سلام خانم دکتر گرفتگی بینی میتونه علائم کرونا باشه؟

من از ترس ویروس نمیتونم دکتر هم ببرم لطفا کمک کنین!

واقعا نمیدونم چکار کنم

به این سوال پاسخ داده است