بعد ۳ روز تب شدید پسر ۶ ماهم الان دو روزه کل بدنش دون قرمز زده و اسهاله لازمه حضوری دکتر ببرم؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۲۱, ۱۴۰۱