سلام وقت بخیر پسرم یک ماهشه روی دوتا ابروهایش یکم تیره است انگار رگش بیرون زده آیا خطر ناکه؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۵, ۱۴۰۱