دخترم ۱۷ ماهشه چند روز قبل آبریزش بینی داشت و زیر چشمش یه کم حالت کبود بود بعد یهو پریشب تب کرد یه نوبت استامینیفون دادم قطع شد تا شب بعدش یه کوچولو داغ بود اما دیگه شربت ندادم و از صبحش گوشه چشمش بخار بسته بود و اشک چشمش میومد و یه چند تا سرفه داشت تاشب آبریزش بینی داره و شیر میخوره نمیتونه درست نفس بکشه یا موقع خواب بد نفس میکشه خطرناکه یا نه؟ تبش مدام نیست یه وقتایی فقط گرم میشه . کرونا نباشه نگرانم. سرفه هاش کمه باز دیشبم تب داشت کم بود اما استامینیفون دادم

به این سوال پاسخ داده است