سلام خدا قوت بچه من ۴۱روزش هست کولیک داره پیش دکتر اطفال بردیم دارو داده ولی اثر بخش نبوده شیر خشک میخوره نان یک فقط خواستم بدون چه شیر خشکی بهش بدم خواهش میکنم راهنمایی کنید

زهرا سوال پرسید شهریور ۳۱, ۱۴۰۱