برچسب: علایم ویروس کرونا

کرونا ویروس جدید

واژه کرونا در ویروس کرونای جدید از کلمه لاتین  Crown به معنای تاج یا هاله گرفته شده است. این مشخصه به ویژگی ظاهری ویروس که با میکروسکوپ الکترونی دیده می شود، گفته می شود. کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل ویروس سارس، مرس و کرونا ویروس جدید  (COVID-19)

مشاوره تلفنی | برنامه غذایی