سلام

با علائم تب سرفه خلطی بچم را پیش پزشک بردم ایشان کلاریترو مایسین تجویز کرد کفت ویروس گرفته 

خواندم که این دارو برای عفونت قارچی هست یک هفته هست که بچه مصرف کرده آیا عوارض جدی داره؟

احمد سوال پرسید آبان ۸, ۱۴۰۲