نوزاده من ۳۶روزه تیروید کم کار داره ادرار زرد خیلی تیره داره وبعضی وقت ها با دهن باز میخوابه دهنش خشک میشه.وقتیم بخش شیر میدم پشتش وشکمش صدا میده

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۶, ۱۴۰۰