سلام پسرم ۳سالش چهارروز اسهال و استفراغ داره دکتر بردمش خوب نشده

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۶, ۱۴۰۱