سلام دختری شش ماهه دارم ک چن ماه بیمار بود سرما خورده بود زده بود ب ریه اش سرفه بدی میکرد الان خیلی بهترشده دکتر گفت سرلاک برنج ندین بش فرنی بدین و سوپ مخوام بدونم چرا سرلاک برنج ندیم تا کی ممنون

امان سوال پرسید اسفند ۲۹, ۱۴۰۱