا افزایش یافت.

 • بر اساس گزارش دوم مارس وزارت بهداشت ایتالیا: ۵۲ نفر از مبتلایان جان خود را از دست داده اند. آمار جدید جان باختگان افزایش چشم گیری نسبت به ۳۴ مورد گزارش شده روز قبل داشته است.
 • تعداد کل مبتلایان در ایتالیا از ۱۵۷۷ نفر به ۱۸۳۵ نفر افزایش یافته است. لمباردی در شمال ایتالیا با ۱۲۵۴ مورد همچنان آسیب دیده ترین منطقه در این کشور است.

کشتی تفریحی سان پرینسس با اعتراض شهروندان جزیره میزبان رو به رو شد.

 • کشتی تفریحی سان پرینسس متعلق به شرکت پرینسس کروز، هنگام ورود به جزیره ریونیون با اعتراض شهروندان بیمناک از کرونا ویروس مواجه شد.

وضعیت کرونا در عربستان سعودی: عربستان سعودی و اردن اولین موارد تایید شده کرونا ویروس جدید را اعلام کردند.

 • عربستان سعودی اعلام کرد: آزمایش کرونای یک شهروند سعودی که در بازگشت از سفر خود به ایران از طریق بحرین به این کشور وارد شده بود، مثبت شده است.
 • اردن اولین مورد از ابتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرد. او یک شهروند اردنی است که ۱۶ روز پیش از ایتالیا وارد این کشور شده بود. این بیمار به مدت ۲ هفته قرنطینه شده بود و حال او رو به بهبودی است.

وضعیت کرونا در چین: ووهان چین یکی از بیمارستان های تخصصی ویروس کرونا را تعطیل کرد.

 • ووهان، مرکز شیوع کرونا ویروس جدید در چین، یکی از ۱۶ بیمارستانی را که برای معالجه مبتلایان به اپیدمی کرونا ویروس ساخته بودند، تعطیل کرده است.
 • به گزارش خبرگزاری دولتی CCTV این بیمارستان پس از ترخیص آخرین بیماران بهبود یافته درهای خود را به روی مراجعین جدید بست.
 • استان هوبی و شهر ووهان چین شاهد کاهش آمار مبتلایان بوده است. این در حالی است که دولت چین در حال بررسی افرادی است که از کشورهای مبتلا به چین وارد می شوند.

وضعیت کرونا در هند: آزمایش کرونای مسافران بازگردانده شده به هند منفی اعلام شد.

 • وزارت بهداشت هند اظهار داشت: نتیجه دوره اول آزمایش کرونای مسافران بازگردانده شده از چین و کشتی تفریحی دایموند پرینسس که در ارودوگاه های ایزوله Chhawla و Manesar انجام شده بود، منفی بوده است.
 • آزمایش کرونای یک مرد ایتالیایی در راجستان هند مثبت شد. نمونه ها جهت تأیید به مؤسسه ملی ویروس شناسی در پونه ارسال می شوند.

آزمایش کرونای یکی از کارکنان سازمان جهانی بهداشت مثبت شده است.

 • در یک جلسه مطبوعاتی، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت: آزمایش کرونای یکی از کرکنان این سازمان مثبت شده است. وی افزود، وضعیت این بیمار بد نیست.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: ژاپن ۱۵ مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • به نقل از خبرگزاری Kyodo ژاپن در دوم مارس، ۱۵ مورد جدید از كرونا ویروس را تایید كرده است.

وضعیت کرونا در ایسلند: ایسلند سه مورد اول خود را گزارش داد.

 • اداره حفاظت مدنی و مدیریت موارد اضطراری ایسلند، سه مورد اول این کشور را در اواخر روز یکشنبه اعلام کرد. هر سه مورد تأیید شده سابقه سفر قبلی به ایتالیا را داشته اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در آلمان به ۱۵۰ مورد رسید.

 • به گزارش موسسه کنترل بیماری های رابرت کچ در آلمان: موارد تایید شده در این کشور از ۱۲۹ مورد دیروز به ۱۵۰ مورد افزایش یافته است.

وضعیت کرونا در اروپا: اتحادیه اروپا سطح ریسک ویروس کرونا را از «متوسط» به «زیاد» تغییر داد.

 • اورسولا فون دره لیون، رئیس کمیسیون اروپا، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری های اروپا (ECDC) سطح ریسک کرونا ویروس را در اتحادیه اروپا از متوسط به زیاد افزایش داده است.
 • استلا كرياكيدس یکی از مقامات بهداشت در اتحادیه اروپا خاطرنشان كرد: در ۱۸ كشور از ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا ۲۱۰۰ مورد Covid-19 تأييد شده است و ۲۸ شهروند اتحاديه اروپا بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید فوت كرده اند.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس در ایران

 • به نقل از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت تا کنون در ایران ۱۵۰۱ نفر مبتلا و ۶۶ نفر فوتی گزارش شده است. تعداد بهبود یافتگان ۲۹۱ نفر گزارش شده است. نام محمد میرمحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در بین فوتی ها به چشم می خورد. آزمایش کرونای بسیاری از دیگر مقامات ارشد ایران هم مثبت اعلام شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: آندورا و پرتغال اولین موارد را گزارش کرند.

 • کشور اروپایی آندورا نخستین مورد خود را از Covid-19 گزارش کرد. او یک مرد ۲۰ ساله است که به تازگی از شهر میلان در ایتالیا بازدید کرده است.
 • پرتغال نیز دو مورد اول از ابتلا به کرونا ویروس جدید را ثبت کرد. مورد تایید شده مردی است که اخیراً از ایتالیا بازگشته است. مورد دوم مردی است که از اسپانیا بازگشته است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: کویت ده مورد مبتلا به کرونا ویروس دیگر را تأیید کرد.

 • به گزارش یکی از مقامات وزارت بهداشت کویت با اضافه شدن این ۱۰ مورد جدید تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۵۶ مورد افزایش یافت.

وضعیت کرونا در استرالیا: استرالیا دو مورد ابتلا از طریق تماس با افراد جامعه را گزارش کرده است.

 • مورد اول زنی ۴۱ ساله است که برادرش از ایران آمده است. مورد دوم پزشکی ۳۱ ساله است.
 • تعداد کل مبتلایان در حال حاضر در استرالیا ۳۱ نفر گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: هند دو مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • هند با تایید ۲ مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید تعداد کل مبتلایان را ۵ نفر اعلام کرد. یکی از این موارد جدید، در پایتخت این کشور دهلی نو شناسایی شده و سابقه سفر به ایتالیا را داشته است.
 • دومین مورد شناسایی شده در ایالت تلانگانا شناسایی شده و اخیراً به دبی سفر داشته است.

وضعیت کرونا در اندونزی: اندونزی اولین موارد کرونا ویروس مثبت را گزارش کرد.

 • دو شهروند اندونزی برای اولین بار در این کشور به کرونا ویروس جدید مبتلا شدند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: کره جنوبی ۴۷۶ مورد جدید کرونا ویروس را گزارش کرده است.

 • KCDC از ابتلای ۴۷۶ مورد تأیید شده جدید خبر داد. تعداد كل مبتلایان در این کشور به ۲۱۲ مورد ، تعداد جان باختگان به ۲۲ مورد افزایش یافت. ۴ مورد از فوتی ها امروز گزارش شده اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: موارد تایید شده کرونا ویروس جدید در اسرائیل به ده مورد افزایش یافت.

 • وزارت بهداشت اسرائیل از موارد جدید ابتلا به کرونا ویروس خبر داد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۰ مورد افزایش یافت.

وضعیت کرونا در الجزایر و مصر: موارد جدیدی در الجزایر و مصر گزارش شده اند.

 • الجزایر دو مورد تأیید شده دیگر را گزارش کرده است. با این آمار جدید تعداد کل مبتلایان در این کشور به سه مورد رسیده است.
 • وزارت بهداشت مصر در یک پست در فیس بوک، دومین مورد تایید شده کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. همچنین اولین مورد اعلام شده در این کشور رو به بهبودی است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: تعداد کل تلفات از مرز ۳۰۰۰ نفر و تعداد کل مبتلایان در سراسر جهان از مرز ۸۹۰۰۰ نفر عبور کرد.

 • شمار تلفات ناشی از Covid-19 در پایان یکم مارس از مرز ۳۰۰۰ نفر عبور کرده است. این در حالی است که تعداد کشته شدگان در چین ۲۹۱۲ نفر گزارش شده است.
 • کل موارد تایید شده در سراسر جهان به بیش از ۸۹۰۰۰ نفر افزایش یافته است. همچنین آمار بهبود یافتگان از مرز ۴۵۰۰۰ نفر عبور می کند.
 • بر اساس گزارش های روزانه NHC تعداد تلفات چین در دوم مارچ ۴۲ نفر، و مبتلایان جدید ۲۰۴ نفر گزارش شده اند.

۱ مارس ۲۰۲۰ – ۱۱ اسفند ۱۳۹۸:

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: فرانسه تا کنون ۱۳۰ مورد تایید شده از کرونا ویروس جدید را به ثبت رسانده است.

 • به نقل از مقامات بهداشتی فرانسه هم اكنون تعداد كل موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در این كشور به ۱۳۰ مورد رسیده است. حال ۹ نفر از این مبتلایان وخیم گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: تعداد کل مبتلایان در نروژ به ۱۹ نفر و در فنلاند به ۶ نفر افزایش یافت.

 • با گزارش موارد جدید، کل موارد مثبت Covid-19 در نروژ به ۱۹ نفر رسیده است. پنج کارمند بیمارستان هم در بین مبتلایان هستند.
 • با تایید ۴ مورد مبتلای جدید تعداد کل مبتلایان در فنلاند به ۶ مورد رسید.

آمار کرونا در اکوادور: موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در اکوادور به شش مورد افزایش می یابد.

 • تعداد کل موارد مبتلا در اکوادور به شش مورد افزایش یافته است. ۵ مورد جدید یک روز بعد از گزارش اولین مورد در این کشور گزارش شده اند. این ۵ مورد در ارتباط مستقیمی با نفر اول بوده اند.

آمار کرونا در بحرین: به گزارش بحرین تعداد کل موارد مثبت کرونا ویروس در این کشور به ۴۷ مورد رسیده است.

 • وزارت بهداشت بحرین شش مورد جدید از کرونا ویروس را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۴۷ مورد رسید. بیماران جدید پنج تبعه بحرینی و یک شهروند سعودی هستند که از طریق پروازهای غیر مستقیم از ایران به این کشور وارد شده اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: مکزیک ار مبتلایان جدید خبر میدهد.

 • مکزیک مبتلایان جدید را گزارش کرد. پس از این گزارش تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۵ مورد افزایش یافت. همه این موارد سابقه سفر به ایتالیا را داشته اند.

وضعیت کرونا در اسکاتلند: اسکاتلند اولین مورد کرونا ویروس مثبت خود را ثبت می کند.

 • آزمایش مردی با سابقه سفر قبلی به ایتالیا، در اسکاتلند مثبت اعلام شد. این اولین مورد تأیید شده Covid-19 در این منطقه است.
 • انگلیس نیز ۱۲ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان در بریتانیا به ۳۶ مورد رسید.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: قطر از ابتلای دو مورد جدید خبر داد.

 • وزارت بهداشت قطر دو مورد دیگر از Covid-19 را گزارش کرده است. این گزارش تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید را در این کشور به سه مورد می رساند.
 • موارد تأیید شده، دو شهروند هستند که از ایران بازگردانده شده اند و تحت قرنطینه هستند.
 • قطر ممنوعیت موقتی را برای ورود مسافرانی که از طریق شهر های میانی از مصر وارد می شوند، تحمیل کرد.
   
 • با توجه به افزایش موارد مثبت Covid-19، فرانسه موزه لوور و کره جنوبی برخی از کلیساها را تعطیل کرده است.

چندین مورد مبتلای جدید در لبنان، کویت، یونان، برزیل و پاکستان گزارش شده است.

 • لبنان از موارد جدید مبتلا به کرونا ویروس خبر داد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۰ مورد رسید.
 • کویت یک مورد دیگر مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۴۶ نفر رسید.
 • با شناسایی سه مورد جدید، یونان در مجموع هفت مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرده است. دو مورد از این سه مورد جدید در داخل کشور مبتلا شده اند و یک نفر از آنها اخیرا از شمال ایتالیا بازگشته است.
 • برزیل دومین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرده است. مورد گزارش شده سابقه سفر به ایتالیا داشته است.
 • پاکستان دو مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس را در این کشور گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۴ مورد رسید.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: جمهوری دومینیکن، ارمنستان، جمهوری چک و ایرلند اولین موارد کرونا مثبت خود را ثبت می کنند.

 • مقامات بهداشتی جمهوری دومینیکن از آزمایش مثبت کرونای مردی که از ایتالیا وارد شده بود خبر دادند.
 • نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در یک پست فیس بوک اظهار داشت: آزمایش کرونای یک شهروند ارمنی که از ایران بازگشته بود مثبت شد.
 • جمهوری چک سه مورد اول خود از ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. هر سه مورد مبتلا سابقه سفر به شمال ایتالیا را داشته اند.
 • ایرلند اولین مورد Covid-19 را به ثبت رساند. مورد شناسایی شده سابقه سفر به شمال ایتالیا را داشته است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: سنگاپور از ابتلای چهار مورد جدید خبر داد.

 • وزارت بهداشت سنگاپور چهار مورد ابتلای جدید به Covid-19 را اعلام کرد. تعداد کل مبتلایان به ۱۰۶ نفر رسیده است. تعداد بهبود یافتگان در سنگاپور ۷۴ مورد گزارش شده است که از این تعداد ۲ نفر از بیمارستان مرخص شده اند.

آمار کرونا در کره جنوبی: کره جنوبی مبتلایان جدیدی را گزارش کرده است. این کشور همچنین از یک فوتی جدید خبر داد.

 • تعداد کل مبتلایان در کره جنوبی پس از ۲۱۰ مورد جدید به ۳۷۳۶مورد افزایش یافت. براساس گزارش KCDC در شامگاه یکم مارس، شمار جان باختگان در این کشور به ۱۸ مورد افزایش یافته است. در این میان یک مورد فوتی جدید هم گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: موارد فوتی در ایتالیا رو به افزایش است.

 • وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد، تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید در این کشور به ۱۵۷۷ افزایش یافته است.
 • موارد فوتی در ایتالیا از ۲۹ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافتع است. تعداد بهبود یافتگان در حال حاضر ۸۳ نفر گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: ایالات متحده آمریکا از دومین فوتی خبر داد.

 • ایالات متحده آمریکا دومین قربانی کرونا ویروس جدید در کینگ کانتی واشنگتن را گزارش کرد. متوفی حدود ۷۰ سال سن داشته و قبلا از لحاظ سلامتی مشکلاتی داشته است.

وضعیت کرونا در جهان: تعداد جان باختگان کرونا ویروس جدید در سراسر جهان حدود ۳۰۰۰ نفر گزارش شده است. تعداد بهبود یافتگان از مرز ۴۲۰۰۰ نفر عبور کرد.

 • تعداد کشته شدگان ناشی از Covid-19 تا پایان ۲۹ فوریه بیش از ۲۹۷۰ نفر است.
 • تعداد کل موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید به بیش از ۸۶۵۰۰ نفر افزایش یافته است. از این تعداد ۷۹۸۲۴ مورد مربوط به سرزمین چین می باشند. آمار بهبود یافتگان نیز در سراسر جهان به بیش از ۴۲۰۰۰ نفر رسیده است.
 • سرزمین چین ۵۷۳ مورد جدید و ۳۵ مرگ دیگر را گزارش کرده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس جدید در ایران

به گزارش خبرگزاری ایسنا: تهداد کل مبتلایان در ایران به ۹۷۸ مورد افزایش یافت. تعداد جان باختگان ویروس جدید کرونا در حال حاضر ۵۴ نفر گزارش شده است.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: کره جنوبی ۳۷۶ مورد جدید را گزارش کرده است.

 • KCDC از ابتلای ۳۷۶ مورد جدید خبر داد. در حال حاضر تعداد کل مبتلایان در کره جنوبی ۳۵۲۶ نفر و تعداد فوتی ها ۱۷ نفر گزارش شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: استرالیا و تایلند از اولین جان باختگان خبر می دهند.

 • مرد ۷۸ ساله ای كه از كشتی تفریحی دایموند پرینسس به استرالیا بازگشته بود درگذشت. این اولین مورد مرگ این كشور است. با تایید ۲ مورد مبتلای جدید تعداد کل مبتلایان در استرالیا به ۲۷ مورد رسید.
 • به گزارش وزارت بهداشت تایلند اولین مورد فوتی در این کشور به ثبت رسید. جان باخته فرد ۳۵ ساله ای بود که قبل از اینکه آزمایش او مثبت شود به تب دانگو مبتلا شده بود. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۴۲ نفر رسید.

۲۹ فوریه ۲۰۲۰ – ۱۰ اسفند ۱۳۹۸:

وضعیت کرونا در آمریکا: آمریكا از اولین قربانی کرونا ویروس جدید در این کشور خبر داد.

 • ایالات متحده آمریکا اولین مورد فوتی خود را گزارش داد. جان باخته شهروندی از سیاتل واشنگتن بوده و پیش از این از لحاظ سلامت مشکلاتی داشته است.
 • آمریكا همچنین به دلیل افزایش تعداد موارد مبتلایان در این کشور، محدودیت سفر به كره جنوبی، ایران و ایتالیا را افزایش داده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: مبتلایان جدیدی در اکوادور و لوکزامبورگ شناسایی شدند.

 • وزیر بهداشت اکوادور اظهار داشت: این کشور اولین مورد کرونا ویروس جدید را ثبت کرده است.
 • آزمایش کرونا ویروس مردی که از ایتالیا به لوکزامبورگ وارد شده بود مثبت شد.

آمار کرونا در ایتالیا: تعدا کل مبتلایان در ایتالیا از مرز ۱۰۰۰ نفر عبور کرد.

 • رئیس حفاظت مدنی ایتالیا، آنجلو بورلی اظهار داشت تعداد کل مبتلایان در ایتالیا به ۱۲۱۲ نفر رسید. او همچنین تعداد جان باختگان کرونا ویروس جدید را در این کشور ۲۹ مورد اعلام داشت.

جدیدترین اخبار کرونا ویروس: قطراز یک مورد مبتلای جدید به کرونا ویروس خبر داد.

 • قطر اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس خود را گزارش کرد. مورد جدید شهروند قطر است و به تازگی از ایران بازگشته است. این بیمار در وضعیت مناسبی به سر می برد.

اولین موارد مثبت کرونا ویروس جدید در موناکو، مکزیک و آذربایجان گزارش شدند.

 • برای اولین بار آزمایش کرونا ویروس مردی از موناکو مثبت شد. این مرد در بیمارستانی در فرانسه بستری شده است.
 • مکزیک دو مورد اول خود را در این کشور گزارش کرد. آزمایش یکی از این دو مورد مثبت و دیگری هنوز منتظر نتایج آزمایش است. البته مورد دوم هم تایید شده در نظر گرفته شده است.
 • جمهوری آذربایجان اولین مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. بیمار فرد روسی بود که از ایران به این کشور وارد شده بود.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: رومانی، دانمارک، نروژ و گرجستان موارد جدیدی را گزارش کردند.

 • رومانی دو مورد مبتلا به کروناویروس جدید دیگر را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان به ۳ مورد رسید.
 • دانمارک دومین مورد مبتلا به کرونا ویروس را در مردی که از شمال ایتالیا بازگشته بود شناسایی کرد.
 • نروژ از ابتلای ۳ نفر دیگر خبر داد. تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید در این کشور به ۴ نفر رسید.
 • گرجستان همچنین دومین مورد مبتلا به ویروس کرونا را به ثبت رساند. مورد جدید زنی ۳۱ ساله بود که به ایتالیا سفر کرده بود.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: سنگاپور از ابتلای ۴ مورد جدید به کرونا ویروس جدید خبر داد.

 • با اضافه شدن ۴ مورد مبتلای جدید تعدا کل مبتلایان سنگاپور به ۱۰۲ نفر رسید. وزارت بهداشت سنگاپور همچنین اضافه کرد، سه مورد هم از بیمارستان مرخص شده اند.
 • تعداد کل بهبود یافتگان در سنگاپور به ۷۲ نفر رسیده است.

آمار کرونا در کره جنوبی: تعداد مبتلایان در کره جنوبی افزایش یافت. یک مورد فوتی جدید گزارش شده است.

 • KCDC از ابتلای ۲۱۹ مورد جدید خبر داد. تعداد کشته شدگان در این کشور ۱۷ مورد است است. این در حالی است که تعداد کل مبتلایان ۳۱۵۰ نفرگزارش شده است.
   
 • تعداد کل مبتلایان در عراق به هشت مورد رسید در حالی که کل مبتلایان به ویروس کرونا در لبنان هنوز چهار مورد است.
 • آزمایش کرونا ویروس مردی که از ایتالیا وارد اسرائیل شده بود مثبت شد. با این آمار جدید تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۸ نفر رسیده است.
 • فنلاند تعداد کل مبتلایان به کرونا ویروس جدید را ۳ نفر اعلام کرد.
 • بحرین دو مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرد. یکی از این دو مورد مربوط به عربستان سعودی است. در حال حاضر تهداد کل مبتلایان در بحرین ۳۸ نفر است.

جدیدترین اخبار کرونا ویروس در ایران

 • وزارت بهداشت ایران آمار جدید مبتلایان به کرونا ویروس جدید را ۵۹۳ نفر، جان باختگان ۴۳ نفر و بهبود بافتگان را ۱۲۳ نفر اعلام کرد.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: شمار تلفات در سراسر جهان از مرز ۲۹۰۰ نفر عبور کرد.

 • از پایان ۲۸ فوریه، شمار تلفات ناشی از کرونا به بیش از ۲۹۰۰ نفر افزایش یافته است.
 • تعداد موارد تأیید شده در سرتاسر جهان به بیش از ۸۵۰۰۰ افزایش یافته است، این در حالی است که آمار بهبود یافتگان ۳۹۰۰۰ نفر اعلام شده است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: کره جنوبی از مبتلایان جدید و سه کشته دیگر خبر می دهد.

 • کره جنوبی ۵۹۴ مورد دیگر را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان به ۲۹۳۱ مورد افزایش یافته است. شمار تلفات به ۱۶ مورد رسید.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: سنگاپور دو مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش می کند.

 • پس از تایید دو مورد مبتلای جدید امروز، تعداد کل مبتلایان در سنگاپور به ۹۸ مورد رسید.

۲۸ فوریه ۲۰۲۰ – ۹ اسفند ۱۳۹۸:

 • سازمان جهانی بهداشت ویروس کرونا را در دسته بندی «بسیار خطرناک» قرار داد.

آخرین اخبار کرونا ویروس در ایران: شمار تلفات ایران به ۳۴ نفر رسید.

 • سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت: شمار تلفات کرونا ویروس جدید در ایران به ۳۴ نفر افزایش یافت. تعداد کل موارد مبتلا به کرونا ویروس در ایران به ۳۸۸ مورد رسیده است.

گزارش ایالات متحده از دو مورد ابتلای جدید در اثر شیوع در جامعه.

 • ایالت اورگان و کالیفرنیا از ابتلای ۲ مورد جدید بر اثر شیوع ویروس کرونا در جامعه خبر دادند. تعداد کل مبتلایان در آمریکا به ۶۲ نفر رسید.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: فرانسه و ایتالیا از مبتلایان جدید خبر می دهند.

 • فرانسه ۱۹ مورد دیگر را تأیید کرده است. از این ۵۷ مورد گزارش شده تاکنون دو مورد فوت شده اند.
 • تعداد کل مبتلایان در ایتالیا به ۸۸۸ مورد افزایش یافته است. این کشور همچنین چهار فوتی جدید را گزارش کرده است. تعداد جان باختگان در این کشور را به ۲۱ مورد رسید.

آخرین اخبار کشتی تفریحی دایموند پرینسس: ششمین مبتلا جان باخت.

 • یک مسافر دیگر، که مردی انگلیسی بود در کشتی تفریحی دایموند پرینسس بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد. این مورد، ششمین فوتی گزارش شده از این کشتی می باشد.

آمار کرونا در انگلستان: انگلستان یک مورد مبتلای دیگر را گزارش کرد.

 • انگلیس یک مورد مبتلای دیگر را اعلام کرد. تعداد مبتلایان در انگلستان، از جمله ایرلند شمالی و ویلز، به ۲۰ نفر رسید.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: کره جنوبی ۳۱۵ مورد مبتلای جدید را گزارش کرده است.

 • با اضافه شدن این ۳۱۵ نفر آمار مبتلایان کره جنوبی به ۲۳۳۷ مورد رسید. آمار تلفات این کشور همچنان ۱۳ نفر است.

آمار کرونا در یونان: یونان از یک مبتلای تایید شده دیگر خبر داد.

 • یونان یک مورد دیگر از ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرده است. تعداد کل مبتلایان در این کشور به چهار نفر رسیده است. بیمار زن ۳۶ ساله یونانی است که از شمال ایتالیا وارد این کشور شده است.

آمار کرونا در کرواسی: موارد مبتلا به کرونا ویروس جدید در کرواسی به پنج مورد افزایش یافت.

 • تست کرونا ویروس دو نفر دیگر در کرواسی مثبت شد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به پنج نفر رسید. وزیر بهداشت این کشور خاطرنشان کرد: این مبتلایان جدید در تماس با مبتلایان گزارش شده قبلی بوده اند.

آمار کرونا در کویت: کویت دو مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. مجموع مبتلایان این کشور به ۴۵ نفر رسید.

 • کویت دو مورد جدید از افرادی که قبلاً با شهروندان ایران در تماس بوده اند، شناسایی کرده است. هم اکنون تعداد کل مبتلایان در این کشور ۴۵ مورد است.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: هلند دومین مورد کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • این کشور دومین مورد مثبت را در پایتخت خود آمستردام گزارش کرده است. گفته می شود این بیمار هیچ ارتباطی با مورد اول ندارد.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: موارد کرونا ویروس مثبت بریتانیا به ۱۹ مورد افزایش یافت.

 • ویلز اولین مورد خود را در بیماری که از شمال ایتالیا به این کشور وارد شده بود گزارش کرد. انگلیس هم قبلا ۲ مورد دیگر را گزارش کرده بود. با این آمار جدید آمار کل مبتلایان بریتانیا به ۱۹ مورد رسید.

آزمایش کرونا ویروس یک سگ در هنگ کنگ مثبت اعلام شد.

 • آزمایش کرونا ویروس یک سگ از نژاد پامرانیان در هنگ کنگ مثبت اعلام شد. گفته می شود که این سگ ویروس را از صاحب آلوده خود گرفته است.
 • این سگ هیچ علائمی از خود نشان نداده است و نتیجه آزمایش آن «مثبت ضعیف» اعلام شده است. مسئولان این سگ را در قرنطینه ۱۴ روزه قرار داده اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: پنجمین فوتی کشتی تفریحی دایموند پرینسس اعلام شد.

 • یک مسافر دیگر از کشتی تفریحی دایموند پرینسس به علت ابتلا به کرونا ویروس جدید درگذشت.
 • این بیمار یک زن ژاپنی حدود ۷۰ ساله بود که در ۶ فوریه آزمایش او مثبت اعلام شده بود و در ۱۲ فوریه تایید شده بود که پنومونی دارد.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: ژاپن از مرگ پنجمین مبتلا به کرونا ویروس خبر داد.

 • وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن پنجمین مورد فوتی بر اثر کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. این بیمار یک مرد ژاپنی حدود ۷۰ ساله بود که در ۶ فوریه به دلیل تب در بیمارستان بستری شده بود.

آمار کرونا در مالزی: مالزی دو مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس جدید را گزارش کرد. تعداد کل مبتلایان این کشور به ۲۵ نفر رسد.

 • مالزی پس از شناسایی دو مورد جدید تعداد کل مبتلایان این کشور را ۲۵ نفر اعلام کرد. دولت مالزی محدودیت های موقتی را برای مسافرانی که از کره می آیند وضع کرد.

آمار کرونا در تایلند: تایلند یک مورد دیگر از ابتلا به کرونا ویروس جدید را اعلام کرد.

 • کارشناس رسمی بهداشت تایلند اظهار داشت: این کشور چهل و یکمین مورد از بیماری کرونا ویروس را گزارش کرده است. این بیمار از کره جنوبی به آنجا آمده بود و در ۲۴ فوریه بیماری اش را تشخیص داده بودند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: امارات متحده عربی شش مورد دیگر را گزارش کرده است.

 • کل موارد مبتلا در امارات متحده عربی به ۱۹ مورد افزایش یافت که شش مورد از آنها اخیراً گزارش شده اند. از این شش مورد، چهار مورد از ایران، یک مورد از بحرین و یک مورد از چین به امارات وارد شده اند.
 • گفته می شود ایرانی ها قبل از ممنوعیت پروازهای ورودی و خروجی امارات به این کشور وارد شده بودند.

آمار کرونا در استرالیا: استرالیای غربی دومین مورد مثبت کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • آزمایش کرونای خانمی که از کشتی تفریحی دایموند پرینسس به استرالیای غربی بازگردانده شده بود، مثبت اعلام شد. این مورد جدید دومین مورد در استرالیای غربی و بیست و چهارمین مورد در استرالیا می باشد.

آخرین وضعیت کرونا: لیتوانی و بلاروس از اولین موارد مثبت کرونا ویروس در این دو کشور خبر دادند.

 • آزمایش خانمی که از سفر به ورونای ایتالیا به لیتوانی بازگشته بود مثبت شد. این خانم اولین مورد مثبت اعلام شده در این کشور است.
 • بلاروس همچنین اولین مورد کرونا ویروس مثبت را در این کشور به ثبت رساند.

وضعیت کرونا در نیوزلند: نیوزلند اولین مورد کرونای مثبت را تأیید کرد. این کشور به طور موقت سفر به ایران را ممنوع اعلام کرد.

 • نیوزلند اولین مورد کرونا ویروس جدید را در شخصی که از طریق بالی وارد ایران شده بود، شناسایی کرد. وزارت بهداشت نیوزلند از تمامی افراد پرواز خواسته است تا با مقامات بهداشتی تماس بگیرند.
 • نیوزلند با توجه به افزایش موارد و مرگ و میر در خاورمیانه، سفر به ایران را ممنوع اعلام کرد.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: نیجریه اولین مورد کرونا ویروس مثبت را گزارش کرد.

 • آزمایش یک مرد ایتالیایی که این هفته وارد لاگوس نیجریه شده بود مثبت شد. ابتلای این فرد اولین مورد گزارش شده در این کشور است.

آمار کرونا در کروه جنوبی: کره جنوبی ۲۵۶ مورد دیگر را تأیید کرد.

 • کروه جنوبی ۲۵۶ مورد دیگر را گزارش کرده است. با اضافه شدن این آمار تعداد کل مبتلایان این کشور به ۲۰۲۲ مورد رسید. براساس گزارشات صبح روز ۲۸ فوریه، تعداد کل جان باختگان بر اثر کرونا ویروس جدید در این کشور همچنان ۱۳ نفر است.

آمار جان باختگان در سراسر جهان از مرز ۲۸۵۰ نفر عبورد کرد.

 • شمار تلفات کرونا ویروس جدید در پایان ۲۷ فوریه به بیش از ۲۸۵۰ مورد رسید
 • تعداد کل مبتلایان به حدود ۸۳۳۰۰ نفر رسیده است و حدود ۷۸۰۰۰ مورد از این مبتلایان مربوط به کشور چین می باشند . بیش از ۳۶۰۰۰ نفر از مبتلایان رو به بهبودی اند.

۲۷ فوریه ۲۰۲۰ – ۸ اسفند ۱۳۹۸:

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید: شمار جانباختگان ژاپن به چهار نفر رسید.

 • وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن از مرگ چهارمین نفر مبتلا به کرونا ویروس جدید خبر داد. این بیمار یک مرد ژاپنی حدود ۸۰ ساله بود که در ۲۲ فوریه آزمایش وی مثبت اعلام شده بود. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد علت مرگ هنوز در دست بررسی است.

وضعیت کرونا در کروه شمالی: سازمان ملل متحد از لغو موقت بعضی از تحریم های کره شمالی خبر داد.

 • پانل سازمان ملل متحد که بر تحریم ها در کره شمالی نظارت دارد، به WHO این امکان را داده است تا تجهیزات پزشکی را برای کمک به جلوگیری و کنترل شیوع کرونا ویروس جدید به کره شمالی ارسال کند.

آخرین اخبار کرونا ویروس جدید:آمار مبتلایان سوئیس به ۹ نفر افزایش یافت.

 • به گزارش روئیترز آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در سوئیس به ۹ نفر رسیده است. آخرین مورد خانمی است که اخیرا از میلان ایتالیا وارد این کشور شده است. این زن در یک مهدکودک مشغول به کار است. به دنبال نتیجه آزمایش مثبت وی، کودکان این مهد کودک را در یک قرنطینه ۱۴ روزه قرار داده اند.

آمار کرونا در عمان: عمان ششمین مورد مثبت کرونا ویروس جدید را گزارش کرد.

 • ششمین مورد مبتلا به کرونا ویروس در عمان شناسایی شد. او شخصی است که از سفر به ایران بازگشته است.

آخرین وضعیت کرونا: موارد کرونا ویروس مثبت در اسپانیا، یونان، سوئد و فرانسه رو به افزایش است.

 • آمار مبتلایان به کرونا ویروس جدید در اسپانیا افزایش یافت. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۵ نفر رسید.
 • یونان دو مورد دیگر از ابتلا به کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. تعداد کل مبتلایان به سه مورد رسیده است. هر دو بیمار سابقه سفر به شمال ایتالیا را داشته اند. این کشور برای جلوگیری شیوع ویروس، رویدادهای عمومی را لغو کرده است.
 • سوئد از ابتلای ۵ مورد جدید خبر داد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۷ نفر رسید.
 • وزیر بهداشت فرانسه اظهار داشت: در حال حاضر ۳۸ مورد تأیید شده در این کشور وجود دارد که ۲۰ مورد از آنها به تازگی تایید شده اند.

آخرین اخبار کرونا ویروس: ایرلند شمالی اولین مورد کرونا ویروس مثبت را گزارش کرد.

 • به گزارش آژانس بهداشت عمومی ایرلند شمالی پیش بینی می شود آزمایش کرونای یک خانم در این منطقه مثبت شود . این اولین مورد مثبت در این منطقه خواهد بود. تعداد کل مبتلایان در حال حاضر در انگلستان ۱۶ مورد است.

آخرین وضعیت کرونا: لبنان سومین مورد ازکرونا ویروس مثبت را گزارش کرد.

 • به گزارش خبرگزاری NNA آزمایش مردی که در بازگشت از سفر به ایران وارد لبنان شده بود مثبت شده است. لبنان تا کنون ۳ مورد کرونا ویروس تایید شده را گزارش کرده است.

آخرین وضعیت کرونا در ایران: آزمایش کرونای معاون رئیس جمهور ایران مثبت شد.

 • آزمایش کرونای معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده مثبت اعلام شد.

آخرین وضعیت کرونا: هلند و سان مارینو اولین موارد کرونا ویروس جدید را گزارش می دهند.

 • هلند اولین مورد خود را گزارش کرده است. بیمار سابقه مسافرت به منطقه لمباری ایتالیا را داشته است.
 • سان مارینو در اروپا نیز اولین مورد از ابتلا به کرونا ویروس جدید را ثبت کرده است. مقامات بهداشتی شروع به جستجوی افرادی کرده اند که با بیمار در تماس بوده اند. پزشک این بیمار هم تحت نظارت قرار دارد.

وضعیت کرونا در ایتالیا: موارد مرگ و میر در ایتالیا افزایش می یابد.

 • وزارت بهداشت ایتالیا موارد جدید دیگری را در این کشور گزارش داده است. تعداد این افراد به ۶۵۵ نفر رسیده است. تعداد جان باختگان در این کشور به ۱۷ مورد و بهبود یافتگان به ۴۵ مورد رسیده است.

آخرین وضعیت کرونا: کره جنوبی از تلفات جدید خبر داد.

 • کره جنوبی ۱۷۱ مورد جدید را گزارش کرده است. با این آمار جدید تعداد مبتلایان این کشور به ۱۷۶۶ نفر افزایش می یابد. همچنین تعداد جانباختگان این کشور با یک مود فوتی جدید به ۱۳ نفر رسید.

مالزی از ابتلای یک نفر دیگر خبر داد. مجموع مبتلایان این کشور به ۲۳ نفر رسید.

 • مالزی بیست و سومین مورد خود را گزارش کرد. او یک شهروند مالایی است که اخیرا به ژاپن سفر کرده است.

وضعیت کرونا در کویت: کویت ۴۳ مورد جدید را تأیید می کند

 • در یک کنفرانس مطبوعاتی ، وزارت بهداشت کویت اظهار داشت که تعداد موارد کرونا ویروس جدید مثبت در این کشور به ۴۳ نفر رسیده است.

آخرین اخبار کرونا در ایران

 • وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان به کرونا را ۲۴۵ نفر و تعداد جان باختگان را ۲۶ نفر اعلام کرد.

جدید ترین اخبار کرونا ویروس: سوئیس از ابتلای سه مورد جدید خبر داد.

 • مقامات بهداشتی سوئیس از ابتلای سه مورد جدید خبر دادند. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۴ نفر رسید.

وضعیت کرونا در کانادا: کانادا از یک مورد مبتلای جدید خبر داد.

 • استان آنتاریو در کانادا اولین مورد خود را گزارش کرده است. پس از این گزارش تعداد مبتلایان این کشور به ۱۲ نفر رسید.
 • مورد جدید یک زن حدود ۶۰ ساله است که از سفر به ایران بازگشته است. این زن به همراه دو عضو دیگر خانواده اش تحت قرنطینه قرار گرفته اند.

آخرین وضعیت کرونا دراسترالیا: این همه گیری اجتناب ناپذیر است.

 • اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «به زودی جهان وارد مرحله همه گیری کرونا ویروس جدید خواهد شد.»
 • استرالیا برای افزایش آمادگی خود در مقابل این ویروس، برنامه «آمادگی در برابر پاندمی کرونا ویروس» را به کار گرفته است.
 • استرالیا همچنین ممنوعیت سفر چین را تا ۷ مارس تمدید کرد.

وضعیت کرونا در انگلیس: انگلیس دو مورد جدید را گزارش کرد. مجموع مبتلایان به ۱۵ نفر رسید.

 • دولت انگلستان دو مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس جدید را تأیید کرد. تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۵ نفر رسید.
 • کریس ویتی، رئیس ارشد پزشکی انگلیس گفت که این بیماران جدید ویروس را از ایتالیا و تنریف، واقع در جزایر قناری اسپانیا به این کشور آورده اند.

وضعیت کرونا در ایران: شمار تلفات ایران به ۲۲ نفر رسید.

 • ایران از ۴ فوتی دیگر خبر داد. تعداد کل مبتلایان در ایران به ۱۴۱ نفر و فوتی های گزارش شده به ۲۲ نفر رسید.

وضعیت کرونا در کروه جنوبی: کره جنوبی از یک مورد فوتی جدید خبر داد.

 • KCDC یک مورد فوتی جدید را گزارش کرد. تعداد جان باختگان در این کشور به ۱۳ نفر و مبتلایان تایید شده به ۱۵۹۵ نفر رسید.

آخرین اخبار کرونا ویروس: عراق ششمین مورد مثبت خود را تایید کرد.

 • عراق مورد ششم خود را که اولین مورد در پایتخت آن بغداد است را تأیید کرد. بیمار جدید مذكر است و از سفر به ایران بازگشته است.
 • عراق تجمعات عمومی خود را به حالت تعلیق درآورد و سفر به ۹ کشور از جمله کویت و بحرین را ممنوع اعلام کرد.

استونی و دانمارک اولین موارد مثبت کرونا ویروس جدید را گزارش کردند.

 • به گزارش خبرگزاریهای روسی TASS و Interfax، اولین مورد مثبت در کشور استونی در مردی با سابقه سفر اخیر به ایران تأیید شده است.
 • مقامات بهداشت و درمان دانمارک اولین مورد مثبت این کشور را تأیید کردند. مورد تایید شده مردی است که از تعطیلات خود از ایتالیا بازگشته و در حال حاضر در منزل خود تحت قرنطینه است.

شهری در چین برای افرادی مبتلایی که خود را معرفی کنند ۱۴۰۰ دلار پاداش تعیین کرد.

 • Qianjiang در استان هوبی ۱۰۰۰۰ یوان (۱۴۲۵.۹۶ دلار) پاداش برای افرادی که علائم Covid-19 دارند و خود را به مقامات گزارش می دهند قرار داده است. این پاداش به موارد تأیید شده تعلق می گیرد.

وضعیت کرونا در ژاپن: آزمایش کرونای یک زن ژاپنی برای بار دوم مثبت شد.

 • نتیجه آزمایش کرونای یک زن ژاپنی از اوساکای ژاپن برای بار دوم مثبت شد. آزمایش این فرد یکبار در اواخر ژانویه مثبت شده بود و در اوایل فوریه بهبود یافته بود.

وضعیت کرونا در عربستان صعودی: عربستان سعودی زیارت مکه را به حالت تعلیق درآورد.

پادشاهی عربستان سعودی با هدف جلوگیری از شیوع کرونا ویروس جدید از دیگر کشورهای آلوده عرب، موقتاً دیدارهای مذهبی به مکه و مدینه، و دیگر اماکن مقدس اسلامی را ممنوع اعلام کرد.

آخرین اخبار کرونا ویروس: ایالات متحده آمریکا اولین مورد که از منبعی نا شناخته مبتلا شده است را، گزارش کرد.

 • ایالات متحده آمریکا از ابتلای یک مورد جدید به کرونا ویروس خبر داد. منبع ابتلای این بیمار مشخص نیست و احتمالا ویروس از دیگر افراد جامعه به او منتقل شده است.
 • آمار کل مبتلایان در آمریکا به ۶۰ نفر رسید. از این بین ۴۲ نفر از مسافران کشتی تفریحی دایموند پرینسس و ۳ نفر از افرادی هستند که ووهان چین به آمریکا بازگردانده شده اند.

وضعیت کرونا در هند: هند شهروندان خود را از کشتی تفریحی دایموند پرینسس و ووهان تخلیه می کند

 • هند ۱۱۹ شهروند هندی را به همراه دو نفر سریلانکایی، یک نفر نپالی، یک نفر از آفریقای جنوبی و یک نفر پرویی که در کشتی تفریحی دایموند پرینسس قرنطینه شده بودند به این کشور باز گرداند.
 • هواپیمای امدادی نیروی هوایی هند، ۷۶ شهروند هندی و ۳۶ تبعه خارجی را از ووهان به هند بازگرداند. این هواپیما پس از تخلیه ۱۱۵ تن تجهیزات پزشکی، ۱۱۲ نفر شهروند هندی و تبعه خارجی را به این کشور باز گرداند.

کره جنوبی از ابتلای موارد جدیدی خبر می دهد

 • کره جنوبی ۳۳۴ مورد جدید گزارش کرده است و هیچ تلفات جدیدی در این رابطه وجود ندارد. تعداد کل موارد تایید شده این کشور در حال حاضر حدود ۱۵۹۵ نفر و موارد فوتی، ۱۲ نفر گزارش شده است.

وضعیت کرونا: فنلاند و لبنان دومین موارد مثبت خود را گزارش می دهند.

 • فنلاند دومین مورد کرونا ویروس جدید را تأیید کرد. او یک شهروند زن است که اخیراً به میلان ایتالیا سفر کرده بود.
 • وزارت بهداشت لبنان همچنین دومین مورد مثبت این کشور را گزارش کرد. این مورد شخصی است که از سفر به ایران بازگشته بود.

آخرین اخبار ویروس کرونا: شمار کل تلفات در جهان به ۲۸۰۰ نفر رسید.

 • تعداد مرگ و میر ناشی از کروناویروس در جهان به ۲۸۰۰ نفر رسید. این در حالی است که در اواخر ۲۶ فوریه، ۲۶۴۰ نفر از این تلفات مربود به استان هوبی چین می باشند.
 • موارد تأیید شده کرونا ویروس در سرتاسر جهان به بیش از ۸۲۰۰۰ نفر رسید. وضعیت ۳۲۰۰۰ نفر رو به بهبودی است.
کارت ویزیت دکتر فرناز محامدی متخصص کودکان و نوزادان (اطفال)
دکتر فرناز محامدی متخصص اطفال

دکتر فرناز محامدی

متخصص کودکان و نوزادان

تهران، خیابان آیت الله کاشانی، بین حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۳۰، ساختمان آرمیتا، طبقه سوم، واحد ۳۷

تلفن : ۴۴۰۶۱۵۲۷-۰۲۱

مقالات مشابه

1 نظر

 • cina3 سال قبل

  با سلام و تبريك سال نو
  از مطالب بسيار مفيد سايت مخصوصا در رابطه با كرونا و آمارها استفاده فراوان ميبريم.
  اجركم عندالله ان شاءالله

  پاسخ

نظر دهید

در صورتی که نیاز به مشاوره تلفنی یا برنامه غذایی دارید از لینک های زیر اقدام کنید.

 

درخواست برنامه غذایی کودک

 

درخواست مشاوره تلفنی

اینستاگرام | مشاوره تلفنی