در رابطه با نتیجه ازمایش غربالگری نوزاد و فاکتور G6PD که توی نتیجه ازمایش H زده و ستاره ی اخطار گذاشته ولی تو توضیحات روبه روش توی رنج نرمال قرار داره . 

میخواستم ببینم مشکلی در این زمینه هست ؟ بچه ی من یعنی مبتلا به فاویسم هست ؟ مگه فقط کمبود این انزیم فرد رو دچار این بیماری نمیکنه ؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۱۶, ۱۴۰۰