پسرم ٧سالشه چندباري بافاصله دوسه هفته يكبار تب ميكرد

ازمايش كرونا ادرار منفي ازمايش خون داديم وقتي كه تب نداشت ESR10بود crp24بود بعد مصرف يك هفنه اموكسي كلاو ESR10هست فرقي نكرده ولي crp2شده

لازم به پيگيري هست ياخير ؟

ممنون

به این سوال پاسخ داده است