1. پسرم ۷سالشه
  2. دوروزه سرفه خشک ،تب خفیف ،اسهال واستفراغ ،بی اشتها 
  3. هرچی دارو میدم چند دقیقه بعد بالا میاره غذا نمی خوره 
دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است شهریور ۲۱, ۱۴۰۱