سلام دخترم یکساله وزنش هفت وهشتصدوزن نمیگیره اشتهام خوبه ولی زیادمدفوع میکنه شاید۵باردرروزنگرانشم .چیکارکنم قطره‌ آهن سیدرال استفاده میکنم.یه مولتی خوب بهم معرفی کنید

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است شهریور ۲۶, ۱۴۰۱